Waarom doen mensen wat ze doen en hoe kun je gedrag beïnvloeden?

 • Bachelor
 • Voltijd
Studenten Toegepaste Psychologie praten

Angewandte Psychologie

Niveau
bachelor
Vorm
voltijd
Duur
4 jaar
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Bachelor of Science
Credits
240 ECTS
Startmaanden
Start: september
 • Gedrag en Maatschappij

​​​​​​​​​Bij de opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je menselijk gedrag kunt begrijpen, beïnvloeden en beoordelen. Vanaf dag één word je gezien als beginnend professional! Ons werkveld is breed waardoor je in uiteenlopende beroepen aan de slag kunt. Let op, voor deze opleiding geldt een numerus fixus.

Projecten

Uniek aan ons onderwijs is dat je tijdens je studie met het werkveld, onderzoekers en andere studenten samenwerkt aan projecten. Zo werk je aan echte opdrachten en draag je bij aan concrete oplossingen voor actuele maatschappelijke vraagstukken.

Wij zijn Toegepaste Psychologie

Sla over
 • Maarten Raangs

  Opleidingsmanager

  HANZE230184_Maarten Raangs.jpg
 • Laura Smids

  Docent

  HANZE230184_Laura Smids-2.jpg
 • Ron Boerrigter

  Docent & Studiebegeleider

  HANZE230184_Ron Boerrigter-2.jpg
 • Margriet Bolding

  Docent & Studiebegeleider

  HANZE230184_Margriet Bolding.jpg
 • Bowe van de Mei

  Docent & Studiebegeleider

  HANZE230184_Bowe van der Mei.jpg
 • Marie Repgen

  Docent & Studiebegeleider

  HANZE230184_Marie Repgen .jpg

Over deze studie

De opleiding Toegepaste Psychologie duurt vier jaar en is een voltijd opleiding (40 uur per week). De eerste drie studiejaren zijn elk opgedeeld in twee perioden van ongeveer 20 weken. Dit worden semesters genoemd.

Elk semester begint met een kickstart-week, waarin je een start maakt met de psychologische basiskennis en een introductie krijgt over het praktijkvraagstuk, dat in dat semester centraal staat. Je werkt in groepsverband aan deze praktijkvraagstukken die zich toespitsen op het beïnvloeden of beoordelen van gedrag van individuen of groepen. Zo krijg je direct al een beeld van het werk van een Toegepast Psycholoog. Daarnaast krijg je zicht op hoe de verschillende studieonderdelen met elkaar samenhangen.

We werken binnen de opleiding met dagdelenonderwijs. Dat houdt in dat je circa 4 à 5 dagdelen per week actief aanwezig bent in verschillende begeleide lesvormen: live hoorcolleges, werkcolleges, projectgroepbijeenkomsten, practica en individuele begeleidingsafspraken. De resterende dagdelen werk je individueel aan je weekopdrachten en met je projectgroep aan de verschillende groepsopdrachten. Wanneer je aan de opdrachten werkt krijg je regelmatig feedback van je medestudenten en docenten. 

Toegepaste Psychologie in deeltijd

Je kunt de opleiding Toegepaste Psychologie ook volgen in deeltijd. Informatie hierover vind je op HanzePro.nl, waar je al onze (deeltijd) opleidingen, cursussen en trainingen voor (werkende) professionals vindt.

Dit ga je doen

Jaar 1

In het eerste jaar bestudeer je psychologische kennis, leer je hoe deze tot stand komt en ga je vervolgens aan de slag met met een gedragsveranderingscampagne. Je leert vaardigheden om een goede analyse uit te kunnen voeren met behulp van observaties, enquêtes en literatuuronderzoek. Op basis van deze uitkomsten ga je kijken hoe je de gedragveranderingscampagne kan verbeteren.

Ook ga je aan de slag met gespreksvaardigheden. Je past de verkregen kennis meteen toe in de praktijk waar je een intakegesprek met een cliënt gaat voeren over een studiekeuzevraagstuk waarna je een passend adviesrapport schrijft en dit mondeling terugkoppelt aan de cliënt. Naast het inhoudelijke onderwijs heb je een studiebegeleider die samen met jou je studievoortgang monitort. Gedurende het jaar kun je workshops volgen om de studievoortgang te bevorderen.

Een overzicht van de cursussen in jaar 1 vind je hier.

Jaar 2

In de eerste helft van het tweede jaar leer je alles over groepsdynamica, gedragsbeïnvloeding, veranderkunde, wereldburgerschap, kwalitatieve onderzoeksmethodieken en de interventiecyclus. Je gaat aan de slag  met gedragsverandering in groepen; het analyseren van een bestaande training en deze verbeteren staan hierin centraal. Je sluit dit semester af met het geven van de verbeterde training tijdens een workshopfestival.

