Algemene informatie

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​Toegepaste Psychologie

Algemeen

Binnen de opleiding Toegepaste Psychologie werken we vanaf jaar 1 tot en met jaar 4 samen met het werkveld. Het werkveld van een Toegepast Psycholoog is zeer divers.

Als opleiding vinden we het belangrijk om op verschillende gebieden samen te werken met het werkveld. Zodat studenten kunnen leren uit de praktijk en vica versa, om de Toegepaste Psychologie student zo op te leiden tot een beginnend beroepsoefenaar. We hechten veel waarde aan de expertise, betrokkenheid en inzet van de professionals. 


 

Werkveldadviescommissie

Als opleiding hebben we een werkveldadviescommissie met leden vanuit verschillende beroepsgroepen. De commissie denkt op hoofdlijnen mee met de opleiding. Minimaal twee keer per jaar komt de WAC bijeen om ontwikkelingen en trends met elkaar te delen en input te geven. 


Keuzeroutes

Zoals aangegeven zijn er binnen de opleiding verschillende mogelijkheden om met professionals samen te werken. Studenten Toegepaste Psychologie specialiseren zich in het beoordelen, beïnvloeden en onderzoeken van gedrag. Vanaf jaar drie kunnen de studenten steeds meer een richting geven aan de opleiding, waarbij de studenten voor een bepaalde route kunnen kiezen. De studenten kunnen voor de onderstaande routes kiezen waarin zij zich gaan specialiseren:

De studenten maken een keuze tussen twee afstudeerprogramma's gericht op de competentie "beïnvloeden van gedrag" namelijk:

- Gedragsinterventies: trainen en voorlichten
- Gedragsinterventies: coachen en begeleiden

Vervolgens kiezen de studenten voor een route, ze kunnen kiezen uit de onderstaande routes:

 • Arbeid & Organisatie: een route bestaande uit cursussen die aansluiten bij het werkveld  
  Arbeid & Organisatie (recruiter, personeelsadviseur, bedrijfstrainer, coach, kwaliteitzorgmedewerker, implementatiemederwerker)

 • Arbeid & Gezondheid: een route bestaande uit cursussen die aansluiten bij het werkveld Arbeid & Gezondheid (verzuimconsulent, duurzaamheidsmedewerker, reïntegratieconsulent, 
  loopbaancoach, voorlichter).

 • Jeugd: een route bestaande uit cursussen die aansluiten bij het werkveld Jeugd. 
  (pedagogisch medewerker, gezinscoach, jeugdzorgwerker, psychodiagnostisch  
  medewerker).

 • Healthy Ageing: bestaande uit cursussen die aansluiten bij het werkveld Healthy Ageing 
  (POH-GGZ, cognitief trainer, revalidatie, leefstijlcoach, medewerker wijkteam).

 • Duurzame samenleving: route gericht op gedragsverandering op het gebied van energie en duurzaamheid (duurzaamheidsmedewerker, adviseur op het gebied van energie en duurzaamheid, onderzoeker op het gebeid van energie en duurzaamheid. 


 

Mogelijkheden

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden waar u als organisatie een belangrijke rol kunt vervullen binnen de opleiding Toegepaste Psychologie. Bekijk hier de mogelijkheden of neem contact op met de contactpersoon voor het werkveld van de opleiding Toegepaste Psychologie.

Naam: Marieke Regelink
E-mail: m.regelink@pl.hanze.nl
Tel: 050-595-3300

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}