Er is vraag naar hbo-sportprofessionals die weten hoe je sport inzet bij maatschappelijke, economische of gezondheidsvraagstukken. Na het afronden van de bachelor Sportkunde aan het Instituut voor Sportstudies, Hanzehogeschool Groningen, kun je binnen diverse sectoren in de sport aan het werk. 


 
 

Beroepen die een afgestudeerde onder andere kan vervullen zijn die van sportmarketeer, eventmanager, trainer, leefstijlcoach, beleidsmedewerker sport of buurtsportcoach. Daarnaast starten veel afgestudeerden als ondernemer een eigen bedrijf binnen de sport.

Benieuwd wat je precies doet bij deze beroepen en wat het werk zo leuk maakt? We vragen het onze alumni! Bekijk hieronder de compilatievideo waarin alle Sportkunde alumni kort aan het woord komen. Van iedere alumnus is er ook een langere video. Deze Sportkunde video's bekijk je hier.


 
 


Varianten van Sportkunde

3 jarige Engelstalige variant: er wordt ook een 3-jarige Engelstalige variant van de opleiding Sportkunde aangeboden: Sport Studies.

2-jarige variant: er wordt ook een 2-jarige variant van de opleiding Sportkunde aangeboden: de Associate degree Sport

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

 

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

Bij de opleiding Sportkunde in Groningen kun je zélf het accent leggen binnen het brede vakgebied
van sport en bewegen. Wil je je richten op sport als middel voor een sociale, betere wereld of op sport als middel voor een vitalere maatschappij? Ga je voor de onbegrensde businessmogelijkheden van sport of ben jij dé verbinder die alle disciplines bij elkaar brengt? Haal op basis van jouw passie het beste uit jezelf!

Het eerste jaar (propedeuse)

Het eerste jaar (propedeuse)

In het eerste jaar leer je de ins en outs kennen van de sportwereld en maak je actief kennis met verschillende sporten. Daarnaast ga je direct op praktische wijze aan de slag met je toekomstige beroep. In projectvorm ga je voor diverse organisaties in de sportwereld opdrachten uitvoeren. In
verschillende didactische werkvormen, waaronder hoorcolleges, werkcolleges en online flitscolleges, bereid je je voor op deze uitdaging. Je wordt tijdens de gehele opleiding professioneel
begeleid door je persoonlijke coach. In het eerste jaar neem je deel aan de Outdoor Experience in de Ardennen. 

Het tweede jaar

Het tweede jaar

In het tweede studiejaar bouw je verder aan je professionele ontwikkeling door gedurende het gehele studiejaar stage te lopen. In het eerste blok oriënteer je je op een organisatie waarin je aan de slag gaat. In blok twee tot en met vier ga je tweeënhalve dag in de week stagelopen. Hierbij staat de vraag of praktische behoefte van de organisatie centraal. Op de opleiding word je hierbij inhoudelijk ondersteund door kennis en kunde afgestemd op je eigen behoefte. Daarnaast volg je op de opleiding colleges waarin je theoretische kennis opdoet, leert hoe je praktijkgericht onderzoek uitvoert en werkt aan je eigen sportvaardigheden. In jaar twee neem je deel aan de Watersport Experience.

Het derde jaar

Het derde jaar

In het eerste semester van het derde jaar staat vitaliseren van steden en regio's centraal. Samen met een klein studententeam verdiep je je in blok 1 in een Europese stad en in blok 2 in een
Noordelijke (krimp)regio. Op basis van (veld)onderzoek en scenarioanalyses ontwikkel je een toekomstvisie en ontwikkel je een integraal programma waarmee je de stad in beweging zet.

In jaar drie neem je deel aan de Wintersport Experience.

In het laatste semester van jaar drie neem je deel aan een minor. De volgende minoren worden door Sportkunde aangeboden:

Je kunt je ook verbreden door een minor bij een andere opleiding, hogeschool of in het buitenland te volgen. De volgende minoren worden door de ALO aangeboden, maar staan ook open voor Sportkunde studenten:

Het vierde jaar

Het vierde jaar

Het vierde jaar staat in het teken van afstuderen. Het uitgangspunt voor je afstudeertraject is het aanpakken van een complex vraagstuk binnen een organisatie. Je start met een uitgebreide vraagdiagnose. Op basis van de resultaten van dit onderzoek zet je een verandertraject in dat leidt tot impact en bruikbare producten en diensten. Met het onderzoek toon je in de praktijk je startbekwaamheid en waarde als sportkundige aan. Je kunt ook afstuderen in het buitenland.

