Podium voor havo-talent

​Voor een vol Auditorium presenteerden afgelopen vrijdag de deelnemers aan de Hanze Junior Honours progamma’s hun resultaten. Deze talentvolle havisten (en een paar vwo-ers) waren geselecteerd door hun scholen en deden de afgelopen maanden mee aan een van de vier thematische programma’s (Aardbevingen, Healthy Ageing, Ondernemen en Cultuur, maatschappij en media) . Die vormen een kennismaking met honoursonderwijs op de Hanze en zijn gericht op het ontdekken en/of verder ontwikkelen van hun talent.

Dat leverde hele diverse eindproducten op, die de leerlingen enthousiast en zelfverzekerd lieten zien: van maquettes van aardbevingsbestendig gebouwen, een survival kit voor aardbevingen, creatieve interventies in de stad, prototypes voor een duurzame schoen of apps tot adviezen over gezond ouder worden. De leerlingen ontvingen een certificaat van deelname.

Het Hanze Honours College organiseert de programma's met als doel te komen tot een leerlijn talentontwikkeling (vo/mbo-hbo), gericht op het vroegtijdig herkennen, erkennen en stimuleren van talent. Deze keer was het een samenwerking met Minerva, Built Environment, De Ontwerpfabriek en de Academie voor Gezondheidsstudies.

Er deden 68 leerlingen mee van 10 scholen uit stad en de regio.

De programma's kenmerken zich door veel vrijheid en zelfregie, coaching op persoonlijke ontwikkeling, ook door honoursstudenten, een thema met maatschappelijke relevantie en het samenwerken in teams van diverse scholen. Ze leveren de leerlingen hopelijk inspiratie voor de onderwerpkeuze van hun profielwerkstuk en richting aan wat ze na de havo gaan doen.

De scholen krijgen ook het aanbod van coaching bij de profielwerkstukken door honoursstudenten en een masterclass voor de begeleiders.

 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{vm.newsItem.ModifiedDate | date:'longDate'}}

{{'AttachmentsWidget_Title' | i18n}}