‘Ik probeerde plastic recycling efficiënter te maken’

  • Onderwijsproject
Rowan Buwalda 2.JPG

Plastic is een van de meest vervuilende materialen op de wereld, en daarom moeten we het zo veel mogelijk recyclen. Ook de chemische industrie werkt hier hard aan. Het Groningse bedrijf BioBTX heeft bijvoorbeeld een manier ontwikkeld om plastic afval om te zetten in moleculen die bedrijven normaal uit olie moeten halen. Een mooie prestatie, maar vierdejaars Chemie-student Rowan Buwalda vond dat het proces van BioBTX misschien nóg efficiënter kan.

Om plastic afval om te zetten in nuttige moleculen gebruikt BioBTX twee stappen. Eerst stoppen ze al het afval in een grote reactor waar de plastics op hoge temperatuur pyrolyseren tot kleinere brokstukken. Die brokstukken gaan vervolgens naar een tweede reactor, waar ze omgezet worden tot een mengsel van benzeen, tolueen en xyleen (BTX). Rowan: 'De eerste stap gaat best simpel, er is alleen hoge temperatuur voor nodig en zuurstofloze omstandigheden. Maar misschien kan het wel efficiënter als je er een katalysator aan toevoegt: een molecuul dat de reactie sneller of efficiënter laat verlopen.'

Makkelijker

Tijdens zijn stage deed Rowan onderzoek naar die katalysator. 'Ik heb verschillende katalysatoren getest en zo gekeken of ik de samenstelling van de brokstukken kon veranderen. En daarnaast heb ik ook onderzocht of ik een katalysator kon vinden die ervoor zorgde dat het proces efficiënter verliep op een lagere temperatuur, zodat je energie kan besparen.'

Rowan ging aan de slag met verschillende katalysatoren, en keek op het laboratorium voor effect de katalysator op de BTX productie had. 'Hier kwamen hele interessante resultaten uit, ik heb zeker een aantal katalysatoren gevonden om plastics beter af te breken. Maar dit was natuurlijk nog wel op kleine schaal, we weten nog niet of deze reacties in een grote reactor even goed werken.'

Sowieso is er nog wel een groot obstakel te overwinnen, want veel katalysatoren werken vooral goed op één soort plastic. 'BioBTX krijgt vaak een mengsel van plastics binnen, en dan weet je niet welke plastics daar precies in zitten. Dat maakt het moeilijker om de juiste katalysator te kiezen.'

Toch is Rowan wel blij met zijn resultaten. 'Vooral de recycling van PET – een van de meest gebruikte plastics - ging heel goed, daar wist ik drie keer meer opbrengst uit te halen.' En hij heeft ook veel geleerd over duurzame chemie: 'Tijdens de opleiding heb ik langzamerhand ontdekt dat ik zogenoemde groene chemie een heel interessant vakgebied vindt, dus ik vind het heel fijn dat ik er op deze manier meer over kon leren.'

Groen of organisch

Hij verwacht dan ook wel dat hij na zijn studie ergens in de groene chemie terecht zal komen, al vind hij de klassieke organische chemie ook nog steeds leuk: 'Het maken van moleculen met organische chemie is gewoon heel interessant, dat is echt puzzelen hoe je iets het beste in elkaar kunt zetten. Maar in dat vakgebied is ook al veel wel ontdekt, dus ik denk dat ik aan de duurzame kant meer verschil kan maken. En dat is natuurlijk ook erg belangrijk voor de wereld, dus daar werk ik graag aan mee.'

Interessegebieden

  • Exact en Informatica
  • Techniek