Wil je mensen helpen, heb je gevoel voor taal en communicatie, ben je ondernemend en heb je een onderzoekende houding? Dan is de opleiding Logopedie iets voor jou!

Tijdens de opleiding leer je alles over problemen die mensen kunnen hebben op het gebied van stem, slikken, spraak, taal, ademhaling en gehoor. Je doet bijvoorbeeld kennis op over een kind met een taalontwikkelingsstoornis (TOS) of een oudere die een beroerte heeft gehad en daardoor een spraakprobleem heeft.  

Om mensen te kunnen helpen leer je daarnaast alles over testen en de interpretatie daarvan, het geven van therapie en gesprekken voeren. Je werkt met opdrachten uit de praktijk en je hebt daardoor direct contact met bijvoorbeeld een peuterspeelzaal, een logopediepraktijk of een verpleeghuis.

 

Als je kiest voor de opleiding Logopedie aan de Hanzehogeschool Groningen, dan kies je voor een Topopleiding (Keuzegids HBO 2021)! De studenten waarderen de inhoud van het onderwijs en de docenten. Onderling contact tussen jou, je medestudenten en de docenten vinden we erg belangrijk. Nieuwsgierig?  Vraag een brochure aan of meld je aan voor de open dag!

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Mening van studentenVoor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Het eerste jaar

Het eerste jaar

Je eerste jaar vormt de basis. Je maakt kennis met de verschillende termen en werkvelden binnen Logopedie. Je leert over anatomie en neurologie, maar ook welke verschijnselen van invloed zijn op de spraak- en taalontwikkeling, het slikken en het gehoor. Ook leer je de basis over vloeiendheid, dus over stotteren. Daarnaast ga je aan de slag met je eigen stem en hoe je die correct kunt gebruiken. Hiervoor krijg je onder andere zangles. Het gaat er bij zangles niet om dat je prachtig zuiver zingt, maar hoe je je stem optimaal in kunt zetten. Je ontwikkelt je sociale en coachende vaardigheden en daarnaast je onderzoeksvaardigheden. In dit eerste jaar kun je ook kiezen voor een keuzemodule, zoals 'Nederlands met ondersteuning van gebaren', of 'Kindermishandeling'.

Het tweede jaar

Het tweede jaar

In jaar 2 bouw je verder op de kennis van jaar 1 en leer je deze kennis toe te passen. Je stelt aan de hand van praktijkvoorbeelden een diagnose en kiest daarbij de juiste behandeling. In de leerwerkplaats ga je aan de slag door bijvoorbeeld pabo- of sportstudiestudenten te screenen en wanneer nodig te behandelen. Deze studenten moeten in de praktijk veel spreken en je leert ze hoe ze het beste hun stem kunnen gebruiken. Mensen die Nederlands niet als eerste taal hebben help je met het gebruik van stem of articulatie.
In jaar 2 volg je ook keuze-modules. Voorbeelden daarvan zijn: Logopedie bij verstandelijk gehandicapten, Slik- en voedingsproblemen bij baby's en peuters en Logopedie en neuropsychologie.

Het derde en vierde jaar

Het derde en vierde jaar

In jaar 3 volg je in het eerste semester vaste modules waaronder Ondernemerschap, Trainingsvaardigheden en Logopedie bij dementie. Het tweede semester van dat jaar ga je op stage bij bijvoorbeeld een logopediepraktijk, zorginstelling of basisschool of je doet een minor. Met een minor kies je voor het vakgebied waar je je in wilt verdiepen of verbreden. In jaar 4 ga je ook weer op stage of je kiest een minor en je voert een praktijkgericht onderzoek uit, in samenwerking met een opdrachtgever uit het werkveld.

Minoren

Minoren

Je kunt een minor doen waarin je je logopedische kennis verdiept, zoals bijvoorbeeld een logopedisch onderzoeksproject. Je kunt ook kiezen voor een onderzoek met een bredere vraagstelling, waarin je samenwerkt met studenten Fysiotherapie en Voeding & Diëtetiek. Bij de
onderzoeken word je begeleid door een onderzoeker van één van de lectoraten.

