Masters of Education

​Hieronder een overzicht van de afgestudeerden masters of talent per studiejaar.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Oktober 2018

Danique Arends MEd.

Sandra Boelens MEd.

Close reading, selfefficacy, begrijpend lezen, talentvol leerkrachtgedrag


Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Begrijpend lezen, ja dat kan ik!' van onze Master of Education Sandra Boelens.

In dit praktijkgerichte onderzoek wordt de invloed van talentvol close reading gemeten op het gevoel van zelfeffectiviteit bij kinderen in de groepen 5/6 van de basisschool. Het onderzoek is uitgevoerd bij Boerhaaveschool in Groningen.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Sandra?

Check haar LinkedIN-profiel

Dorien Bouwhuis MEd.

Verhogen van de kwaliteit van gesprekken, samenwerken, Success For All, talentgerichte interventie


Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Gesprekken in de steigers' van onze Master of Education Dorien Bouwhuis.

De Nederlandse versie van het programma Succes For All is nog volop in ontwikkeling. Na een bezoek van de Amerikaanse grondleggers in 2017 bleek, dat de Nederlandse leerkrachten de gesprekken tussen de leerlingen in de teams nog niet voldoende naar een hoger niveau tilden. Dit kwantitatieve en kwalitatieve praktijkonderzoek laat zien, dat Success for All leerkrachten de kwaliteit van de gesprekken in de teams konden verhogen door het inzetten van een talentgerichte interventie. De gesprekken stonden hierdoor in de steigers. Het onderzoek is uitgevoerd bij OBS de Ploeg (O2G2) in Groningen.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Dorien?

Check haar LinkedIN-profiel

Esther Huirne MEd.

Talentvol gedrag, speciaal basisonderwijs, ateliers, ervaringsgericht onderwijs, talentgerichte ontwikkeling, coachen leerkrachten


Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Talentkrachtig onderwijs in het speciaal onderwijs: 'Een talentvolle blik in de ateliers' van onze Master of Education Esther Huirne.

Om talentkrachtig onderwijs te ontwikkelen en implementeren in de diverse ateliers in de onder-, midden- en bovenbouw van SBO De Kimkiel is een praktijkonderzoek met een coachingstraject uitgevoerd. In dit onderzoek stond centraal hoe een leerkracht kenmerken van talentvol gedrag kan herkennen en stimuleren bij de diverse SBO-leerlingen, in de context van atelieronderwijs. Het onderzoek is uitgevoerd bij SBO De Kimkiel in Groningen.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Esther?

Check haar LinkedIN-profiel

Raisa de Jong MEd.

Indra Meyer MEd.

Talentkrachtig inzetten leerlingportfolio, eigenaarschap, eigen doelen stellen, zelfevaluatie, zelfmonitoring, zelfinstructie, talent, autonome motivatie, dynamische visie, diversiteit

 

Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Eigenaarschap is mijn doel. Hoe het onderdeel mijn doelen van het portfolio talentkrachtig ingezet kan worden voor het ontwikkelen van het eigenaarschap van de leerling.' van onze Master of Education Indra Meyer.

Een ontwerpgericht onderzoek gericht op het ontwikkelen van het eigenaarschap van de leerling. Uit het onderzoek volgt dat de leerkracht het leerlingportfolio talentkrachtig kan inzetten voor het ontwikkelen van het eigenaarschap van de leerling, door de leerling te laten werken aan een eigen gesteld doel waarbij zelfevaluatie, zelfmonitoring en zelfinstructie een belangrijke rol spelen. Het onderzoek is uitgevoerd bij OBS De Beelen in Tolbert.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Indra?

Check haar LinkedIN-profiel

Lisa Meertens MEd.

Marloes Klompmaker MEd.

Self Determination Theory, motivatie, autonomie, verbondenheid, competentie, talentenportfolio

 

Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Het inzichtelijk maken van het motivatieproces bij leerlingen' van onze Master of Education Marloes Klompmaker.

Motivatie bij leerlingen? Wat is de invloed van autonomie, verbondenheid en competentie? Onderzoek waarin het motivatieproces, aan de hand van de Self Determination Theory, bij leerlingen bij het ontwikkelen van een talentenportfolio inzichtelijk is gemaakt. Hierbij is tevens aangegeven wat de rol van de leerkracht is en welke aspecten de leerkracht kan inzetten om de motivatie van leerlingen te vergroten. Het onderzoek is uitgevoerd bij CPO de Delta in Zevenhuizen.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Marloes?

