Hanzehogeschool Groningen

​De Hanzehogeschool Groningen is de oudste multisectorale hogeschool van Nederland. In 2018 vierde zij haar 220-jarig bestaan. Met vestigingen in Groningen, Assen, Leeuwarden en Amsterdam telt de hogeschool in totaal 30.878 studenten en 3.417 medewerkers.

 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
 

Het onderwijsaanbod omvat 54 bacheloropleidingen, 8 programma's voor associate degrees en 19 masteropleidingen. Van de opleidingen is een aantal Duits- en Engelstalig. Het onderwijs is georganiseerd in 18 schools. Met drie multidisciplinaire kenniscentra en drie Centres of Expertise is de Hanzehogeschool Groningen een kennisinstelling waar toegepast onderzoek, beroepspraktijk en innovatie geïntegreerd zijn in het onderwijs. Vanuit 50 lectoraten wordt toegepast onderzoek verricht in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven en non-profit instellingen.

De ondersteunende diensten van de hogeschool zijn ondergebracht in vijf stafbureaus en een facilitair bedrijf. Zij zorgen ervoor dat alle ondersteunende processen efficiënt en professioneel verlopen.

De studenten en hun individuele ontwikkeling tot competente beroepsbeoefenaar staan centraal. De samenwerking met bedrijven en instellingen in kennistoepassing en innovatie, en in de vormgeving van onderwijs, is daarbij onontbeerlijk.

Onze missie

De Hanzehogeschool Groningen, University of Applied Sciences, leidt kundige en betrokken professionals op, doet praktijkgericht onderzoek en is daarmee in de omgeving en (inter)nationaal een belangrijke partner bij het ontwikkelen van ondernemerschap en innovatieve, toepasbare kennis.

Deze missie komt voort uit de identiteit als brede en diverse hogeschool en maatschappelijke onderneming. De centrale waarden die hierbij horen zijn:

 • individuele ontplooiing;
 • respect en actieve tolerantie;
 • ondernemend;
 • verantwoordelijk.

Vanuit deze centrale waarden levert de Hanzehogeschool Groningen een bijdrage aan de professionele beroepsbeoefening in de (Noord-)Nederlandse kennissamenleving.

Onze visie

Onze visie schetst hoe de Hanzehogeschool Groningen er in de toekomst uitziet. We bouwen hierbij voort op onze Onderwijsvisie 2020 waarin we stellen dat we een leergemeenschap willen zijn: een plek waar studenten, docent-onderzoekers en mensen uit het werkveld van elkaar leren en samen werken aan het oplossen van vraagstukken uit de samenleving.

De leergemeenschap krijgt in de praktijk vorm in innovatiewerkplaatsen: een fysieke of virtuele vorm waar onderzoek, onderwijs en beroepspraktijk bij elkaar komen. Innovatiewerkplaatsen zijn bij voorkeur multidisciplinair. Juist op het snijvlak van disciplines ontstaat innovatie. In de samenwerking met andere disciplines leren studenten ook over de grenzen van hun eigen vakgebied en omgeving te kijken en zich in te leven in mensen met andere achtergronden. Innovatiewerkplaatsen zijn een voedingsbodem voor innovatieve producten, diensten en startups. Ze leveren daarmee een waardevolle bijdrage aan valorisatie.


​Facts & Figures  

Aantal studenten: 30.878
Medewerkers: 3.417


​​​​Geschiedenis

In 1798 richtten zes vooraanstaande burgers van Groningen de Academie voor Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde op, die ongeveer dertig jaar later de naam Academie Minerva ging dragen. Deze academie kreeg later de naam Hanzehogeschool Groningen.

De ontstaansgeschiedenis is exemplarisch voor de meeste voorgangers van de Hanzehogeschool Groningen. Het merendeel daarvan is uit particulier initiatief ontstaan, met het oogmerk een specifieke beroepspraktijk te verbeteren. Voorbeelden zijn het Instituut voor Lichamelijke Oefening (1918), de Theda Mansholtschool (1951), het Stedelijk Conservatorium (1966), de Groninger School voor Maatschappelijk Werk (1943), de HEAO (1967) en de Prinses Julianaschool (1974).

Dat ook moeilijke periodes in de geschiedenis hun sporen hebben achtergelaten wordt op indringende wijze duidelijk bij het zien van de gedenkstenen voor de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. De stenen bevinden zich in de Van DoorenVeste en de BrugsmaBorg op het Zernikeplein.

Fus​​ie

In 1983 verscheen de overheidsnota 'Schaalvergroting, Taakverdeling en Concentratie in het Hoger Beroepsonderwijs.' Naar aanleiding daarvan fuseerden 3 jaar later 16 van de 24 Groninger instellingen voor hoger beroepsonderwijs. De zo ontstane 'Rijkshogeschool Groningen' was de eerste hogeschool 'nieuwe stijl' in Nederland. Het pionierswerk werd dan ook in het hele land nauwlettend gevolgd en niet zelden nagevolgd.

Kort na het ontstaan van de Rijkshogeschool volgde in Groningen een tweede fusie in het hoger onderwijs. De Hogere Economische School fuseerde met de Prinses Julianaschool (voeding en diëtetiek, toegepaste huishoudwetenschappen) en ging verder onder de naam 'Hanzehogeschool Groningen'. Nog eens zes jaar later fuseerde deze met de Rijkshogeschool Groningen tot 'Hanzehogeschool, Hogeschool van Groningen', die in 1999 haar naam wijzigde in de huidige: 'Hanzehogeschool Groningen.'

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}