Binnen de Academie voor Gezondheidsstudies kun je verder kiezen voor de Engelstalige minor Global Health, de minor Healthy Ageing of de minor Ondernemerschap en Innovatie in Zorg en Welzijn. Als je binnen één jaar je propedeuse hebt behaald kun je de honoursspecialisatie Speech and Language Pathology volgen. Hiermee kun je na je opleiding direct doorstromen naar de masteropleiding Neurolinguïstiek aan de Rijkuniversiteit Groningen.

Stages en afstuderen

Stages en afstuderen

De beide stages doe je binnen twee van de drie werkvelden: de zorg, het onderwijs of in een vrijgevestigde logopediepraktijk. Zo doe je minimaal in twee werkvelden praktijkervaring op. In het laatste semester voer je naast de stage een onderzoek uit en schrijf je daar een scriptie over. Na het succesvol afronden van dit laatste semester studeer je af en ben je logopedist.

Naar het buitenland

Naar het buitenland

Binnen onze opleiding bieden we je de mogelijkheid om in het buitenland ervaringen op te doen. Dit kan door het volgen van een minor of het verrichten van onderzoek aan één van onze partnerinstituten, zoals Thomas More in Antwerpen en de The University of Sydney in Australië. Naast een deel van je studie en onderzoek kun je ook je stage lopen in het buitenland. We hebben stagiaires in Duitsland maar ook in Suriname en op Curaçao.

Verder bieden we verschillende soorten projecten waar je aan kunt deelnemen. Zo kun je betrokken zijn bij een project in Oekraïne waarbij een communicatieprogramma voor meervoudig gehandicapte kinderen opgezet wordt of een project op Bali waarbij kinderen met communicatiestoornissen als gevolg van schisis (hazenlip) dan wel een gehoorstoornis ondersteund moeten worden.

Honours bij Logopedie

Honours bij Logopedie

Wil je uitgedaagd worden en meer uit je studie halen? Dan kun je extra vakken en/of extra programma's volgen. Je kunt kiezen uit verschillende Honours talentprogramma's zoals bijvoorbeeld de honoursminor Speech and Language Pathalogy, de Honoursminor Master je onderzoeksvaardigheden of een Honoursstage. Op je diploma krijg je bij het succesvol afronden van deze onderdelen een Honours vermelding.

Speech and Language Pathology

Speech and Language Pathology

Na het eerste jaar kun je als student Logopedie de Honoursminor Speech and Language Pathology (SLP)/Taalwetenschap volgen. Deze Honoursminor is ontwikkeld in samenwerking met de Faculteit Letteren van de Rijksuniversiteit Groningen. De vakken van deze minor maken deel uit van de Bacheloropleiding Taalwetenschap en daarmee kun je je als logopediestudent verdiepen in theoretische kennis op het gebied van taal en taalstoornissen. Als je deze honoursminor volgt, kun je in één jaar je masterdiploma Taalwetenschap Neurolinguïstiek behalen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je wordt toegelaten tot deze Honoursminor als je je propedeuse binnen een jaar haalt en op basis van je motivatie.

Talentprogramma Healthy Ageing

Honours talentprogramma Healthy Ageing

Het Honourstalentprogramma Healthy Ageing is een honours talentprogramma voor studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere programma biedt. Je ontwikkelt je richting het type professional dat nodig is om tegemoet te komen aan maatschappelijke ontwikkelingen omtrent 'Gezond opgroeien en gezond ouder worden', oftewel Healthy Ageing. 

In dit extra programma richt je je samen met andere studenten van de Academie voor Gezondheidsstudies en studenten van de Academie voor Sociale studies en de Academie voor Verpleegkunde vanuit een multidisciplinair oogpunt aan opdrachten vanuit het werkveld. Samen met de andere honoursstudenten en -docenten vorm je een community waarmee de opdrachten en onderzoek verricht.

