Zelfregulatie ontwikkelen in het bewegings­onderwijs

  • Onderzoeksproject
zelfregulatie in bewegingsonderwijs.jpg

​Het ontwikkelen van zelfregulatie bij leerlingen vraagt een andere invulling van lesinhoud en didactische vaardigheden van docenten, waarvoor zij zich veelal niet bekwaam voelen. Met subsidie van het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) is het lectoraat Praktijkgericht Sportwetenschap bezig om een ondersteuningsaanbod voor docenten Lichamelijk Opvoeding te ontwerpen dat hen helpt om zelfregulatie bij hun leerlingen te ontwikkelen.

Zelfregulatie is één van de 21e-eeuwse vaardigheden die opgenomen zijn in het curriculum van de toekomst. Het ontwikkelen van zelfregulatie bij leerlingen vraagt een andere invulling van lesinhoud en didactische vaardigheden van docenten, waarvoor zij zich veelal niet bekwaam voelen.  Met subsidie van het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) gaat het lectoraat Praktijkgericht Sportwetenschap aan de slag om een ondersteuningsaanbod voor docenten Lichamelijk Opvoeding te ontwerpen dat hen helpt om zelfregulatie bij hun leerlingen  te ontwikkelen. Dit wordt gedaan aan de hand van ontwerpgericht onderwijsonderzoek, waarbij in twee cycli een prototype voor een ondersteuningsaanbod wordt ontwikkeld en uitgewerkt. In dit proces vindt steeds uitwisseling plaats tussen de kennisstroom (literatuur en expertgroep) en praktijkstroom (docenten werkend met zelfregulatie).

Bekijk hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Zelfregulatie ontwikkelen in het basisonderwijs

film zelfregulatie ontwikkelen in het basisonderwijs.jpg

Partners

Onze mensen

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding