Dr. Ir. Rob van Haren

​​Rob van Haren is lector van de lectoraten Transitie Bioeconomie en Art & Sustainability.

Het onderzoek binnen Transitie Bioeconomie richt zich op drie thema's: Transitie groen ondernemerschap; Transitie groene procestechnologie en ingredienten en Transitie groene producten. Binnen deze onderzoekslijnen houdt Rob zich bezig met "Fuzzy Front End" processen bij innovatie; superkritische CO2 processen voor greenextraction en New Product Development met groene ingredienten. 

Rob van Haren is visiting professor van Art & Sustainability, Kenniscentrum Kunst & Samenleving en Academie Minerva, in een gezamenlijk lectorschap met lector dr. Ann-Sophie Lehmann. Robs onderzoek binnen Art & Sustainability is gebaseerd op bio-based design, panarchy voor klimaatveranderingsaanpassingen en materialiteit. Bio-based design richt zich op iconische vormgeving voor de bevordering van de transitie naar een groter gebruik van bio-based materialen, en hierdoor, het stimuleren van de bio-based economie. Panarchy gaat over acties die leiden tot verwachte en onverwachte evenementen en het anticiperen op de onverwachte evenementen. Panarchy wordt toegepast op de gebieden van klimaatadaptatie en ruimtelijke planning en architectuur. 

Lector Ann-Sophie Lehmann van Art & Sustainability is gespecialiseerd in materialen als actieve actor in interacties tussen mensen, dingen en onze omgeving; een actor die maar al te vaak over het hoofd wordt gezien. Hoe wordt 'met materiaal gedacht'? door kunstenaars. Hoe kan materiaal het artistieke proces zichtbaar maken? Lehmann onderzoekt het materiaal en het maakproces, met als doel om te komen tot een 'materiële geletterdheid' die kritische bewustwording kan veroorzaken van veranderingsprocessen in onze sociale en ecologische omgeving.

Rob van Haren heeft een doctoraat in de theoretische biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast zijn lectoraten Transitie Bioeconomie en Art & Sustainability begeleidt hij ondernemers uit het MKB bij 'private label innovaties' en ontwikkelt hij nieuwe voedings- en lifestyle producten. Rob was eerder werkzaam als directeur van Kiemkracht, een innovatieve alliantie van het Productschap Akkerbouw en het Innovatienetwerk van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast was hij hoogleraar 'Innovatie en Kennistransfer Agribusiness' aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was Rob werkzaam als manager innovatie duurzaam ketenbeheer bij AVEBE, een Nederlandse aardappelverwerker, en als senior onderzoeker agro-ecologie aan de Wageningen University & Research (WUR).

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}