Studie inhoud

​Het curriculum van de masteropleiding Kunsteducatie is in vier masterwerkplaatsen vormgegeven. De eerste drie masterwerkplaatsen zijn vormgegeven vanuit de kennisdomeinen van de kunsten, de (kunst)pedagogiek en het (praktijk)onderzoek. Op elkaar volgend staan hierbij de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker centraal. In de laatste masterwerkplaats gaat het om de valorisatie van de nieuwe kennis en het positioneren van de masterrol. Hiervoor wordt het ondernemende vermogen van de studenten aangesproken en worden managementvaardigheden getraind.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Elke masterwerkplaats biedt een aantal geselecteerde filosofische en kunstpedagogische kernteksten aan die door alle studenten zorgvuldig worden bestudeerd. Hierdoor ontstaat een gezamenlijk kader dat door zelf gekozen bronnen, waartoe ook films e.a. kunstwerken behoren, wordt aangevuld en vanuit ieders praktijk bevraagd. De dialoog tussen praktijk en theorie leidt tot verschillende beroepsproducten die bij de afronding van de masterwerkplaats in de werkschouw aan elkaar en het werkveld worden getoond. Bij de totstandkoming van de beroepsproducten worden verschillende onderzoeksmethoden exemplarisch uitgeprobeerd. 

​Masterwerkplaats: Kunsttheorie en artistieke processen


In deze masterwerkplaats staan de kunstenaar en de artistieke competentie centraal. In samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen worden hoorcolleges aangeboden over de 'Geschiedenis en theorie van kunsten, cultuur en media'. De kernteksten die in de werkcolleges worden besproken zijn het vertrekpunt voor verder literatuuronderzoek en het schrijven van essays. In de 'COL' krijgen de teksten betekenis binnen ieders beroepspraktijk. De eigen artistieke signatuur wordt in presentaties en experimenten verkent en interdisciplinair in gezamenlijke maakprocessen verder ontwikkeld. In een kleine casestudy onderzoekt en verbeeldt de masterstudent de signatuur van zijn collega-student in diens beroepspraktijk.


Masterwerkplaats: Cultuurpedagogiek en kunsteducatieve praktijken


In deze masterwerkplaats staan de pedagoog en de kunstpedagogische competentie centraal. De masterstudent ontwikkelt op basis van actuele pedagogische theorie en narratieve interviews zijn eigen visie op het leren in en door de kunsten. Deze visie legt de grondslag voor het kunsteducatieve product dat studenten op basis van een gedegen probleemanalyse voor nieuwe contexten en doelgroepen ontwerpen. Kennis van ontwerponderzoek en design-principes als ook ondernemende vaardigheden helpen bij de productontwikkeling. De masterwerkplaats wordt afgerond met de presentatie van de 'Nieuwe oogst' aan het werkveld.


Masterwerkplaats : Onderzoek en innovatie in en door kunst & educatie


In de derde masterwerkplaats staan de onderzoeker en de onderzoekende competentie centraal. Geïnspireerd door eerder uitgevoerde onderzoeksopdrachten articuleert de student zijn eigen onderzoeksvraag, gebaseerd op een analyse van de kunsteducatieve praktijk en relevante en actuele theorieën en beleidsvraagstukken. Vanuit deze vraag zet de student een eigen onderzoek op en levert met de bevindingen daarvan een waardevolle bijdrage aan de versterking en innovatie van het kunsteducatieve veld (in de brede zin).  Voor de uitvoering van het onderzoek schrijft de student eerst een onderzoeksvoorstel en vervolgens een conceptueel kader. De masterwerkplaats wordt afgerond met een werkschouw waarin de bevindingen van het masteronderzoek centraal staan en de bijdrage aan het kunsteducatieve veld geëxpliciteerd worden. Daarin wordt tevens kritisch gereflecteerd op de rol van de onderzoeker.


Masterwerkplaats: Afstuderen en positioneren


In de laatste masterwerkplaats wordt de verworven kennis actief en ondernemend in het werkveld gepositioneerd. De student zorgt middels publicatie, werkveldconferentie of via andere activiteiten en media voor de valorisatie van zijn door onderzoek verkregen kennis. Hiervoor schakelt hij inventief tussen de rollen van kunstenaar, educator en onderzoeker. Een internationale excursie biedt extra mogelijkheden voor presentatie en valorisatie van het onderzoek. De hiervoor benodigde ondernemende en communicatieve vaardigheden worden in diverse workshops getraind. Reflectie en evaluatie staan in dienst van het verduurzamen van innovatieprocessen, zoals ook het eigen leerproces. De opbrengst van de gehele masteropleiding wordt in de masterbiografie verbeeld. Hiertoe behoort ook de profileringruimte, waarin  studenten hun discipline- of werkvelddeskundigheid, bijvoorbeeld  door onderwijs bij andere masteropleidingen te volgen, kunnen verdiepen. Na een succesvolle masterperformance ontvangt de student de mastergraad.


Profilering en verdieping

In de vrije profileringsruimte verdiept de masterstudent zijn discipline- en werkvelddeskundigheid. Hiervoor kan hij kiezen uit landelijk aangebonden masterdagen, modules uit andere masteropleidingen of een invulling in eigen regie.

Voor het curriculum in een schema klik hier.

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.name}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}