Dr. Geert van der Sluis

Geert van der Sluis is bijzonder lector 'Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames' aan de Hanzehogeschool Groningen. Binnen zijn leeropdracht staat centraal dat het genezen van een ziekte of het herstellen van een operatie nog niet automatisch betekent dat een patiënt weer optimaal kan functioneren in zijn of haar leef- en woonomgeving (meedoen en ertoe doen). De gevolgen van ziekte, medisch ingrijpen en een ziekenhuisopname kunnen daar een grote (negatieve) invloed op hebben. Juist daardoor zou de uitkomst van een operatie voor patiënten negatief uit kunnen pakken in het licht van participeren in de dagelijkse omgeving van die patiënt.

Terugdringen van lichamelijk en mentaal functieverlies

Er valt veel winst te behalen door wetenschappelijke kennis te vertalen naar praktische handvatten voor het dagelijks handelen. 'Een opname in een ziekenhuis is een ingrijpende gebeurtenis' zegt Geert van der Sluis, programmamanager Onderzoek en Innovatie en fysiotherapeut in ziekenhuis Nij Smellinghe. 'Voor zo'n dertig procent van alle in het ziekenhuis opgenomen patiënten is de lichamelijke en mentale impact erg groot. Ze verliezen tijdelijk of blijvend lichamelijke of mentale functies. Denk hierbij aan zelfredzaamheid in dagelijks functioneren, zoals werken, fietsen, reizen, sociale interactie en spelen met de (klein)kinderen. In ziekenhuis Nij Smellinghe worden wetenschappelijke kennis en praktisch handelen al met elkaar verbonden, bijvoorbeeld met prehabilitatie. Dit houdt in dat patiënten met een op maat gemaakt programma trainen om fysiek en mentaal fitter te worden voor en na een operatie. De kans op complicaties wordt hierdoor met maar liefst vijftig procent verminderd. Met de leeropdracht 'Functioneren en participeren rondom ziekenhuisopnames' gaan we de kennis uitbreiden en optimaliseren we de handvatten om de fysieke en mentale fitheid van en met de patiënt te verbeteren.'

Lokaal praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek

Geert van der Sluis is bijzonder lector binnen het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing van de Hanzehogeschool Groningen. Bij zijn leeropdracht worden studenten en docenten van verschillende opleidingen van de Hanzehogeschool en zorgprofessionals van Nij Smellinghe betrokken. Geert van der Sluis: 'Samen met patiënten, studenten, zorgprofessionals en wetenschappers leren we en ontwikkelen we kennis in de praktijk. We maken een combinatie van lokaal praktijkgericht wetenschappelijk onderzoek in en om het ziekenhuis met vergelijkend onderzoek tussen ziekenhuizen onderling. Zo verbreden en delen we samen onze kennis, iets waar patiënten en zorgprofessionals veel baat bij kunnen hebben. In het ziekenhuis ervaren mijn collega's en ik dagelijks dat we nog mooie stappen kunnen maken om zo samen de duurzame zorg voor patiënten te verbeteren en vooral wat de patiënten hierin zelf kunnen betekenen.'

Geert van der Sluis is tevens thematrekker perioperatieve zorg binnen FAITH research, een SIA SPRONG onderzoeksprogramma rondom het tegengaan van kwetsbaarheid, waarbinnen Nij Smellinghe tevens partner is. Het lectoraat wordt mede gefinancierd door ziekenhuis Nij Smellinghe, waar Geert van der Sluis werkzaam is als programmamanager onderzoek en innovatie.


Lees hier de lectorale rede van Geert van der Sluis

Blijven functioneren rondom ziekenhuisopnames door veerkracht

De leeropdracht van Geert van der Sluis valt onder het Hanzethema

Kwetsbaarheid & passende zorg

 


{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}