Van zorgen voor naar zorgen dat

  • Onderzoeksproject
Van zorgen voor naar zorgen dat

Reablement in Zuidoost Friesland. Een onderzoekproject naar wat ouderen en zorgmedewerkers nodig hebben bij het concept reablement.
Complexe zorgvragen van ouderen in combinatie met schaarse middelen in de zorg vraagt om een aanpassing van de huidige zorgprocessen. Hoe kunnen we de zorg organiseren zodat het nog uitvoerbaar is en blijft? Reablement kan hierbij een oplossing bieden. Reablement is een concept dat uitgaat van het onafhankelijk maken van ouderen van de ondersteuning en zorg, door hen te leren (weer) zichzelf te helpen.

Reablement gaat enerzijds over het stimuleren en/of herstellen van de zelfredzaamheid van ouderen en het vergroten van het welzijn, in plaats van het gebruik van professionele ondersteuning. Aan de andere kant vraagt herstel ook een andere kijk van zorgprofessionals op behandeling en ondersteuning van ouderen. Meer aandacht voor wat oudere patiënten en hun omgeving zelf kunnen en wat door scholing op het gebied van leven, wonen, welzijn, gezondheid en financiën kan worden bevorderd om een waardevol en zelfstandig leven te kunnen (blijven) leiden, in plaats van het direct overnemen en inzetten van professionele zorg en ondersteuning. Het uitgangspunt van reablement is dat niemand te oud is om te leren. Dit geldt al in de fase waarin een eerste beroep wordt gedaan op informele hulp en/of formele zorg.

Onderzoek

Onze mensen