dr. mr. Petra Oden

Petra Oden (1958) is sinds 1 juni 2011 lector Juridische aspecten van de arbeidsmarkt bij de Hanzehogeschool Groningen. Dit lectoraat wil een bijdrage leveren aan een beter werkend recht in de dagelijkse praktijk van werkgevers en werknemers. De focus van het lectoraat ligt op maatregelen die de werkgelegenheid in de regio bevorderen.

Op 1 september 2016 is het RAAK-MKB project MKB@Work gestart. In dit project wordt een werkplan ontwikkeld waardoor MKB'ers sneller kandidaten vanuit de Participatiewet kunnen plaatsen op door hen gecreëerde werkplekken, met zoveel mogelijk zelfsturing en zo weinig mogelijk regels. Dit project sluit aan op Arbeidspools door ondernemers, waarin aandachtspunten zijn ontwikkeld voor MKB'ers die gezamenlijk willen voldoen aan verplichtingen vanuit social return in aanbestedingen en vanuit de Participatiewet. De coöperatie stond hierin centraal. Dit onderzoek bouwde voort op het RAAK-MKB project Sociaal in het bestek waarin tools zijn ontwikkeld die MKB'ers beter in staat stellen in te spelen op social return, waardoor hun concurrentiepositie verbetert.

Petra studeerde Rechten aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), nadat zij de Sociale Academie in Leeuwarden had afgerond. In 1993 promoveerde zij op een rechtssociologisch onderzoek naar de sociale werking van voorkeursbeleid (positieve discriminatie) bij de gemeentelijke overheid. Nadat zij als onderzoeker en docent werkzaam is geweest bij de RUG, werd zij er Ombudsfunctionaris. Die functie combineerde ze met het lidmaatschap van de Provinciale Staten Groningen. In 2001 werd Petra bestuurssecretaris bij de RUG. Die functie combineerde zij met het voorzitterschap van de Klachtenadviescommissie van de toenmalige Regiopolitie Groningen. Van 2007 tot 2011 was zij hoofd Juridische Zaken en Arbeidsvoorwaarden bij de RUG. Op dit moment is Petra voorzitter van de klachten/bezwarencommissie bij Certe Medische diagnostiek en advies, van de bezwarenadviescommissie van Veiligheidsregio Groningen en van een klachtencommissie bij de Rijksuniversiteit Groningen.

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}