Start(v)aardig

  • Onderzoeksproject
startvaardig

Bijna de helft van de kinderen beweegt te weinig. Voor een leven lang bewegen is het essentieel dat kinderen op jonge leeftijd een goede start krijgen; dat zij motorisch vaardig zijn, plezier ervaren in bewegen en kennis hebben van sport en bewegen. ‘Jong geleerd is oud gedaan’ is een belangrijke passende uitspraak.

Het fundament voor een leven lang bewegen wordt gelegd in de kleuterperiode. Het is dan ook belangrijk dat in de domeinen waar kleuters zijn (thuis, school, kinderopvang, sport) op de juiste wijze aandacht aan sport en bewegen wordt besteed. Uit vooronderzoek onder buurtsportcoaches (n=100), formele- en informele sport- en beweegaanbieders voor jonge kinderen (n=64) en groepsleerkrachten uit groep 1-2 (n=21) blijkt dat zij worstelen met de vraag hoe zij kleuters en de (semi)beweegprofessionals daaromheen optimaal kunnen ondersteunen in het verbeteren van de beweegvaardigheid van kleuters. Hiervoor is nieuwe kennis nodig over o.a. risicogroepen, beïnvloedbare determinanten en effectieve interventies ter bevordering van beweegvaardigheid van kleuters.

​Met tien organisaties voeren we een 4-jarig onderzoek 'Start (V)aardig' uit om de beweegvaardigheid van kleuters in kaart te brengen en ze een betere beweegstart te geven. In dit onderzoek werken De Haagse Hogeschool, Hanzehogeschool Groningen, Fontys Sporthogeschool, Hogeschool Windesheim, Vrije Universiteit Amsterdam, TU Eindhoven, Kenniscentrum Sport, Vereniging Sport en Gemeenten, Almere Kenniscentrum Talent (AKT) en SALTO-scholen samen met nog eens 11 organisaties op het gebied van onderzoek, beroepspraktijk en onderwijs. Het project wordt medegefinancierd door Regieorgaan SIA, onderdeel van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). 

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding
  • Sport en Gezondheid