Internationale mogelijkheden

Buitenlandse projecten en afstudeermogelijkheden zijn er ook. Het is weliswaar aan voorwaarden gebonden, maar jaarlijks gaan er studenten Sportkunde naar het buitenland om daar hun studie af te ronden of stage te lopen.

Sportkunde Nederland

Sport en de wereld van de sport kennen al vele jaren een bijna onstuimige groei. Met als gevolg een navenante stijging van de vraag naar en het aanbod aan sportopleidingen. Om dit groeiende aanbod op een herkenbare wijze te structureren, hebben acht hogescholen, waaronder de Hanzehogeschool, "Sportkunde" geïntroduceerd. Met behoud van de bestaande accentverschillen per hogeschool staat Sportkunde voor hét aanbod hbo-opleidingen rondom sport & bewegen.

Aangezien de kerncompetenties en handelingscriteria gelijk zijn, is Sportkunde dé landelijke opleiding voor de sportprofessional. Maar al ligt de lat op elke hogeschool op dezelfde hoogte, er zijn en blijven accentverschillen. Deze verschillen hebben betrekking op de drie extrinsieke waarden van sport. Sportkunde en een sociale, betere wereld. Maar ook voor vitalere maatschappij. En Sportkunde als motor van economische businessmodellen. Deze drie aspecten komen terug in de accentverschillen binnen Sportkunde op de acht deelnemende hogescholen. Zodat je je passie voor sport mooi kunt combineren met een invulling naar je hart. Ontdek hier meer over Sportkunde Nederland.

Extrinsieke waarden van sport

Hoe leuk sporten ook is, bij Sportkunde is sport niet alleen het doel, maar vooral ook een middel. Een radertje in de processen die mensen in beweging zetten. Sporters hebben onderling plezier, moedigen elkaar aan, inspireren én werken aan hun conditie. Zo heeft sport een bijzonder positieve invloed op de deelnemers en daarmee op de samenleving. Daarom staat, naast de intrinsieke waarde, ook de extrinsieke waarde van sport centraal. Binnen onze opleidingen Sportkunde en Ad Sport gaan we uit van deze drie extrinsieke waarden van sport:

 • Sociaal-maatschappelijke waarde: sport helpt bij een grotere participatie voor iedereen
 • Gezondheidswaarde: sport voor meer vitaliteit en een betere leefstijl
 • Economische waarde: sport en de onbegrensde businessmogelijkheden

Deze drie waarden krijgen binnen onze opleiding evenveel aandacht. Zo ligt het accent in periode twee van jaar één op de sociaal-maatschappelijke waarde, in periode drie van jaar één op de economische waarde en in periode vier van jaar één op de gezondheidswaarde van sport. Je kunt je diploma kleuring geven door een stage en afstudeeropdracht te kiezen in de richting van jouw voorkeur.Ondernemerschap 

Veel Sportkunde studenten zijn al voor het verkrijgen van hun HBO diploma bezig hun carrière vorm te geven, door bijvoorbeeld tijdens de studie een eigen bedrijf te starten. Diversiteit viert hierbij hoogtij: zzp-ers die als personal trainer/coach/leerkracht aan de slag gaan en ook sportevenementen bureaus, retailbedrijven (die onder meer sportkleding en software leveren) zien het levenslicht. Uiteraard ontbreken ook de nodige fitness- en outsportbedrijven niet. Evenals als voetbalacademies en volleybalscholen, die naast of met sportverenigingen en/of scholen sportdienstverlening aanbieden. Dat levert naast werknemers dus ook werkgevers op. Uitermate belangrijk, want zij dragen vervolgens ook, net als vele anderen werkzaam in de sportwereld, weer bij aan de kwaliteit van de opleiding middels reallife projecten, stages en werkopdrachten.

