Move Healthy is een Erasmus+/Sport project dat zich richt op het reduceren van sportblessures bij jeugd, omdat blessures een belangrijke drempel vormen voor levenslange sportparticipatie. De gedachte erachter is om door de ontwikkeling en verbetering van motorisch gedrag van jeugd het risico op blessures te verkleinen. Wanneer dit bereikt wordt, kan de jeugd op een gezonde manier aan sport en fysieke activiteit blijven deelnemen in latere levensfases.

Move Healthy: improving health and sustaining participation of youngsters in sports

Het belang van fysieke activiteit voor de gezondheid van jeugd is onbetwist. Ook lidmaatschap van sportclubs of -verenigingen en deelname aan lessen lichamelijke opvoeding zijn essentieel voor zgn. health enhancing physical activity (HEPA). Daarom is het van belang dat de jeugd wordt gefaciliteerd tot levenslange actieve participatie in sport. 
Sportblessures zijn een belangrijke reden voor verminderde deelname aan en uitval bij sport en lichamelijke opvoeding. Vooral knie- en enkelblessures dragen hieraan bij. Het achterwege blijven van sportparticipatie heeft een negatieve invloed op het mentale en fysieke welzijn, dat doorloopt in de volwassenheid. Bovendien leiden sportblessures ook tot een financiële last voor de samenleving.

Move Healthy wijkt af van 'reguliere' blessurepreventiebenaderingen, omdat het uitgangspunt implementatie is. Verschillende blessurepreventieprogramma's die oefeningen bieden, hebben positieve blessurepreventie-effecten getoond in gecontroleerde onderzoeksomgevingen. Op bevolkingsniveau is echter gebleken dat er geen sprake is van langdurige gedragsverandering en het blijven uitvoeren van de oefeningen, waardoor de maatschappelijke impact beperkt is.

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Sport en Gezondheid