​​​​​​​​​Op de opleiding Toegepaste Psychologie leer je hoe je menselijk gedrag kunt begrijpen, beïnvloeden en beoordelen. Vanaf dag één word je gezien als beginnend professional! Ons werkveld is breed waardoor je in uiteenlopende beroepen aan de slag kunt.

 

 

 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

De opleiding Toegepaste Psychologie duurt vier jaar en is een voltijd opleiding. De eerste twee studiejaren zijn elk opgedeeld in 4 blokken van ongeveer 10 weken. Elk blok bestaat uit 4 tot 6 cursussen. Naast deze cursussen krijgt elke student studieloopbaanbegeleiding. 

Jaar 1

Het eerste jaar

Het eerste jaar is oriënterend en heeft een selecterende functie. Je maakt kennis met de hoofdthema's van Toegepaste Psychologie. Je zult moeten laten zien of je geschikt bent voor de opleiding en voor het werkveld. Je krijgt theorie in hoor- en werkcolleges, je werkt samen met studiegenoten in simulaties van opdrachten uit de praktijk en je krijgt veel vaardigheidstrainingen. Kwantitatief- en kwalitatief onderzoek speelt een belangrijke rol om een goed advies op te zetten. Onderzoek & statistiek is dus een belangrijk vak.

Jaar 2

Het tweede jaar

In het tweede jaar breid je je kennis van de psychologie uit. Je volgt intensieve trainingen waarmee je je verder ontwikkelt op het gebied van gespreksvoering, trainen en coachen. Je ontwerpt bijvoorbeeld een deel van een gedragstraining en gaat dit later in het jaar ook uitvoeren in je klas. Je werkt aan echte vraagstukken uit het werkveld. Je leert wetenschappelijke, ook Engelstalige, artikelen lezen en je ontwikkelt je verder in het maken van adviesrapporten

Stage

Stage

In het tweede semester van het derde studiejaar of in het eerste semester van jaar 4 kies je voor een keuzesemester, (buitenland)minor of voor een (buitenland)stage. In het derde of in het vierde jaar loop je stage. Je volgt eerst één van de verdiepende routes bij Toegepaste Psychologie voor je stage gaat lopen. De stage duurt een half onderwijsjaar ofwel 20 weken. Tijdens de stage functioneer je als junior toegepast psycholoog. De stageperiode is een leerfase, waarin je onder begeleiding van het stagebedrijf werkt aan jouw eigen ontwikkeling als professional en aan de ontwikkeling van je specifieke kennis en vaardigheden als toegepast psycholoog.            .

Keuzesemester

Keuzesemester

In het tweede semester van het derde studiejaar of in het eerste semester van jaar 4 kies je voor een keuzesemester, (buitenland)minor of voor een (buitenland)stage. In het eerste keuzesemester van het derde jaar kies je een verdiepende route. De routes zijn: Arbeid & Organisatie, Arbeid & Gezondheid, Jeugd, Gezondheid en Duurzaamheid. Je kiest een aantal vakken op het gebied van professioneel werken en beoordelen en beïnvloeden van gedrag. In het tweede semester van het derde studiejaar of in het eerste semester van jaar 4 kies je voor een keuzesemester, (buitenland) minor of (buitenland) stage. Klik hier voor een overzicht van de mogelijkheden.  

Afstuderen

Afstuderen

Het laatste semester van het vierde jaar staat in het teken van je laatste grote opdracht: afstuderen. Je voert zelfstandig een opdracht uit die gebaseerd is op een vraag of probleem uit het werkveld.

Extra uitdagingen

Honoursprogramma's

Voor wie meer uit zijn studie wil halen, biedt de opleiding een honourstalentprogramma aan vanaf het tweede studiejaar. Het programma bestaat uit het uitvoeren van zelfgekozen extra (praktijk)opdrachten die je alleen of in een groepje uitvoert en uit aanvullende vakken. Daarnaast kun je op individuele basis een programma volgen in de vorm van een honoursstage, een honoursminor, een honoursstudentassistentschap of een honoursafstudeertraject.        

Na je studie

Na je studie

Na je studie kun je gaan werken of doorstuderen. Een hbo-bachelordiploma geeft toegang tot diverse andere vervolgopleidingen op post-hbo en master niveau. Bijvoorbeeld tot de Master Healthy Ageing Professional van de Hanzehogeschool.

​Beroepen

Mogelijke beroepen

Recruiter
Jobcoach
Gezondheidsvoorlichter/lifestyle-coach
Gedragstrainer
Praktijkgericht onderzoeker in organisaties
Kindercoach
Mobiliteitscoach

Toegepastepsychologiewerkt.nl​

​Jaar 1

 • Inleiding in de psychologie
 • Onderzoek & statistiek
 • Ontwikkelingspsychologie
 • Sociale psychologie
 • Assessmentpsychologie
 • Healthy ageing
 • Psychologische gespeksvoering

Jaar 2

 • Trainingsontwerp
 • Positieve psychologie
 • Gedragsbeïnvloeing
 • Onderzoek & statistiek
 • Psychopathologie
 • Groepsdynamische trainersvaardigheden
 • Oplossingsgericht coachen
 • Wereldburgerschap


Jaar 3

Vakken behorend bij de route:

 • Arbeid & organisatie
 • Jeugd
 • Arbeid & gezondheid
 • Duurzaamheid

Jaar 4

 • (Buitenland)stage, minor of extra route
 • Afstuderen

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'CurrentNavigation_Header' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}