Opleidingsroute Klinische Neurofysiologie bij de Hanzehogeschool Groningen

De opleiding Medisch Beeldvormende en Radiotherapeutische Technieken (MBRT) van de Hanzehogeschool Groningen is in februari 2019 gestart met het uitstroomprofiel klinische neurofysiologie (KNF). Studenten MBRT kunnen in het derde studiejaar kiezen voor deze uitstroomrichting. 

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Sinds enige jaren is de vraag naar laboranten KNF groter dan de aanwas van professionals uit de bestaande opleidingstrajecten (arbeidsmarktonderzoek door adviesbureau Brouwer Onderzoek, Ontwikkeling en Advies in 2016-2017). Voor de beroepsgroep KNF met een omvang van 850-900 laboranten is berekend dat er de komende 10 jaar jaarlijks 40-45 beroepsbeoefenaren nodig zijn om aan de vraag te voldoen. Met dit opleidingstraject, dat in nauwe samenwerking met ziekenhuizen in Noord-Nederland wordt ontwikkeld, wil de Hanzehogeschool Groningen voorzien in die vraag uit de beroepspraktijk. In februari 2021 verwachten we aan de eerste afgestudeerden van dit opleidingstraject het Bachelor of Science diploma uit te reiken.

Hanzehogeschool Groningen: opleiding MBRT
De opleiding MBRT leidt op tot Medisch Beeldvormings- en Bestralingsdeskundige (MBB'er). Het werkgebied van de laborant KNF is – met uitzondering van de vakinhoud – vergelijkbaar met het werkgebied van de MBB'er. De opleiding MBRT met KNF duurt 4,5 jaar omdat naast de KNF de studenten ook opgeleid worden in de medische beeldvorming en radiotherapie. De opleidingsroute KNF wordt vanaf februari 2019 aangeboden en heeft de volgende studieopbouw:
De student start met twee basisjaren waarin kennis aangaande anatomie, fysiologie en pathologie, medische beeldvorming en fysica worden aangeboden. Ook  worden sociaal-communicatieve en  reflectieve competenties ontwikkeld en vaardigheden op het gebied van onderzoeken en klinisch redeneren geleerd. Een groot deel van de competenties uit het Beroepsprofiel Laborant Klinische Neurofysiologie (2017) worden in de eerste twee studiejaren al ontwikkeld. Tijdens de stage radiodiagnostiek werkt de student op een afdeling radiologie van een ziekenhuis en voert medisch beeldvormende onderzoeken uit bij patiënten. De specifieke kennis en vaardigheden KNF komen in het derde, vierde en vijfde studiejaar aan bod. De student start met een minor KNF waarbij specifieke kennis aangaande KNF aangeboden wordt. Vaardigheden zoals het plakken, het maken van een EEG, EMG, duplex en spier-zenuwechografie worden in een simulatiesetting geleerd en geoefend. In het vierde studiejaar loopt de student twee stages. Tijdens de stages worden de eerder opgedane kennis en vaardigheden verder ontwikkeld. Door twee stages op twee verschillende afdelingen te lopen ontwikkelt de student een brede, uniforme kijk op het werkterrein van de laborant KNF. Gedurende het laatste halve jaar van de opleiding voert de student in opdracht van een afdeling KNF een praktijkgericht onderzoek uit.

Kenmerken van de verschillende opleidingen
LOI Hogeschool biedt sinds 1980 een opleiding tot laborant KNF, waarbij de student een leer-werkplek heeft bij een geaccrediteerd opleidingsziekenhuis. Sinds een aantal jaar kent de opleiding Biometrie van Zuyd Hogeschool ook een opleidingsroute KNF.
De opleiding MBRT Hanzehogeschool Groningen werkt strategisch en organisatorisch samen met de opleiding Biometrie en de opleiding Medisch Hulpverlener van de Hogeschool Arnhem Nijmegen op het gebied van KNF-onderwijs en onderwijsontwikkeling. Per hogeschool zijn werkgroepen en klankbordgroepen samengesteld waarin KNF-laboranten en klinisch neurofysiologen zitting hebben om de opleidingen te adviseren en de opleidingsinhoud vast te stellen. Blended learning en E-learning maken het mogelijk om onderwijs te delen en elkaars expertise te benutten.
Uitgangspunt van alle opleidingstrajecten zijn de kerntaken en CanMEDS rollen zoals die beschreven zijn in het Beroepsprofiel Laborant Klinische Neurofysiologie (2017). De manier van opleiden verschilt. In de onderstaande tabel zijn de kenmerken van de LOI Hogeschool-opleiding KNF en de opleidingsroute KNF via een van de andere hogescholen weergegeven.
De opleiding MBRT leidt hbo-professionals op met een brede blik op de zorg. Een mix van laboranten die verschillend zijn opgeleid, leidt tot kruisbestuiving waarbij de kenmerken van de opleidingen en de expertise en interesses van de laboranten KNF elkaar kunnen versterken.

Voor vragen en suggesties kunt u contact opnemen met Gerdien Kikstra en Sharon Haarmans-Jonkman (Hanzehogeschool Groningen) via g.m.kikstra@pl.hanze.nl / s.jonkman@pl.hanze.nl {{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}