Minor Master je onderzoeksvaardigeden

Honoursminor Master je onderzoeksvaardigeden

In de honoursminor 'Master je onderzoeksvaardigeden' word je uitgedaagd om je onderzoeksvaardigheden tot een hoog niveau te ontwikkelen. Het programma biedt de mogelijkheid om kennis en vaardigheden die je voor het doen van onderzoek nodig hebt, te verdiepen. Hiermee is het een uitstekende voorbereiding op een professionele of wetenschappelijke masteropleiding. 

Groningen: TOPsportstudiestad!

Groningen: TOPsportstudiestad!

Ben jij topsporter? En wil jij topsport combineren met de studie Logopedie? Ontdek op Hanze.nl/topsport waarom ons aanbod voor topsporters uniek is in Nederland en kom ook studeren in Groningen: TOPsportstudiestad!

Bachelor of Science ​

Bachelor of Science

Na afronding van de opleiding Logopedie, ontvang mag je de titel Bachelor of Science (Bsc) dragen. Je kunt dan aan het werk in de zorg, bijvoorbeeld in een revalidatiecentrum of het ziekenhuis. Ook is het mogelijk dat je een carrière kiest in het onderwijs of dat je een eigen logopediepraktijk start.

Beroep

​Beroep

De opleiding Logopedie is een goede voorbereiding op de beroepspraktijk. Als logopedist werk je zowel zelfstandig als in teams in ziekenhuizen, vrijgevestigde praktijken, doveninstituten en verpleeghuizen, maar ook bij opleidingen vreemde talen en op de toneelschool, waar acteurs leren hoe ze zich zonder te forceren verstaanbaar kunnen maken in een schouwburgzaal. De arbeidsmarkt voor Logopedisten wordt sterk beïnvloed door het beleid van de overheid en de zorgverzekeraars. Momenteel vindt 81% van de afgestudeerde logopedisten na 1,5 jaar een passende baan. Als Logopedist ben je officieel geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en voor deze registratie moet je je ook regelmatig laten bij- en nascholen. Er zijn diverse mogelijkheden om naast je werk cursussen te volgen bij de Hanzehogeschool Groningen binnen ons aanbod van post-HBO cursussen. 

Masteropleidingen

Als je je opleiding aan de Academie voor Gezondheidsstudies hebt afgerond kun je doorstuderen aan de Hanzehogeschool Groningen, de Rijksuniversiteit Groningen of een andere instelling.

Master Neurolinguistiek RuG

Master Neurolinguistiek RuG

Als je in Groningen Logopedie studeert, kun je je tijdens je studie voorbereiden op de masteropleiding Neurolinguïstiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Omgekeerd kunnen studenten Algemene Taalwetenschap in kortere tijd logopedist worden. Als afgestudeerd logopedist kun je je ook op andere manieren specialiseren; er zijn bijvoorbeeld post-hbo opleidingen op het gebied van stotter- en stemtherapie en afasie.

Master Healthy Ageing Professional

Master Healthy Ageing Professional

Ook kun je kiezen voor de masteropleiding Healthy Ageing Professional. Dit is een doorstroommaster van de Hanzehogeschool Groningen.

Logopedie in deeltijd

Logopedie in deeltijd

Hebt u al enige jaren werkervaring en wilt u groeien in uw vak, of zich laten omscholen? Dan is er de mogelijkheid om de opleiding Logopedie in deeltijd te volgen aan de Hanzehogeschool Groningen. Kijk voor meer informatie op Hanzehogeschool Groningen Professionals en Bedrijven.

Alumni

Alumni

Je studievrienden van vandaag zijn je netwerk van morgen! Registreer je hier als alumnus en blijf in contact.

Jaar 1

 • Inleiding in de audiologie
 • Articulatie en slikken
 • Kindertaal
 • Vloeiendsheidsstoornissen
 • Vaardigheden neurologie spraak/taal/slikken

Jaar 2

 • Spraak en taal
 • Evidenced based practice
 • Leerwerkplaats Logopedie
 • Vaardigheden neurologie spraak/taal/slikken

Jaar 3

 • Ondernemen in de Logopedie
 • Eet- en drinkproblemen bij meervoudige gehandicapte kinderen
 • Skills presenteren en communiceren
 • Stage of minor/vrije ruimte

Jaar 4

 • Stage
 • Afstuderen

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}