Student Agency-change labs

  • Onderzoeksproject
Student Agency Change Labs.png

Het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) heeft 550.000 euro subsidie toegekend om onderzoek te doen naar de ontwikkeling van kansengelijkheid in het onderwijs in Noord-Nederland. Sinds mei 2023 zijn vo- en mbo-scholen in Groningen en Friesland gezamenlijk hiermee aan de slag.

Scholen in de noordelijke regio staan voor de grote opgave om vo-leerlingen en mbo-studenten gelijke kansen te bieden. Kansengelijkheid kan worden gestimuleerd door leerlingen en studenten te ondersteunen bij het nemen van eigen regie en hierdoor in ontwikkeling komen (student agency). Hoewel er steeds meer kennis op dit gebied komt, vinden onderzoek en onderwijspraktijk elkaar maar mondjesmaat. Met dit praktijkgerichte onderzoek willen we dat veranderen.

Studenten, lerarenopleiders, docenten, praktijkopleiders en onderzoekers van de scholen en lerarenopleidingen gaan nauw met elkaar samenwerken in zogenaamde change labs. Studenten van de lerarenopleidingen doen onderzoek in de praktijk. Nu is dat vaak een geïsoleerde klus, maar met deze subsidie krijgen de scholen waar ze stagelopen meer tijd en ruimte voor onderzoek. Daarnaast gaan de lerarenopleidingen er ook mee aan de slag. De verwachting is dat kansengelijkheid en eigen regie van leerlingen en docenten een gebruikelijk gespreksonderwerp wordt in de scholen en dat het uiteindelijk in de onderwijspraktijk terecht komt.

Lees hier al onze publicaties

Inhoud onderzoek

Onze mensen