Dr Karolien Dons

Dr. Karolien Dons is docent-onderzoeker aan het Prins Claus Conservatorium en het daaraan verbonden lectoraat Lifelong Learning in Music van het Kenniscentrum Kunst & Samenleving. Karolien’s expertise bevindt zich op het snijvlak van muziek en kwaliteit van leven van mensen en de bijdrage die musici hieraan kunnen leveren. Ze is geïnteresseerd in innovatieve vormen van musiceren voor en met mensen in specifieke sociale contexten, met name in de zorg. Haar recente onderzoeksactiviteiten vonden plaats in verzorgingshuizen, een azielzoekerscentrum, verpleeghuizen voor mensen met dementie en chirurgische afdelingen van een ziekenhuis.
Karolien studeerde musicologie aan de Universiteit Gent en muziekpsychologie aan de University of Jyväskylä (Finland). In 2019 is Karolien gepromoveerd aan de Guildhall School of Music & Drama (Londen) met een etnografische studie naar het faciliteren van co-creatief musiceren met kwetsbare ouderen. Naast haar onderzoeksactiviteiten is Karolien docent aan het Prins Claus Conservatorium op de gebieden muziekpedagogiek, -psychologie en onderzoeksvaardigheden in de opleidingen Muziek, Docent Muziek en Master of Music. 

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}