Complexe vraagstukken uit de praktijk adequaat aanpakken

 • Master
 • Deeltijd

Master Kunsteducatie

Niveau
master
Vorm
deeltijd
Duur
2 jaren
Taal
Nederlands
Locaties
Groningen
Graad
Master of Education
Credits
60 ECTS
Startmaanden
Start: september, februari

Ben je een professional in de kunsteducatie? Bijvoorbeeld op een school, in een kunstcentrum, bij een organisatie voor amateur- of professionele kunst? Werk je met jongeren, ouderen, amateurs of professionals? Ben je actief in een bestaande organisatie of juist daarbuiten, bijvoorbeeld op het gebied van community art?

Dan weet je hoe belangrijk het is om als professional ontwikkelingen bij te houden en je kennis te verbreden en te verdiepen. Om zelfstandig toegepast onderzoek uit te voeren in een werkomgeving die snel verandert. Om complexe vraagstukken uit de praktijk adequaat te kunnen aanpakken.

Over deze master

De Master Kunsteducatie is een tweejarige deeltijdopleiding voor beginnende en ervaren professionals in het kunsteducatieve veld. Met een interdisciplinair studieprogramma biedt de opleiding verbreding en verdieping op reeds bestaande bachelor-competenties en beroepskwalificaties. Hierbij ligt de nadruk op innovatie en kwalitatieve professionalisering door actuele kennis, experiment, dialoog en onderzoek. Deze bekostigde masterstudie wordt als joint degree aangeboden door de Hanzehogeschool Groningen en de NHL Stenden Hogeschool.

Studieprogramma

Tijdens deze master verrijk je je theoretische basis. Zo volg je colleges op het gebied van kunsttheorie, kunstpedagogiek en onderzoeksmethodologie. In de Community of Learners leg je verbindingen tussen de aangereikte theorie en je eigen beroepspraktijk. Tijdens zogenaamde LAB-dagen experimenteer je met nieuwe vormen van de kunsteducatieve praktijk en verdiep je je eigen artistiek-educatieve signatuur. Het onderwijs is vormgegeven in vier masterwerkplaatsen. Hierin wordt integraal gewerkt aan de vijf landelijke competenties: artistiek, kunstpedagogisch, onderzoekend, cultureel ondernemend en kritisch reflecterend vermogen. Het accent ligt op de rollen van kunstenaar (Artist), onderzoeker (Researcher) en educator (Teacher), waarbij in iedere werkplaats één rol centraal staat. 

Na je afstuderen

Na je afstuderen heb je de graad Master of Education en

 • Ben je in staat om de beroepspraktijk te vernieuwen op basis van praktijkgericht onderzoek .
 • Ben je in staat een voortrekkersrol te spelen bij de ontwikkeling van een interdisciplinair curriculum en kunsteducatief (onderwijs)beleid met gebruikmaking van innovatieve pedagogisch-didactische inzichten.
 • Ben je in staat om een kunsteducatieve opdracht of project tot stand te brengen in de rol van coach, facilitator of manager.
 • Ben je in staat om als intermediair onderwijs- en kunstinstellingen in het binnen- en buitenschoolse werkveld met elkaar te verbinden en nieuwe vormen van samenwerking tussen kunst, educatie en verschillende participanten te initiëren.

Toelating & aanmelding

De volgende professionals kunnen zich aanmelden voor de Master:

 • Kunstvakdocenten met een bachelor-opleiding
 • Kunstenaars die geschoold zijn op pedagogisch en didactisch gebied
 • Professionals in de kunsteducatie die beschikken over aantoonbaar relevante werkervaring op bachelor-niveau.

Het onderwijs wordt flexibel aangeboden, d.w.z. dat de student voor een deel zijn studietempo zelf kan bepalen door de aangeboden masterwerkplaatsen in 2, 2,5 of 3 jaar te volgen. De 2,5-jarige studieroute start in februari.

Voorafgaand aan je inschrijving voeren we een intakegesprek, waarbij we kijken naar je vooropleiding, beroepservaring en motivatie. Ook toetsen we je vermogen tot kritische reflectie en vakoverstijgend denken. We vragen je dan om in het kort te beschrijven wat je visie op kunsteducatie is. Je kunt je hiervoor aanmelden door een mail te sturen naar [email protected]. Via dit mailadres kun je ook meer informatie opvragen. Als je je curriculum vitae mailt, plannen we graag een oriënterend gesprek met je in.

Korting op je collegegeld

Vanwege het grote tekort aan leraren, kun je gebruik maken van verschillende regelingen voor subsidie. Wanneer je geen recht hebt op studiefinanciering, kan je hierdoor toch voor een klein bedrag studeren. Check Tegemoetkomingen en subsidies lerarenopleiding - DUO om te zien hoeveel korting je kan krijgen op je collegegeld.

Kosten en subsidie

Interessegebieden

 • Cultuur en Kunst
 • Onderwijs en Opvoeding

Organisatie

Meld je aan via Studielink