dr. mr. Petra Oden

Petra Oden is sinds 1 juni 2011 lector Juridische Aspecten van Ondernemerschap bij de Hanzehogeschool Groningen. Het onderzoek richt zich op complexe juridische vraagstukken op strategisch en tactisch niveau die voor (sociale) ondernemers relevant zijn. Het onderzoek naar deze vraagstukken gaat verder dan de vraag wat wel en niet mag. Het onderzoek leidt tot inzicht in de werking van het recht in de dagelijkse praktijk van (sociale) ondernemers en overstijgt de advisering in individuele casus. Het doel van het onderzoek is wet- en regelgeving beter aan te laten sluiten op de behoeften van ondernemers.


Het lectoraat doet onderzoek naar thema’s rondom aanbestedingen met sociale voorwaarden, sociaal ondernemerschap, coöperatie-vorming en het vergroten van de social impact van mkb in de regio. Daarnaast draagt het lectoraat bij aan vraagstukken op het terrein van governance, publiek-private samenwerking en cybersecurity. Het onderzoek is vraag-gestuurd.
 
De focus van het praktijkgericht juridisch onderzoek van het lectoraat richt zich op:
  • de versterking van de concurrentiepositie van ondernemers: de werking van wet- en regelgeving wordt onderzocht vanuit het perspectief van ondernemers, waarbij de nadruk ligt op deregulering en zelfregulering;
  • de toename van stimulerende maatregelen ten behoeve van ondernemers in de regio: de rol van de overheid bij de versterking van mkb in de regio, met de nadruk op aanbestedingsrecht en publiek-private samenwerking (governance);
  • de versterking van ondernemerschap: de werking van stimulerende maatregelen ten behoeve van ondernemerschap als houding, met de nadruk op vereenvoudiging van regelgeving en zelfregulering.

Petra studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), nadat zij de Sociale Academie in Leeuwarden had afgerond. In 1993 promoveerde zij op een rechtssociologisch onderzoek naar de sociale werking van voorkeursbeleid bij de gemeentelijke overheid. Nadat zij als onderzoeker en docent werkzaam is geweest bij de RUG, werd zij er Ombudsfunctionaris. Die functie combineerde ze met het lidmaatschap van de Provinciale Staten Groningen. In 2001 werd Petra bestuurssecretaris bij de RUG. Die functie combineerde zij met het voorzitterschap van de Klachtenadviescommissie van de toenmalige Regiopolitie Groningen. Van 2007 tot 2011 was zij hoofd Juridische Zaken en Arbeidsvoorwaarden bij de RUG. Op dit moment is Petra voorzitter van de klachten/bezwarencommissie bij Certe Medische diagnostiek en advies, van de bezwarenadviescommissie van Veiligheidsregio Groningen en van een klachtencommissie bij de Rijksuniversiteit Groningen.

Meer informatie over het lectoraat Juridische Aspecten van Ondernemerschap

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}