Ivo Bril MSc

Mijn expertise ligt op de vlakken cognitieve wetenschappen, mens-machine interactie en serious game design. De laatste vier jaar heb ik mij daarnaast verdiept in gedragsverandering: op welke manieren kan technologie mensen ondersteunen bij het veranderen van hun gedrag?Interventies voor gedragsverandering werken vaak beter als de interventie is afgestemd op het individu, de interventie is dan gepersonaliseerd. Digitale technologie lijkt hiervoor uitermate geschikt, omdat het bijvoorbeeld gegevens over de gebruiker kan verzamelen om gepersonaliseerde informatie te geven. Het is echter een hele uitdaging om software flexibel te maken om dit goed te doen wanneer de gegevens minder vanzelfsprekend zijn. Daarnaast is het huidige aanbod aan personalisatie mogelijkheden nog vrij beperkt en zijn wij als onderzoekers niet altijd transparant over de manier waarop we personalisatie ontwerpen (en waarom het effectief zou moeten zijn).Daarom doe ik momenteel een PhD-project waarin ik onderzoek doe naar het ontwerp van gepersonaliseerde systemen en de vragen die een ontwerper / onderzoeker moet beantwoorden binnen een complex ontwerpgericht vraagstuk.Dit project komt voort uit twee kernwaarden voor mij als onderzoeker: 1) het vermijden van een 'black-box'-benadering waarbij het onduidelijk is waarom een ​​digitale interventie werkt; en 2) te erkennen dat ogenschijnlijk kleine keuzes binnen het ontwerp van een systeem verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de uiteindelijke interactie / ervaring die het oplevert bij de gebruiker.

Kortom, binnen ontwerpgericht onderzoek omarm ik de nuance die nodig is om te bepalen waarom een ​​digitale interventie wel of niet werkt.

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}