Over de opleiding Elektrotechniek - major Sensor Technology

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​​​​​​Bijzondere opleiding Elektrotechniek

Sensor Technology (ST) is een bijzondere major van de opleiding Elektrotechniek, met een specialisatie in sensortechniek. Deze opleiding draait om het toepassen van bestaande sensoren.

Smart cities, smart mobility, smart industry, smart phones, smart watches... Overal helpen sensoren en hun data mee. Ook in de zorg, sport, landbouw en de energiesector. Zelfs op plekken waar je het niet verwacht. Sensor Technology is overal!

Sensor Technology wordt volledig in het Engels gegeven en trekt daarom veel studenten uit het buitenland; bijna de helft van alle studenten komt uit het buitenland.

Wat zijn sensoren?

Sensoren worden steeds meer gebruikt in bijvoorbeeld de game-industrie (de Wii), de afstandsbediening van je televisie, de schuifdeuren in de supermarkt, maar ook in de zorgsector, bewaking, landbouw en auto-industrie. Eigenlijk zijn sensoren niet meer dan apparaatjes waarmee je iets kunt meten, zoals luchtvervuiling, licht of afstand. Sensoren zijn digitale zintuigen. Een computer verwerkt vervolgens de data die de sensor meet en zet indien nodig een vervolgactie in werking. Op die manier stopt een auto uit zichzelf, als de bestuurder een voetganger over het hoofd ziet.

 

Voor wie?

Deze hbo techniekopleiding is speciaal voor studenten die geen genoegen nemen met een standaardopleiding. Ben je nieuwsgierig ingesteld? En wil je de wereld 'smarter' of een stukje veiliger maken met behulp van sensoren? Dan zit je bij de major Sensor Technology van de opleiding Elektrotechniek goed. Tijdens je studie ga je al vaker samenwerken met toonaangevende technologiebedrijven, zoals NAM (Shell), TNO en Philips.

Een verschil met andere Elektrotechniekopleidingen is dat er bij ons veel aandacht is voor Professional Skills. Je ontwikkelt vaardigheden in o.a. time management, project management en samenwerking. Je leert hoe je je studie moet plannen, om op je eigen competenties te reflecteren en om keuzes te maken. Werken in projectgroepen is een belangrijk onderdeel van dit programma.

Waarom kiezen voor deze​ opleiding?

  • Zeven jaar achter elkaar beoordeeld als 'Topopleiding' door de Keuzegids HBO Voltijd, in 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019;

  • Hoge waardering van studenten: 8,2 in de Nationale Studentenenquête 2017.

Engels

Steeds meer Nederlandse studenten kiezen bewust voor een Engelstalige opleiding, terwijl anderen er juist misschien wat huiverig voor zijn. Als je jezelf eerder tot deze laatste groep rekent, kunnen we je geruststellen. Studenten geven aan dat ze in het begin wel moeten wennen aan het feit dat de lessen in het Engels zijn, maar ook dat dit snel als normaal ervaren wordt. Bovendien wordt hier in het eerste jaar extra aandacht aan besteed d.m.v. aparte lessen om de Engelse taal voldoende onder de knie te krijgen.

Goede begeleiding

Bij de opleiding heerst een persoonlijke, open sfeer. Docenten zijn gemakkelijk benaderbaar en er is veel ruimte voor persoonlijk contact.

Je mentor speelt een belangrijke rol in je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Enkele keren per jaar heb je een individueel gesprek met je mentor over je studievoortgang. Onderwerp van gesprek zijn de factoren achter successen, de mogelijke redenen en oplossingen voor minder goede prestaties en verdere details, zoals herkansingen. Je bespreekt de opties die je tijdens je studie hebt en de organisatie van het programma. Ook kun je zelf altijd een afspraak met je mentor maken, om bijvoorbeeld je studievoortgang, persoonlijke problemen of omstandigheden te bespreken.

Bachelor of Science diploma

Sensor Technology is een Engelstalige hbo bacheloropleiding. Afgestudeerden ontvangen een Bachelor of Science diploma. Informatie over de verschillen tussen bachelor en master in het hbo en het wo is op www.rijksoverheid.nl te vinden.

Waar komen afgestudeerden terecht?

Het werkveld verwacht dat de meeste afgestudeerden als Technical Designer aan de slag gaan op plekken waar de nadruk ligt op het creëren van nieuwe systemen. Een kleiner deel zal een rol als Technical Advisor in een adviesfunctie terechtkomen. Verder verwacht men dat afgestudeerden projectleider of wetenschappelijk onderzoeker worden. Andere afgestudeerden zullen hun ondernemende vaardigheden gebruiken en een eigen bedrijf starten.

Een afgestudeerde Sensor Technology student is een ingenieur die is gespecialiseerd in de toepassing van sensortechnologie. Hij of zij is een professional met doorzettingsvermogen, een ondernemende stijl en met interesse in wetenschap. Bovendien is hij/zij innovatief, creatief en neemt verantwoordelijkheid voor de samenleving en de werkomgeving.

In vijf en half jaar zowel je bachelor- als masterdiploma halen?

De bacheloropleiding Elektrotechniek, major Sensor Technology is in vier jaar te voltooien. Met een 1.5 jarig masterprogramma er achteraan kun je dus in 5.5 jaar zowel je bachelor- als masterdiploma halen. Met je Bachelor of Science in de Elektrotechniek, major Sensor Technology kun je moeiteloos doorstromen naar de masteropleiding Smart Systems Engineering.

Honoursprogramma Engineering

Als je aan de opleiding begint, heb je in het tweede jaar de keuze om in te stromen in het Honoursprogramma Engineering. Tijdens je opleiding voer je dan een aantal extra opdrachten uit, die het onderwijsprogramma verbreden, verdiepen en versterken.

Het Honoursprogramma berust op drie pijlers: onderzoek, maatschappelijke betrokkenheid en interdisciplinaire samenwerking. Het onderzoekselement heeft betrekking op praktijkgericht onderzoek, advieswerk en innovatie, alle geïntegreerd in het curriculum. Bij maatschappelijke betrokkenheid gaat het om het organiseren van activiteiten ten behoeve van de gemeenschap op school of daarbuiten.

Door het volgen van een honoursprogramma onderscheid je je op de arbeidsmarkt.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}