Het MILEstone-project, een Interreg Europe project, richt zich op de duurzame integratie op de arbeidsmarkt van mensen die geboren zijn buiten de Europese Unie.

Doel en verwachte impact

Aangezien deze personen vaak in banen met een laag inkomen blijven waar ze hun volledige vaardigheden niet kunnen benutten, moeten overheidsinstanties in heel Europa aanvullende maatregelen nemen om beroepsopleiding (een leven lang leren) en de oprichting van bedrijven door niet-EU-onderdanen te bevorderen. Om tot een beter overheidsbeleid op dit gebied te komen, voorziet het MILEstone-project in een aantal beleidsleeractiviteiten die door het consortium worden uitgevoerd.

Het werkplan van het project voorziet in basisstudies voor elk van de negen gebieden waarop het project betrekking heeft, identificatie en beoordeling van 20 goede praktijken, drie thematische seminars op interregionaal niveau, negen collegiale toetsingsbezoeken, intensieve uitwisseling tussen belanghebbenden op zowel lokaal als Europees niveau. niveaus en continue communicatieactiviteiten. Om tot een vruchtbare uitwisseling van ervaringen te komen, vertegenwoordigen leden van het MILEstone-consortium beide gebieden die al tientallen jaren bestemmingen zijn voor aankomende niet-EU-onderdanen, zoals Linköping (SE), Jyväskylä (FI), Piemonte (IT), Hogeland (NL) en Ascó (ES), en degenen die de afgelopen jaren aankomstregio's zijn geworden, zoals Centraal-Macedonië (EL), Burgenlandkreis (DE), West-Pommeren (PL) en Postojna (SI).

Het consortium wordt aangevuld met het Leibniz Instituut voor Regionale Geografie als adviserende partner en drie beleidsverantwoordelijke autoriteiten die één lokale, één regionale en één nationale overheid vertegenwoordigen. De verschillende geografische en institutionele achtergrond van de projectpartners vormt de basis voor een vruchtbare samenwerking, intensieve uitwisseling en gezamenlijk leren. De resultaten van het project zullen regelmatig worden gedeeld op de projectwebsite en regelmatig in videopublicaties, waaronder zowel korte getuigenissen als een korte professionele projectfilm. benadrukt hoe beleidsverbeteringen die geworteld zijn in het MILEstone-project bijdragen aan "Een socialer Europa".

Interessegebieden

  • Gedrag en Maatschappij