Doorgroeien tot verbindende en innoverende sportprofessional

 • Master
 • Deeltijd
 • 2 jaren
Hero master sbo.jpg

Sport- en Bewegingsonderwijs

Niveau
master
Vorm
deeltijd
Duur
2 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Master of Arts
Credits
60 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Gezondheid en Sport
 • Gedrag en Maatschappij
 • Onderwijs en Opvoeding

Je hebt een passie voor sport en bewegen. Het stimuleren van een actieve leefstijl bij jongeren, het bevorderen van gezond beweeggedrag in het onderwijs, het bedenken van innoverende sportprogramma's of vernieuwde activiteiten: je geniet van jouw rol als sportprofessional. Wil jij jouw loopbaan verder ontwikkelen? Doorgroeien naar een masteropgeleide professional die een bijdrage kan leveren aan de verdere professionalisering van sport- en bewegingsonderwijs? Dat kan, met de master Sport- en Bewegingsonderwijs (SBO)!

Wij zijn de master Sport- en Bewegingsonderwijs

Sla over
 • Sanne te Wierike

  Programmamanager

 • Mark Jan Mulder

  Docent

 • Dinant Roode

  Docent

 • Remo Mombarg

  Lector Bewegingsonderwijs en Jeugdsport

 • Ingrid Hoijting

  Ondersteuner

Over deze master

Deze educatieve masteropleiding is ontwikkeld vanuit een breed gesignaleerde behoefte uit de maatschappij en het onderwijsveld enerzijds en hernieuwde inzichten uit de wetenschap anderzijds. De kern van de opleiding is gericht op het innoveren van de eigen beroepspraktijk als sportprofessional. De belangrijkste competenties zijn gericht op samenwerken en verbinden, onderzoeken en innoveren en het positioneren en verantwoorden van bewegen en sport in en om de school op masterniveau.

Wil jij doorgroeien tot een verbindende en innoverende professional? Onze master helpt jou bij je ontwikkeling tot een masteropgeleide sportprofessional die is toegerust om een goed antwoord te geven op de complexe vraagstukken uit de beroepspraktijk die vragen om een multidisciplinaire aanpak. Je ontwikkelt vaardigheden om bewegen te bevorderen als onderdeel van een gezonde leefstijl door jongeren, zowel binnen als buiten de school. Dit gebeurt op basis van praktijkgericht onderzoek, het professionaliseren van de beroepsgroep en het leggen van verbindingen met andere professionals rondom leerlingen. 

Als afgestudeerden van de master ben je in staat om met een kritisch analytische blik trends en ontwikkelingen te vertalen naar innovatieve curricula en programma's. Op die manier kun je het bewegingsgedrag van leerlingen in kwalitatieve en kwantitatieve zin beïnvloeden. 

De master Sport- & Bewegingsonderwijs is gericht op afgestudeerde bachelorstudenten die werkzaam zijn in het werkveld van sport en bewegen. Het gaat daarbij om het leren innoveren van sportprogramma's vanuit een (ped)agogisch perspectief.

De master SBO in beeld

Wil je meer zien van onze Master zoals de studentervaringen van Hans en Kaylee-Sue? Bekijk dan de Master playlist op ons YouTube kanaal!

Opbouw van de master

De Master SBO bestaat in totaal uit vijf modules en is verdeeld over twee studiejaren. De eerste drie modules worden behandeld in het eerste studiejaar, de vierde en vijfde module komen aan bod in het tweede studiejaar. De toetsing is voornamelijk gericht op de competenties om praktijkvragen op te lossen. Per module staat er één uitdagend praktijkprobleem centraal.

Toelating & aanmelding

 • Een relevante hbo-bacheloropleiding zoals ALO, Pabo met leergang bewegingsonderwijs en Sportkunde. Bij twijfel beslist de toelatingscommissie.
 • Een werksituatie die zich leent voor het uitvoeren van opdrachten en praktijkonderzoek en waarbij je toegang hebt tot sport - en beweegprogramma's die een link hebben met bewegingsonderwijs. 
 • Je leesvaardigheid Engels en schrijfvaardigheid Nederlands moeten op niveau zijn.
 • Een intake assessment maakt deel uit van de toelatingsprocedure.
 • Bij interesse en/of twijfel over toelaatbaarheid: neem contact op voor een adviesgesprek

Aanmelding & inschrijving

Meld je via Studielink aan voor deze opleiding. Na je aanmelding word je uitgenodigd voor het intake assessment. Het intakegesprek vindt plaats in Groningen (of desgewenst online).

De aanmelddeadline voor deze masteropleiding is 1 juli i.v.m. de voorafgaande intakegesprekken. 

Nb. Mocht je na aanmelding onverhoopt toch niet kunnen starten, om welke reden dan ook, dan kun je je kosteloos uitschrijven tot 1 september.

Start master

De studie start in september. Er zijn geen mogelijkheden om in februari te starten met deze opleiding.

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
 • Gezondheid en Sport
 • Onderwijs en Opvoeding
Meld je aan via Studielink