Check haar LinkedIN-profiel

Marlies Keizer MEd.

Dalton, motivatie, zelfstandig werken, autonomie

 
Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Joepie, ik mag weer zelfstandig werken!' van onze Master of Education Marlies Keizer. Een zeer praktische studie door veel onderzoek de eigen lespraktijk te verbeteren. Het onderzoek is uitgevoerd bij IKC Kloosterveen in Assen.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Marlies?

Check haar LinkedIN-profiel

Bea Kesselaar MEd.

Enthousiasme ontwikkelen bij leerkrachten voor talentontwikkelende taallessen

Dat is de kern van de masterthesis 'Juf, gaat dit over de leuke lessen of over de taallessen?' van onze Master of Education Bea Kesselaar.

Een manier om leerkrachten op een eenvoudige manier te helpen bij het ombouwen van toetsgerichte taallessen naar talentontwikkelende taallessen. Het enthousiasme en de betrokkenheid van de kinderen groeit enorm, waardoor de leerkrachten ook enthousiast worden. Eenvoudig uit te voeren op school binnen je eigen team. Het onderzoek is uitgevoerd bij Borgmanschool in Groningen.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Bea?

Check haar LinkedIN-profiel

Rosalie Overweg MEd.

Danielle Ploeger MEd.

Ilse Rinzema MEd.

Nathalie Spoelstra MEd.

Reflecteren, redeneren, self-assessment, openheid, cognitieve autonomie, talentvol gedrag, scaffolding, vragen stellen en het Spiraalmodel

Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Redeneren door te reflecteren' van onze Master of Education Nathalie Spoelstra. '

Voor mijn masterproject wilde ik tijdens de spellingslessen meer talentvol gedrag bij leerlingen ontlokken. Door na iedere spellingsles met leerlingen individueel te reflecteren ontdekte ik een opwaartse spiraal in het redenerend vermogen van de leerlingen. Oftewel er ontstond talentvol gedrag want redeneren is een kenmerk van talentvol gedrag volgens Veenker, Steenbeek, Dijk, van, & Geert, van, (2017).' Het onderzoek is uitgevoerd bij de Borgmanschool in Groningen.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Nathalie?

Check haar LinkedIN-profiel


 

Oktober 2017

San Kroezen MEd

Motivatie, autonomie, leerkrachtvaardigheden, eigenaarschap, keuzevrijheid, structuur, talentontwikkeling, relatie, competentie


Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Leer mij mijzelf en mijn klas kennen' van onze Master of Education San Kroezen. 

Een onderzoek naar het versterken van leerkrachtvaardigheden om de autonome motivatie van kinderen te verhogen tijdens het werken met projectonderwijs. Het onderzoek toont aan dat het belangrijk is dat leerkrachten leren hoe hun groep gemotiveerd raakt. Daarnaast is het van belang dat leerkrachten motivatietechnieken hanteren die passend zijn bij hun persoonlijkheid. Vaardigheden worden op deze manier beter verinnerlijkt. Het onderzoek is uitgevoerd bij OBS Buitenvree in Coevorden

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van San?

Check zijn LinkedIN-profiel

Marlou Hospes MEd

Talentontwikkeling, 21e eeuwse vaardigheden, leeromgeving, leerruimte; ontwerpeisen, onderwijs 


Dat zijn de trefwoorden van de masterthesis 'Alles op rolletjes? Ontwerpeisen voor leerruimtes ten behoeve van  21e eeuwse vaardigheden vanuit een talentkrachtige visie' van onze Master of Education Marlous Hospes.

Terwijl de onderwijsdiscussie in Nederland over 21e eeuwse vaardigheden in volle gang is, is er nog weinig nagedacht over welke eisen deze vaardigheden stellen aan de inrichting van de ruimte op basisscholen. Om vorm en inhoud te geven aan de vertaalslag van de 21e eeuwse vaardigheden naar de inrichting van de ruimte, biedt deze masterthesis een overzicht van een set ontwerpeisen. Het onderzoek is uitgevoerd bij OBS Meander, stichting Openbaar Onderwijs in Groningen.

Benieuwd naar de verdere (talent)ontwikkeling van Marlou?

Check haar LinkedIN-profiel

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}