'Tijdens de excursie maakte ik kennis met het onderwijsconcept van de school'

  • Onderwijsproject
HANZE220679 Foto's studenten -ped.ac. opgeleverd-15.jpg
HANZE220679 Foto's studenten -ped.ac. opgeleverd-18.jpg

Nienke van der Sluis is tweedejaars Pabo Deeltijd verkort. 'Vanuit het vak Wie ben jij als leerkracht in het eerste jaar van Pabo Deeltijd verkort, zijn wij op excursie geweest bij een basisschool naar keuze. Het aanbod bestond uit allemaal verschillende type scholen. Het doel van de excursie was om informatie te halen uit het schoolbezoek over de visie en het onderwijsconcept van de betreffende school.'

'Ik heb zelf gekozen voor de Borgmanschool. Deze school streeft het unitonderwijs na. Hier heb ik voor gekozen omdat ik nog niet veel wist over het unitonderwijs. Daarnaast is de school helemaal opnieuw ingericht en opgebouwd, gebaseerd op de visie van de school. Hier was ik ontzettend benieuwd naar, want vaak moet je je wensen aanpassen aan de mogelijkheden binnen de school, maar hier kon de school worden aangepast aan de wensen.'

'De school deelt de units alleen niet zo in zoals het unitonderwijs in de theorie op internet staat. De school is zo ingericht dat de onderste verdieping voor de kleuters is, waarbij bijna geen dichte lokalen zijn. Zo is dit ook op de tweede verdieping (middenbouw) en de derde verdieping (bovenbouw). Ik vond de inrichting van de lokalen bijzonder, omdat het allemaal open lokalen zijn. Als ik zelf zou lesgeven op de school, zou ik wel moeten wennen aan het lawaai vanuit de andere klassen. De directeur van de school gaf aan dat dit goed op elkaar afgestemd was en de meesten geen hinder ondervonden.'

'De leeromgeving vond ik inspirerend en gezellig. Het gebouw is net nieuw, de school is een fusering van twee basisscholen in de wijk en kindcentrum SKSG.'

'We kregen eerst een toespraak van Laura Schaap (directeur IKC Borgman Oosterpark) waarin ze haar mening over onderwijs gaf, de ontwikkeling van het kind belichtte en de manier van lesgeven op de Borgmanschool nader besprak. Ik kon mij in veel punten vinden. De basis van deze school is als het ware hetzelfde als andere soorten onderwijs, alleen wordt dit op een andere manier geuit in de praktijk.'

'Daarna hebben wij een rondleiding gekregen door de school. We zijn over de drie verdiepingen gelopen. Ik vond het mooi om te zien hoeveel ruimte er wordt gebruikt om te leren. Overal kunnen kinderen werken en overal wordt dan ook ook gewerkt. De toneelzaal sprong er voor mij uit! Deze zaal heeft theaterlampen en er kan een muur uitgehaald worden, zodat de tribune die midden in de school staat er recht op kijkt.'

'Eenmaal weer terug op de Hanzehogeschool, kregen we de opdracht een flyer of brochure te maken over de school, in samenwerking met het excursiegroepje. Het doel van deze opdracht was het in gesprek gaan met elkaar over het onderwijsconcept en de visie van de school. De brochures en flyers werden gedeeld in Blackboard, zodat iedereen een beeld kon schetsen van de verschillende scholen. Wij moesten namelijk uiteindelijk zelf een visie op onderwijs schrijven en deze flyers of brochures konden helpen een beeld te schetsen van je visie.'

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding