Spierspanning bij gezonde ouderen

  • Onderzoeksproject
Spierspanning.jpg

Paratonie is een vorm van verhoogde spierspanning die voorkomt bij mensen met dementie. Paratonie kan ertoe leiden dat mensen niet goed meer zelf kunnen bewegen, wat hun kwaliteit van leven vermindert. Het kan ook leiden tot hogere belasting en stress voor zorgverleners.

In vroege fases van dementie wordt een verhoogde spierspanning bij passief bewegen vaak toegeschreven aan paratonie. We weten niet of dit terecht is, omdat er weinig bekend is over spierspanning bij mensen zonder dementie. Misschien hoort een verhoogde spierspanning ook bij het normale proces van ouder worden.

Door de spierspanning van jongere (20-40 jaar) en oudere mensen (65 jaar en ouder) te meten, vergelijken we of oudere mensen een hogere spierspanning hebben.

Vraagstelling

Wat is de mate van spierspanning tijdens passief bewegen bij gezonde ouderen, ten opzichte van jongere mensen?

Doel

Het doel van deze studie is niet alleen het vergelijken van spierspanning bij gezonde jongere mensen en ouderen, maar ook het verkennen of het haalbaar is om dit onderzoek op grotere schaal uit te voeren.

Onderzoeksresultaten

De spierspanning zal éénmalig worden beoordeeld aan de hand van het Paratonia Assessment Instrument en de Modified Ashworth Scale for Paratonia. Ook zal de functionele fysieke capaciteit worden gemeten door middel van de Short Physical Performance Battery.

Impact

We verkrijgen nieuw inzicht in spierspanning tijdens passief bewegen bij gezonde ouderen. Deze inzichten kunnen mogelijk aannames ontkrachten over spierspanning van mensen met Alzheimer.

Valorisatie

De resultaten van dit onderzoek kunnen leiden tot nieuwe indicaties voor (fysiotherapeutische) interventies bij ouderen, en kan een aanleiding zijn voor toekomstig onderzoek naar de oorzaak van paratonie.

Betrokkenen