Studie inhoud

Het onderwijs is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:


​Masterwerkplaats: Kunsttheorie en artistieke processenJe volgt hoorcolleges bij de Rijksuniversiteit Groningen over de 'Geschiedenis en theorie van kunst, cultuur en media'. De kernteksten die in de werkcolleges worden besproken zijn het vertrekpunt voor verder literatuuronderzoek en het schrijven van essays. Je verkent je artistiek-educatieve signatuur én die van de ander in presentaties, experimenten en via een casestudy. Je onderzoekt interdisciplinaire maakprocessen en verdiept zo je signatuur.  


Masterwerkplaats: Cultuurpedagogiek en kunsteducatieve praktijken


Op basis van actuele pedagogische theorie en narratieve interviews formuleer je je kunstpedagogische visie. De visie op het leren in en door kunsten vormt het fundament van het kunsteducatief product. Deze wordt ontworpen op basis van een behoefte- en contextanalyse. Kennis van ontwerponderzoek, designprincipes met experiment en ondernemende vaardigheden helpen bij de productontwikkeling. In de werkschouw "Nieuwe Oogst" presenteren studenten de producten aan het werkveld.


Masterwerkplaats : Onderzoek en innovatie in en door kunst & educatie


Je formuleert je eigen onderzoeksvraag, gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag zet je een praktijkgericht onderzoek op. Hiervoor kies je bewust voor de passende vorm van onderzoek, zoals ontwerpend, artistiek, beschouwend,  participatorisch, en andere. Met je onderzoek lever je een waardevolle bijdrage aan het kunsteducatieve veld. Een internationale excursie biedt extra mogelijkheden voor presentatie en valorisatie van het onderzoek.


Masterwerkplaats: Afstuderen en positioneren


In deze laatste masterwerkplaats positioneer je de verworven kennis actief en ondernemend in het werkveld. Middels publicatie, werkveldconferentie of via andere activiteiten of media valoriseer je de uit onderzoek verkregen kennis. Hiervoor schakel je tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. Met je masterbiografie en je masterperformance toon je de opbrengst van de masteropleiding aan het werkveld.


Profilering en verdieping

In de vrije profileringsruimte kunnen masterstudenten hun discipline of werkvelddeskundigheid verdiepen door onderwijs te volgen bij andere opleidingen, zoals de Master of Music, MA in Fine Art and Design, master pedagogiek, of extra modules aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ook kun je zelf initiatieven en activiteiten ontwikkelen, je onderzoek uitbreiden, of je als ondernemer profileren.  

Voor het curriculum in een schema klik hier.

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}