Participatie en gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking

​Voor mensen met visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperkingen zijn participatie en een gezond leven niet vanzelfsprekend.

Zij hebben dagelijks ondersteuning nodig van mensen in hun omgeving, bv. van naasten en professionals. De fysieke omgeving dient zo te zijn ingericht, dat deze mensen zo zelfstandig mogelijk kunnen functioneren en participeren. Er is een grote behoefte aan meet- en screeningsinstrumenten en evidence based interventies voor het ondersteunen van participatie en gezondheid van mensen met een visuele en (zeer) ernstige verstandelijke beperking.

Lector