​Het Living Lab M&Gezond is een project dat door ZonMw gesubsidieerd is en gericht is op het vormen van een stevig netwerk waarin werkveldprofessionals vanuit verschillende sectoren samenwerken met studenten, docenten en onderzoekers van verschillende opleidingen en niveaus aan het thema positieve gezondheid. Zij betrekken hierin bewoners uit Emmen om te komen tot het stimuleren van een positieve gezondheid in de wijk.

​Initiatieven gericht op het stimuleren van sport en bewegen trekken veelal de mensen die al actief zijn. Juiste de inactieve groep, die veelal lager opgeleid is en in armoede leeft, lijkt onvoldoende te worden bereikt en heeft juist de grootste gezondheidsrisico's. Door integraal samen te werken vanuit verschillende beleidsterreinen en expertise kan er een bredere aanpak van het gezondheidsprobleem ontwikkeld worden. Door, aanvullend, samen te werken met verschillende opleidingen kunnen studenten en docenten in samenwerking met toekomstige werkveldprofessionals al tijdens hun opleiding integraal leren samen werken. In het ontwikkelen van een brede aanpak staat de inwoner van Emmen centraal in het Living Lab. Inwoners van Emmen zijn in cocreatie met werkveldprofessionals, studenten, docenten en onderzoekers op zoek gegaan naar wat hen beweegt.

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij
  • Gezondheid en Sport