Hanze Honours College

​​Het Hanze Honours College is de regievoerende samenwerkingspartner van de schools van de Hanzehogeschool. ​​​​​De ruim zestig honoursprogramma's bevinden zich immers in schools en in een samenwerkingsverbanden tussen schools.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Het Hanze Honours College adviseert en begeleidt bij de ontwikkeling en uitvoering van honoursonderwijs, monitort de kwaliteit en het niveau ervan en stimuleert de community vorming. Bovendien ontwikkelt en organiseert het Hanze Honours College multidisciplinaire projecten en innovatieve leerwerkplaatsen, in samenwerking met externe professionals. Samen met havo en mbo-partners geeft het Hanze Honours College vorm aan talentontwikkeling in de regio met professionaliseringstrajecten voor docenten en doorlopende leerlijnen voor talent.

Lectoraat Excellentie in Hoger Onderwijs en Samenleving

Het lectoraat doet praktijkgericht onderzoek naar thema's die verband houden met excellentie, zoals honoursdidactiek, cultuur van excellentie, wereldburgerschap en profielen van de excellente professional in verschillende domeinen. Daarnaast verzorgt het lectoraat de leergang voor honoursdocenten: A Teacher's Road to Excellence. De lector en haar onderzoekers stimuleren kennisdeling en kennisvalorisatie op interne, nationale en internationale podia. In een consortium met drie andere universiteiten onderzoekt het lectoraat de uitstralingseffecten van honoursonderwijs naar het reguliere onderwijs. In een ander consortium doet het lectoraat onderzoek naar de doceerstrategie voor studenten die willen excelleren. Het lectoraat is nauw betrokken bij het in juni 2016 gevormde European Honors Council, een netwerk van samenwerkende universiteiten in Europa om talentontwikkeling in het hoger onderwijs te stimuleren.


 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}