In de tweede helft van het jaar leer je over coachingsmethodieken, psychometrische aspecten van assessmentinstrumenten, psychopathologie, gezondheidspsychologie, ontwikkelingspsychologie, rouw & verlies en positieve psychologie. Je voert een diagnostisch onderzoek uit bij een onbekende cliënt met een veranderbehoefte op het gebied van (werk &) gezondheid. Je leert de veranderbehoefte in kaart te brengen en onderzoekt vervolgens de factoren die belangrijk zijn voor het realiseren van die gewenste verandering. Je kunt aan het einde van dit jaar een geheel coachingstraject uitvoeren bij een cliënt, waarna je ook de gegeven begeleiding evalueert.    

Jaar 3

Het derde jaar van je studie bestaat uit een semester bij Toegepaste Psychologie en een verdiepende of verbredende minor naar keuze. Je kan zelf kiezen in welke volgorde je deze twee semesters volgt. Je wordt bij deze keuze begeleid door je studiebegeleider.    

In di semester werk je in opdracht van een innovatiewerkplaats (IWP) of een onderzoeksgroep (lectoraat) van de Hanzehogeschool aan een vraagstuk van een werkveldpartner waarbij gedragsbeïnvloeding centraal staat. In de IWP's en lectoraten komen onderzoek, onderwijs en het werkveld samen om op die manier samen een bijdrage te leveren aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken uit de noordelijke regio. Je gaat je eerst bij de werkveldpartner verdiepen om kennis te maken met het werkveld en de context van de opdracht. Vervolgens ontwerp je een passend product gericht op gedragsbeïnvloeding binnen de gekozen setting.

Keuzemogelijkheden binnen de opleiding 

Vanaf jaar 3 kun je kiezen binnen welke domeinen je onderwijs wil gaan volgen, met welke doelgroep en specialiseer je je in specifieke vaardigheden behorend bij de competentie. De domeinen waar je uit kan kiezen zijn: mens & maatschappij, mens & werk en gezondheidszorg & welzijn. Bij doelgroep kun je denken aan bijvoorbeeld jeugd of kwetsbare doelgroepen zoals mensen met psychoproblematiek. Binnen de competentie 'beïnvloeden van gedrag' kun je een keuze maken om je meer te richten op trainen, coachen of het ontwerpen van een gedragsveranderingscampagne. Binnen de competentie 'beoordelen van gedrag' kun je denken aan het uitvoeren van assessments, het uitvoeren van  psychodiagnostiek of het afnemen van een intelligentieonderzoek. 

Buitenland 

Bij de opleiding Toegepaste Psychologie is het mogelijk om verder te kijken dan Nederland alleen. Zou je graag een tijdje naar het buitenland willen tijdens je studie, dan kun je bijvoorbeeld een minor of een deel van het praktijkjaar volgen in het buitenland.

Meer informatie                     

Jaar 4  

In het vierde jaar (het praktijkjaar) ga je de verschillende methodes binnen de competenties, die je eerder hebt geleerd zelfstandig en in de echte beroepspraktijk toepassen. In dit praktijkjaar toon je de vier competenties evenredig aan op eindniveau. Je maakt hierbij een aantal keuzes passend bij jouw persoonlijke beroepsprofiel. Die keuzes maak je binnen de competenties en ook ten aanzien van combinaties van competenties. Zo kies je binnen 'beïnvloeden van gedrag voor coachen of trainen, bij 'beoordelen van gedrag' voor assessen of psychologisch onderzoek en bij 'onderzoeken van gedrag' voor een passende methode. 

Je hebt je nu ontwikkeld tot een startbekwame professional en bent klaar om de arbeidsmarkt op te gaan!

Honoursprogramma's 

Voor wie meer uit zijn studie wil halen, biedt de opleiding een honourstalentprogramma aan vanaf het tweede studiejaar. Het programma bestaat uit het uitvoeren van zelfgekozen extra (praktijk)opdrachten die je alleen of in een groepje uitvoert en uit aanvullende vakken. Daarnaast kun je op individuele basis een programma volgen in de vorm van een honoursminor of een honoursstudentassistentschap.   

Na je studie

Doorstuderen

Na je studie kun je gaan werken of doorstuderen. Een hbo-bachelordiploma geeft toegang tot diverse andere vervolgopleidingen op post-hbo en master niveau. Bijvoorbeeld tot de Master Healthy Ageing Professional, de Master Social Work (voltijd & deeltijd) de Master International Communication of de Master Energy for Society van de Hanzehogeschool Groningen.

Aan het werk

 • Recruiter
 • Jobcoach/ reïntegratiecoach
 • Gezondheidsvoorlichter/leefstijlcoach
 • Trainer
 • Praktijkgericht onderzoeker 
 • Ambulant- of groepsbegeleider
 • Psychodiagnostisch medewerker
 • Kijk voor meer informatie over Toegepaste Psychologie op Toegepast Psycholoog.

 

Stel je vraag

Volg ons

Interessegebieden

 • Gedrag en Maatschappij
Aanmelden voor 15 januari