Social Work

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
 

 

Wil jij het verschil maken in de transformatie van het sociaal domein? Ben je geïnteresseerd in de complexe vraagstukken? Wil jij het anders doen zodat de mensen meer centraal staan? Dan biedt onze masteropleiding Social Work jou de tools om de uitdagingen in het vakgebied aan te gaan.

 • Onderwijsprogramma in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool
 • Sterke koppeling van theorie en praktijk
 • Directe bijdrage aan de transformatie en innovatie in je eigen beroepspraktijk

Wat kun je na de Master Social Work?

De masteropleiding Social Work bereidt je voor op een spilfunctie in de transformatie van het sociaal domein. Op basis van een brede theoretische kennis kun je analyseren, innoveren, adviseren en verbinden. Na de studie ben je klaar voor een positie als masterprofessional waarin je nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken ontwerpt en de spil wordt tussen uitvoering en beleid. Na succesvolle afronding van de masteropleiding mag je de titel Master of Social Work (MSW) voeren.

Studieopbouw

Tijdens de masteropleiding Social Work ontwikkel je professionele en persoonlijke competenties op basis van actuele en relevante theorieën en concepten. Jij wordt de deskundige die bijdraagt aan een solide basis van het Sociaal Werk-domein. Je inspireert en coacht collega´s, teams en samenwerkingspartners in het werkveld bij het vormgeven van transformatie en innovatie.

Praktische informatie

Studieduur en studielast: De feitelijke studieduur is persoonsafhankelijk. Je kunt de studie deels zo plannen en inrichten dat deze past binnen jouw beschikbare studietijd en werksituatie.
Het aantal opleidingsdagen is vier per maand. Een lesdag is gemiddeld zeven uur, maar de invulling is variabel. Het aantal uren dat je daarnaast daadwerkelijk aan zelfstudie besteedt, verschilt per persoon.

Lestijden: De lesdagen zijn op maandag (onder voorbehoud) van 09.00 tot 17.00 uur. Je volgt de lessen het ene semester in Leeuwarden en het andere semester in Groningen. De lessen zijn vormgegeven als studiebijeenkomsten waarin je in uitwisseling met (gast)docenten en medestudenten kennis opdoet en verwerkt en werkt aan de opdrachten en je eigen professionele ontwikkeling. Afhankelijk van het thema en de fase van de opleiding worden de bijeenkomsten vormgegeven als hoorcollege, werkcollege, intervisie, practicum of werkplaats.

Start: september

Kosten: Voor de masteropleiding Social Work betaal je collegegeld. Het wettelijk collegegeld voor studiejaar 2018-2019 bedraagt circa € 2.000,-. In sommige gevallen moet je instellingscollegegeld betalen. Dit is bijvoorbeeld het geval als je al eerder een masteropleiding hebt afgerond. Naast het collegegeld moet je rekening houden met bijkomende kosten voor studiemateriaal zoals boeken en readers. Deze kosten bedragen circa € 600,- per jaar.

Belastingvoordeel
Kom je niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in de kosten via een regeling? Dan kun je mogelijk een deel van je studiekosten terugkrijgen via de inkomstenbelasting. Kijk voor meer informatie over deze regeling op www.belastingdienst.nl.

Levenslanglerenkrediet
Wil je de opleiding gaan volgen, maar heb je geen recht meer op reguliere studiefinanciering? Vanaf het studiejaar 2017-2018 kun je onder bepaalde voorwaarden toch geld lenen om het collegegeld of lesgeld te betalen. Kijk voor meer informatie op www.duo.nl.

Locatie
Je volgt de masteropleiding Social Work deels in Leeuwarden en deels in Groningen. De lessen in Leeuwarden volg je op de NHL Stenden-locatie aan de Rengerslaan 10. In Groningen krijg je les in de gebouwen van de Hanzehogeschool Groningen aan het Zernikeplein 23 (Marie KamphuisBorg) in Groningen.

Studiebegeleiding
Je studeert in een studiegroep met een vast docententeam. Persoonlijke en professionele ontwikkeling is onderdeel van het programma, daarnaast krijg je studieloopbaanbegeleiding.

Toelatingseisen

Om toegelaten te worden tot de masteropleiding Social Work moet je beschikken over:
 
