Studie inhoud

{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{aic.article.ModifiedDate | date:'longDate'}}
{{'LastModified_Dateformat' | i18n}} {{aic.article.ModifiedDate | date:'longDate'}}

​Masterwerkplaats: Kunsttheorie en artistieke processen

Betekenis en werking van kunst en cultuur staan bij deze masterwerkplaats centraal. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen worden hoorcolleges aangebonden over de 'Geschiedenis en theorie van kunsten, cultuur en media'. De kernteksten die in de werkcolleges worden besproken zijn het vertrekput voor verder literatuuronderzoek en het schrijven van essays. In de community of learners krijgen de teksten betekenis binnen ieders artistiek-educatieve praktijk. In presentaties en experimenten verkent de masterstudent zijn eigen artistieke signatuur en de specifiek taal van de verschillende kunstdisciplines.

Masterwerkplaats: Cultuurpedagogiek en kunsteducatieve praktijken

In deze masterwerkplaats ontwikkelt de masterstudent op basis van actuele pedagogische kernteksten zijn eigen visie op het leren in en door de kunst. In interactie met medestudenten wordt innovatief en interdisciplinair onderwijs ontworpen en uitgeprobeerd. Hierbij zijn kennis van ontwerponderzoek en ondernemende vaardigheden behulpzaam. De masterwerkplaats wordt afgerond met de presentatie van de 'Nieuwe oogst'  aan het werkveld.

Masterwerkplaats : Onderzoek en innovatie in en door kunst & educatie

Tijdens de derde masterwerkplaats onderzoekt de student een vraag uit de beroepspraktijk met het doel deze praktijk kwalitatief te verbeteren. Hiervoor kan de student gebruik maken van verschillende onderzoeksmethoden, zoals participatorisch, narratief, ontwerpend of arts-based onderzoek. De community of learners en een individuele begeleider geven feedback op de opzet, uitvoering en verslaglegging van het onderzoek.

Masterwerkplaats: Afstuderen en positioneren

In deze masterwerkplaats wordt de verworven kennis actief in het werkveld gepositioneerd. Onderzoeksresultaten worden gepubliceerd of in werkveldconferenties op de vloer met collega's gedeeld. Reflectie en evaluatie staat in dienst van het verduurzamen van veranderingsprocessen, zoals ook het eigen leerproces. Na een succesvolle masterperformance ontvangt de student de mastergraad.

Profilering en verdieping

In de vrije profileringsruimte verdiept de masterstudent zijn discipline- en werkvelddeskundigheid. Hiervoor kan hij kiezen uit landelijk aangebonden masterdagen, modules uit andere masteropleidingen of een invulling in eigen regie.

Voor het curriculum in een schema klik hier.

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'PartnerBannerWidget_Title' | i18n}}

{{vm.widgetDescription}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'CurrentNavigation_Header' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}