Werktuigbouwkunde​

Je staat er misschien niet bij stil, maar veel van wat je om je heen ziet heeft een link met werktuigbouwkunde. Werktuigbouwkunde is een breed technisch vakgebied en vraagt om creativiteit en precisie.

Je vindt werktuigbouwkunde dan ook terug in alle branches omdat er overal werktuigbouwkundige constructies en producten worden gebruikt. Denk aan (bio)medische apparaten in een ziekenhuis, windturbines in elektriciteitscentrales, lopende band constructies, baggerwerkzaamheden binnen de scheepvaart en windmolenparken.

Tijdens de opleiding Werktuigbouwkunde maak je kennis met technische vakken als mechanica, dynamica en systeemkunde, maar ook met de meer toegepaste vaardigheden als 3D CAD-tekenen, machineonderdelen en productietechniek. 

Je werkt vaak samen met je medestudenten in projectvorm of voer je opdrachten uit voor een bedrijf. Je ontwikkelt jezelf tot een technisch sociaal vaardig ingenieur met kennis van de moderne productie-, mechanisatie- en automatiseringstechnieken.

Ben je VWO'er? Dan kun je ook kiezen voor de driejarige Engelstalige variant Mechanical Engineering.

Kom meer te weten tijdens de Open Dag of vraag de brochure aan.

Rondleiding in het gebouw

 {{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Jaar 1 - Propedeuse

Het eerste jaar werk je aan vier verschillende thema's en krijg je een goed beeld van de opleiding en je latere beroep. Een thema bevat deels theorie en deels practica, welke gecombineerd terugkomen in een project. Bij projectwerk werk je samen met je medestudenten aan verschillende vraagstukken. Er wordt een stevige werktuigbouwkundige basis gelegd rondom vakken zoals Mechatronica, Fabricagetechniek, Materiaalkunde, Natuurkunde, Thermodynamica, Wiskunde en Technisch tekenen.

Thema 1: Productevaluatie
Thema 2: Productontwikkeling
Thema 3: Productanalyse
Thema 4: Reverse Engineering

Jaar 2

Het tweede jaar bestaat uit een viertal thema's met vakken waarmee je je basiskennis verstevigt en verdiept. Ook dit jaar staan theorie, praktijk en proejctmatig werken centraal.

Thema 1: Dimensioneren van industriële installaties
Thema 2: Dimensioneren van energiesystemen
Thema 3: Aandrijftechniek
Thema 4: Productielijnen

Jaar 3

In jaar drie ga je dieper in op het methodisch ontwerpen van producten of systemen. Je volgt ook een vaktechnische stage. Tijdens de stage ervaar je hoe het is om te werken bij een bedrijf en leer je je opgedane kennis toe te passen in de praktijk.

Jaar 4 - Afstuderen

Je vierde jaar start met een half jaar vrije keuzeruimte, je minor. Je kiest een minor die ofwel binnen je eigen opleiding volgt of wel een minor buiten je eigen opleiding. Er zijn verschillende mogelijkheden, zoals de minor De Constructeur, Energy Efficiency in the Process Industry of BioMedical Engineering.

Tijdens het laatste half jaar werk je aan je afstudeeropdracht. Meestal is dat een project bij een (inter)nationaal bedrijf of organisatie, in binnen- of buitenland. De afstudeeropdracht ligt meestal in het verlengde van je persoonlijke interesse en gemaakte keuzes tijdens je opleiding.

Na afronding van deze voltijd bachelor opleiding, ontvang je het internationaal erkende Bachelor of Science.

Wat verwachten we van jou?

Vind jij het leuk om krachten op constructies te berekenen, materiaaleigenschappen te kennen, duurzame energievoorzieningen of andere productiesystemen te ontwerpen en construeren? Dan is Werktuigbouwkunde echt iets voor jou!

Internationale mogelijkheden

Er is een scala aan mogelijkheden om internationaal aan de weg te timmeren. Via een internationale stage, een studie semester bij een buitenlandse partnerinstelling, afstuderen in het buitenland of het kiezen van een internationale minor van Werktuigbouwkunde.

Studievereniging Tapp

SV Tapp is de studievereniging voor en door Werktuigbouwkunde studenten. Elk jaar zetten nieuwe enthousiaste bestuursleden zich volledig in voor de studenten van Werktuigbouwkunde. Dit door je kennis te laten maken met het werkveld, doormiddel van excursies, gastlezingen en symposia. Maar ook door gezellige activiteiten & borrels te organiseren, waardoor jij je medestudenten leert kennen. Ben je nu benieuwd naar meer? Volg ons dan op onze sociale media (@svtapp) of bezoek onze site (www.svtapp.nl). 

​Beroepen

Je hebt de graad Bachelor of Science gehaald en je titel is ingenieur Werktuigbouwkunde. Je bent creatief en innovatief en kan goed samenwerken en analyseren. De functies waar je als een werktuigbouwkundige goed tot je recht komt zijn bijvoorbeeld technisch werkvoorbereider, productieplanner, constructeur, project engineer of field engineer. 

Doorstuderen

Masters

Na het afronden van je bachelor opleiding kun je er ook voor kiezen om verder te studeren en een master graad te halen. Het Instituut voor Engineering biedt een aantal internationale masters aan, waarvan de European Master in Renewable Energy een passende master is na de bachelor Werktuigbouwkunde.

 

​Jaar 1

 • Thema 1: Productanalyse
 • Thema 2: Productontwerp
 • Thema 3: Productevaluatie
 • Thema 4: Reverse Engineering
 • Wiskunde
 • Mechanica
 • Materiaalkunde
 • Fabricagetechniek
 • Technisch tekenen
 • Thermodynamica

Jaar 2

 • Thema 1:Dimensioneren van Industriële installaties
 • Thema 2: Dimensioneren van Energiesystemen
 • Thema 3: Aandrijftechniek
 • Thema 4: Productiestart

Jaar 3

 • Semester 5: Vaktechnische stage
 • Semester 6: Research, Design & Engineering

Jaar 4

 • Semester 7: Keuzeruimte (minor)
 • Semester 8: Afstuderen

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}