 • Een afgeronde bacheloropleiding (hbo of wo) in het sociale domein óf kennis, inzicht en vaardigheden op het niveau van een bachelordiploma. 
 • Een relevante werkplek (betaald of onbetaald) binnen het domein Social Work, die past bij de masteropleiding Social Work en je de mogelijkheid biedt om opdrachten en onderzoek vanuit deze opleiding in de praktijk uit te voeren. Je hebt hiervoor een intentieverklaring van je werk-/opdrachtgever nodig.
 • Een probleemoplossende, ondernemende en innovatieve werkhouding. Dat wil zeggen dat je stelling durf te nemen, dingen naar je toetrekt, doelgericht probeert invloed uit te oefenen en actief een bijdrage wilt leveren. Deze houding is taakoverstijgend. Dat wil zeggen dat je deze rollen zowel in de opleiding als ook in de organisatie durft te pakken. Het gaat dus verder dan wat je doet in het directe contact met cliënten. Dit kun je bij voorkeur aantonen d.m.v. uitgevoerde projecten.
 • Besef van en interesse in ontwikkelingen binnen het domein Social Work op macro- en meso-niveau.  Je hebt naast oog voor je eigen caseload ook interesse in achterliggende maatschappelijke vraagstukken en ontwikkelingen.
 • Volop motivatie en zelfsturend vermogen om werken en leren te combineren en de mogelijkheid om gemiddeld ten minste 20 uur per week aan je opleiding te besteden.
 • Studievaardigheden op het gebied van literatuurstudie. Je begrijpt wetenschappelijke (onderzoeks-) en vakliteratuur (Nederlands- en Engelstalig), je bent in staat deze samen te vatten en met elkaar te vergelijken.
Heb je niet het juiste diploma, maar wel een gelijkwaardig diploma of gelijkwaardige werkervaring? Informeer dan naar de mogelijkheden.
 

Samenwerking NHL Stenden Hogeschool

Het onderwijsprogramma wordt uitgevoerd in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool. Je volgt afwisselend onderwijs in Leeuwarden en Groningen. Door deze unieke samenwerking is het mogelijk de kennis(-netwerken), expertise en onderwijsfaciliteiten van de beide hogescholen te combineren. Daar profiteer jij als student van.

Vlogs studenten

Om alvast een eerste indruk te krijgen wat de ervaringen van huidige studenten zijn, klik hier!

Geïnteresseerd? Kom naar een voorlichting

Wil je weten meer weten over de Master Social Work of wil je weten of deze opleiding bij je past? Kom dan naar één van de voorlichtingsavonden. Tijdens zo'n avond vertellen docenten en huidige studenten over de inhoud, de werkwijze en wat je als student met de masteropleiding Social Work kunt bereiken.

Data voorlichtingsavonden

Donderdag 21 november 2019 - Groningen
​Dinsdag 26 november 2019 - Leeuwarden
Donderdag 23 januari 2020 - Groningen
Dinsdag 3 maart 2020  - Leeuwarden
Donderdag 23 april 2020 - Groningen
Donderdag 23 juni 2020 - Leeuwarden


Wil je een voorlichting bijwonen? Meld je dan via mastersocialwork@org.hanze.nl. Voorafgaand aan de voorlichtingsavond ontvang je een mail met informatie over de locatie. 

Aanmelden

Met alle aankomende studenten voeren wij eerst een intakegesprek. Het intakegesprek is een verplicht onderdeel van het inschrijfproces. Het bijwonen van een informatieavond is ook verplicht voordat je een intakegesprek kunt aanvragen.

Tijdens het intakegesprek wordt bekeken of aan de toelatingseisen wordt voldaan en of de opleiding geschikt voor je is. Als je de opleiding kunt gaan volgen krijg je informatie over hoe je je moet inschrijven.

Het gesprek duurt ongeveer 60 minuten en vindt plaats in Leeuwarden of Groningen. Ter voorbereiding op het gesprek maak je een aantal opdrachten die de input vormen voor het gesprek. Deze opdrachten ontvang je 2 weken voor het intakegesprek. Na afloop van het intakegesprek hoor je meteen of je een positief of negatief advies krijgt. Je kunt tot 1 juli 2019 een intakegesprek aanvragen.

Voor meer informatie kun je ook contact opnemen via mastersocialwork@org.hanze.nl.


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Signaleren & analyseren

Masterclass 1
Vanuit je eigen beroepssituatie signaleer en analyseer je actuele ontwikkelingen, trends en maatschappelijke vraagstukken in het sociale domein. Op basis hiervan formuleer je je eigen visie en deelt deze met je beroepsgroep.

Co-creëren & innoveren

Masterclass 2
In co-creatie ontwerp je een innovatieve interventie, organiseer je draagvlak hiervoor en ondersteun je de benodigde veranderingsprocessen binnen en buiten jouw organisatie en beroepsomgeving.

Samenwerken in transitie

Masterclass 3
Je ontwikkelt een nieuw businessmodel die op meerdere manieren bijdraagt aan de samenwerkingsvraagstukken in het sociale domein. Hierbij draag je zorg voor een goede match tussen beleid en uitvoering.

Onderzoeken & waarde creëren

Masterclass 4
Deze laatste masterclass staat in het teken van je eindthesis (afstuderen), waarin je door middel van onderzoek bijdraagt aan de ontwikkeling van de beroepspraktijk. In deze masterclass worden alle opleidingscompetenties op eindniveau getoetst.​​

Spilfunctie in het werkveld

​De masteropleiding Social Work bereidt je voor op een spilfunctie in het werkveld. Op basis van een brede theoretische kennis kun je analyseren, innoveren, adviseren en verbinden. Na de studie ben je klaar voor een positie als seniorprofessional in verschillende gebieden van sociaal werk. Zo ontwikkel je nieuwe aanpakken voor complexe vraagstukken, vertaal je beleidsplannen naar de praktijk en adviseer je het management. Kortom: je wordt de spil tussen uitvoering en beleid. ​

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}