Dr. Susan Ketner

Met ingang van 1 maart 2019 is Susan Ketner (1976) gestart als lector bij het lectoraat Integrale Aanpak Kindermishandeling, dat valt onder het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving. Ketner promoveerde aan de Rijksuniversiteit Groningen op een onderzoek naar identiteitsvorming van Marokkaanse jongeren en was vervolgens werkzaam als beleidsonderzoeker op het gebied van onder andere diversiteit, jeugd en opvoedondersteuning. Als senior-onderzoeker bij het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding van Hogeschool Leiden verdiepte zij zich in risico- en beschermende factoren voor het welzijn van ouders.

Deze focus op het ondersteunen van (kwetsbare) ouders zet ze graag voort in haar huidige functie als lector. Wanneer er sprake is van kindermishandeling in een gezin, gaat het vaak om ouders die om verschillende redenen onder druk staan, bijvoorbeeld door armoede, psychische problemen en/of eigen nare ervaringen in het verleden. Een integrale aanpak om kindermishandeling te voorkomen en te stoppen vraagt volgens Ketner dan ook om een samenwerking tussen gezinnen en professionals vanuit verschillende disciplines.

De afgelopen maanden is Susan Ketner aan de slag gegaan met het opstellen van de concrete onderzoeksagenda van het lectoraat. Dit heeft zij onder andere gedaan door in gesprek te gaan met de leden van de stuurgroep, met docenten, studenten en professionals in het werkveld. De onderzoeksagenda vormt de basis voor de lectorale rede die Susan Ketner op 12 november 2019 heeft gepresenteerd.

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}