Sportkunde biedt een gespecialiseerd programma gefocust op ondernemerschap. Het gaat niet alleen om die student die voor zichzelf wil beginnen, maar ook om het opleiden van intrapreneurs: sportprofessionals die met een ondernemende houding binnen bestaande bedrijven kansen en mogelijkheden zien, deze vervolgens aangrijpen om toegevoegde waarden te creëren. 

De minor Sport, Business & Ondernemerschap; Sport, Business & Innovation (SBI) is gericht op ondernemerschap en is een programma onderdeel van Sportkunde. In 2015 heeft de minor het bijzonder kwaliteitskenmerk 'Ondernemen' toegekend gekregen van de Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO). In 2017 is de gehele opleiding Sportkunde opgegaan voor het VNO-NCW & MKB Noord kwaliteitslabel 'Ondernemen met de kwalificatie Ondernemende professional'. Dat ondernemerschap onlosmakelijk verbonden is met ons onderwijs en onderzoek bewijst het feit dat de Hanzehogeschool en daarmee ook het Instituut voor Sportstudies ondernemen als één van haar speerpunten heeft benoemd voor de komende jaren.


Topsport 

Het Instituut voor Sportstudies heeft een unieke regeling voor gekwalificeerde topsporters. De regeling bestaat uit een tweetal onderdelen. Ten eerste is het mogelijk om studietempo, roostering en tentaminering aan te passen aan de intensieve trainingen en wedstrijden. Ook is er de mogelijkheid tot een topsportbeurs. 

Het tweede onderdeel betreft ondersteuning in sportbeoefening. Sinds het Instituut voor Sportstudies is gevestigd in het Willem-Alexander Sportcentrum is de sportaccomodatie voorzien van moderne faciliteiten. Krachtmetingen, bewegingsanalyses, spelpatronen voor teamsporten en prestatiediagnoses zijn daardoor mogelijk geworden in het Sports Field Lab. 

Omdat het Instituut voor Sportstudies de hoogste trainer/coachopleiding in Nederland (Topcoach5) verzorgt, beschikt het instituut over de meest actuele kennis op het gebied van topsport. Deze expertise kan worden ingezet bij de begeleiding van studenten die topsport bedrijven. Klik hier voor meer informatie en de mogelijkheden.  

Na je afstuderen

Na je afstuderen

De Sportkunde-professional wordt opgeleid voor een breed en dynamisch domein waarbinnen onze studenten en afgestudeerden een scala van functies kunnen uitvoeren. Daarnaast kun je ervoor kiezen om door te studeren.           

​Beroepen

Beroepen

Als Sportkundige heb je een passie voor sport en bewegen. Je bent proactief, creatief, onderzoekend en bereid het beste uit jezelf te halen. Je bent organisatorisch sterk en durft voorop te lopen. Je bent een zeer geschikte kandidaat voor de volgende functies in de sport:

 • sportmarketeer
 • coördinator buurtsportcoaches
 • eventmanager
 • leefstijladviseur
 • sportondernemer
 • beleidsadviseur sport
 • trainer/coach
 • projectleider

Hier vind je video's van onze Sportkunde alumni. Zij vertellen je alles over hun beroep.

Doorstuderen

Doorstuderen

Wil je verder studeren na het behalen van je bachelor? Na het behalen van je bachelor kun je binnen het Instituut voor Sportstudies kiezen voor de Master Healthy Ageing Professional (MSc.) Deze master sluit naadloos aan op de bachelor Sportkunde. Binnen vijf jaar kun je een bachelor- én masterdiploma op zak hebben.

Je kunt ook gebruik maken van de Schakel Garantie waardoor je goed kunt overstappen van de Hanzehogeschool Groningen naar de Rijksuniversiteit Groningen. Hier kan je de masters Bewegingswetenschappen of Pedagogische wetenschappen volgen. Klik hier voor meer informatie over schakelprogramma's van de Rijksuniversiteit Groningen.

​Jaar 1

 • Sporteventmanagement
 • Organisatieadvies
 • Innovatie sportproduct/dienst
 • Kracht van sport
 • Strategisch- en verandermanagement
 • Sportbeleid
 • Vitaliteit (mens en maatschappij)
 • Marketing
 • Financieel management
 • Praktijkgericht onderzoek
 • Sportvaardigheden

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}