Teamtraining Familiezorg

  • Onderzoeksproject
Teamtraining ondersteuning Familiezorg.jpg

De ontwikkeling van een teamtraining in de ondersteuning van families voor en door wijkverpleegkundige teams; een samenwerking tussen de TSN-thuiszorg, het Drenthe college en de Hanzehogeschool Groningen.

Introductie

Vanuit de IWP Familiezorg is de training 'het familiegesprek' ontwikkeld. Het familiegesprek werd daarbij aangemerkt als een interventie specifiek voor Hbo-verpleegkundigen, geïndiceerd op basis van verpleegkundige diagnostiek.

In de praktijk werken deze Hbo-verpleegkundigen samen in een team met ook Mbo geschoolde verpleegkundigen en verzorgenden en moeten zijn integraal, op elkaar afgestemde, zorg bieden.
Het is dan ook heel belangrijk dat (wijk)verpleegkundigen en verzorgenden gezamenlijk aandacht hebben voor de gehele zorgsituatie; de cliënt met zijn chronische aandoening en zijn familie. Door de ziekte van een familielid moet iedereen leren omgaan met elkaar in een nieuwe situatie. Verpleegkundigen en verzorgenden kunnen hierbij ondersteunen.

Doel            

Het doel van dit project is om een team training te ontwikkelen voor Hbo -en Mbo -verpleegkundigen werkzaam in wijkverpleegkundige teams. De training is bedoeld om teams te leren denken vanuit het perspectief van de cliënt en zijn familie of sociaal netwerk. Men kan familie ondersteunen door goed te kijken wat iemand aan kan (de draagkracht te versterken) en eventueel de draaglast te verminderen (de zorg en ondersteuning die de familie verleent): bijvoorbeeld door de zorg met anderen te delen, af en toe de zorg over te dragen of hulpmiddelen in te zetten. Maar ondersteunen doet men vooral door in gesprek te gaan met familie en vragen te stellen over wat de familieleden energie kost en waar ze energie van krijgen.

De training wordt aan het hele team gegeven. Het team gaat het hebben over: Hoe krijg je zicht op wie tot de familie behoort? Hoe kun je overbelasting van familie signaleren? En wat doe je daar dan mee? Hoe bespreek je als team lastige families en moeilijke vraagstukken in de zorgsituatie?

Onderzoeksresultaten

Eind 2019 levert dit project een teamscholing met bijbehorende materialen die is geïmplementeerd en geëvalueerd in de praktijk van TSN-thuiszorg.

Impact & Valorisatie

De training met bijbehorende materialen zal worden aangeboden aan de MBO-raad en verschillende mbo-onderwijsinstellingen. Daarnaast kan de training met ondersteuning van getrainde verpleegkundigen worden aangeboden aan verschillende zorginstellingen en bijvoorbeeld via Hanze Pro.

Betrokken lector