Dr. Ir. Rob van Haren

​​Rob van Haren is als lector Transitie Bioeconomie en lector Art & Sustainability verbonden aan het Kenniscentrum Biobased Economy en het Kenniscentrum Kunst & Samenleving.

Het onderzoeksgebied Transitie Bioeconomie, dat onder het Kenniscentrum Biobased Economy valt, richt zich op drie thema's: Transitie groen ondernemerschap; Transitie groene procestechnologie en ingredienten en Transitie groene producten. Binnen deze onderzoekslijnen houdt Rob zich bezig met "Fuzzy Front End" processen bij innovatie; superkritische CO2 processen voor greenextraction en New Product Development met groene ingredienten. 

Als lector Transitie Bioeconomie is Van Haren namens de Hanzehogeschool wetenschappelijk coordinator van het  Horizon2020 project LIBBIO. Binnen dit grote Europese project worden de teelt, het rendement, de bioraffinage en de toepassing van Andes lupine onderzoekt. Daarnaast wil Van Haren gaan onderzoeken hoe ook veldbonen (bekend van de Groningse molleboon) verwerkt kunnnen worden in gezonde en lekkere voedingsproducten. Lees er hier meer over. Verder hoopt hij samen met de vakgroep Farmaceutische Biologie van de Rijksuniversiteit Groningen en de botanische (kruiden)tuinen in Noord-Nederland kennis te bundelen en plantinhoudstoffen te indentificeren en extraheren om hun antivirale en antimicrobiele werking te onderzoeken. Met het uiteindelijke doel om de ontwikkeling van nieuwe medicijnen te versnellen. Lees meer.  

Naast zijn bezigheden bij het Kenniscentrum Biobased Economy is Van Haren visiting professor binnen het lectoraat Art & Sustainability van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving en Academie Minerva. Hier werkt hij nauw samen met lector dr. Ann-Sophie Lehmann. Van Harens onderzoek binnen Art & Sustainability is gebaseerd op bio-based design, panarchy voor klimaatveranderingsaanpassingen en materialiteit. Bio-based design richt zich op iconische vormgeving voor de bevordering van de transitie naar een groter gebruik van bio-based materialen, en hierdoor, het stimuleren van de bio-based economie. Panarchy gaat over acties die leiden tot verwachte en onverwachte evenementen en het anticiperen op de onverwachte evenementen. Panarchy wordt toegepast op de gebieden van klimaatadaptatie en ruimtelijke planning en architectuur. 

Van Haren heeft een doctoraat in de theoretische biologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. Naast zijn werk als lector begeleidt hij ondernemers uit het MKB bij 'private label innovaties' en ontwikkelt hij nieuwe voedings- en lifestyle producten. Hij was eerder werkzaam als directeur van Kiemkracht, een innovatieve alliantie van het Productschap Akkerbouw en het Innovatienetwerk van het Ministerie van Economische Zaken. Daarnaast was hij hoogleraar 'Innovatie en Kennistransfer Agribusiness' aan de Rijksuniversiteit Groningen. Daarvoor was Van Haren werkzaam als manager innovatie duurzaam ketenbeheer bij AVEBE, een Nederlandse aardappelverwerker, en als senior onderzoeker agro-ecologie aan de Wageningen University & Research (WUR).

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}