Familiezorg bij ZINN

 • Onderzoeksproject
Stilteruimte Van OlstBorg 2023.jpg

Familiezorg bij ZINN voor optimale samenwerking met en ondersteuning van familie van bewoners.​ ZINN-zorg streeft naar optimale kwaliteit van leven voor zijn cliënten en bewoners. In de bijbehorende visie staan de kernconcepten ‘onder eigen regie’ en ‘ieder mens is uniek’ centraal. Goede familierelaties en optimale samenwerking met familie zijn cruciale voorwaarden op weg naar optimale kwaliteit van leven voor cliënten en bewoners.

Introductie​

Families zijn er in vele verschillende soorten en maten. De ene familie is harmonieus, de andere familie is altijd in conflict. Soms raken familierelaties verstoord en ziet men elkaar nauwelijks meer, andere families blijven elkaar een leven lang trouw. Als zorginstelling en als (zorg)medewerker is het een uitdaging om met deze verscheidenheid aan families om te gaan en goed samen te werken.

Wanneer een familielid langdurig of ernstig ziek wordt, raakt het hele familiesysteem uit balans. Alle betrokkenen willen vaak het beste voor hun familielid en meestal gaan familieleden voor elkaar zorgen: familiezorg. Vaak uit liefde maar ook vanuit loyaliteit, angst of schuldgevoel. Familiezorg kan zwaar zijn en zo belastend worden dat ook familieleden steun nodig hebben.  In deze zorgsituaties gebeurt vaak veel goeds en moois, maar er kan ook veel misgaan binnen de familie maar ook tussen de familie en zorgverleners.

Communicatie, en vooral open communicatie, is een belangrijke sleutel in relaties binnen families, maar vooral ook in zorgsituaties ten behoeve van samenwerking tussen families en (zorg)medewerkers. Met behulp van het familiegesprek kunnen wederzijdse wensen en verwachtingen worden besproken en van daaruit heldere afspraken worden gemaakt.

In dit project gaan we aan de slag met het creëren van een optimale samenwerkingsrelatie tussen de cliënt, zijn familie en de (zorg)medewerkers binnen ZINN door met elkaar een leertraject in te gaan waarbij we door onderzoek, scholing en het opdoen van ervaringen in de praktijk toewerken naar een best-practice die uiteindelijk kan worden toegepast binnen ZINN-zorg in de volle breedte.

Doel            

Het doel van dit project is het ontwikkelen, implementeren en testen van een blauwdruk (inhoud, proces en borging) voor optimale samenwerking met en ondersteuning familie van cliënten die wonen bij ZINN op basis van een systemische benadering van zorg.
Onderdelen van de blauwdruk zijn in ieder geval (niet uitputtend):

 • Competenties van (zorg)medewerkers; leren kijken, denken en handelen vanuit het perspectief van het familiesysteem en vanuit de unieke context van iedere cliënt of bewoner
 • Het Familiegesprek is een belangrijke sleutel om te komen tot wederzijds begrip en vertrouwen en van daaruit tot betrokkenheid en afspraken
 • Leren in de praktijk daarbij is het belangrijk om met elkaar te onderzoeken,  ervaring op te doen en deze weer te onderzoeken en te bespreken in de vorm van supervisie/intervisie
 • Afspraken over de vernieuwde werkwijze vastgelegd in het zorgproces (betrokkenheid (zorg)medewerkers)
 • Afspraken m.b.t. de borging van de vernieuwde werkwijze (betrokkenheid management en bestuur) gemaakt en georganiseerd.

Onderzoeksresultaten

In het leertraject streven we op  verschillende niveaus  (concrete producten en effecten van organisatieverandering) en voor de verschillende doelgroepen naar de volgende resultaten:

 • Client
  • Een onderzoeksrapport, vanuit het perspectief van cliënten, naar de zorg en betrokkenheid van en samenwerking met familie (door studenten)
  • Verbeterde kwaliteit van leven, tevredenheid, minder onrust onder cliënten/bewoners (minder medicatiegebruik?)
 • Familie
  • Een onderzoeksrapport, vanuit het perspectief van familieleden, op de zorg en samenwerking met (zorg)medewerkers (door studenten)
  • Verbeterde tevredenheid, verbeterde kwaliteit van leven, meer betrokkenheid bij de zorg  
 • Medewerkers ZINN
  • Een onderzoeksrapport, vanuit het perspectief van de (zorg)medewerker, naar de betrokkenheid van en samenwerking met familie van cliënten,
  • Verbeterde competenties, attitude, kennis en vaardigheden, op het gebied van samenwerking met familie van cliënten agv scholing en training van (zorg)medewerkers
  • Een verhoogde arbeidstevredenheid, minder ziekteverzuim, meer effectieve tijd voor zorg, minder conflicten

Impact &Valorisatie

We zien dit project als een proeftuin of innovatiewerkplaats waarbij we met elkaar een leer- en ontwikkeltraject ingaan. In eerste instantie starten we met twee woonafdelingen.
Het leer- en ontwikkeltraject is een combinatie van onderzoek, scholing en training, experimenteren of praktijkervaring opdoen en onderzoek.
Dit proces wordt begeleid door de werkgroep waarin onder meer de leidinggevenden van beide woonafdelingen zitting hebben. De werkgroep wordt begeleidt door een docent-onderzoeker en trainer Familiezorg van de Hanzehogeschool, programmalijn Familiezorg. De resultaten zullen vervolgens breder uitgezet worden binnen ZINN-zorg.

Factsheet Familiezorg bij ZINN

Lees hier het Factsheet Samen in Actie over Familiezorg bij ZINN.

 

Betrokken lector

ZINN