Dr. Ir. Marten van der Laan

Marten van der Laan (1964) richt zich op systeemintegratie in de energietransitie. Hij is sinds 2020 actief binnen EnTrance, en onder andere betrokken bij het ESTRAC project Transforming Regions en Making City. In deze projecten doet hij onderzoek naar de optimale inrichting van een hybride energiesysteem bestaande uit verschillende energievormen (gassen, elektriciteit, warmte), gevoed door decentrale bronnen met variërende opbrengst.

Naast zijn werkzaamheden bij de Hanzehogeschool is Van der Laan werkzaam als Business Process Consultant bij USEF Foundation. Als ervaren energieprofessional (Ph.D) is hij expert op het gebied van hernieuwbare energie, gedistribueerde energiebronnen, energiegemeenschappen en vraagsturing.

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}