Het lesgeven gaat u goed af. De interactie met de klas, het ontdekken van verborgen talenten van leerlingen, het bedenken van spannende projecten of vernieuwende lesmethoden: u geniet met volle teugen van uw rol als leraar. Toch vraagt u zich soms af of het nog beter kan. Hoe ziet uw toekomst eruit? Op welke manier kunt u zich verder ontwikkelen? Hoe zorgt u ervoor dat u klaar bent voor de klas van morgen?

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is behoefte aan leraren die kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en complexe situaties. Aan professionals die binnen een school het voortouw nemen om veranderingen te realiseren. Leraren die met passie talenten ontlokken bij iedere leerling. Met een waarderende kijk op verschillen tussen leerlingen. Wilt u zo'n leraar zijn? Onze master Talentontwikkeling & Diversiteit helpt u bij uw ontwikkeling tot een masteropgeleide leraar met een brede blik op leren en onderwijs.

Deze masteropleiding geeft u de kans om in een leergemeenschap van gemotiveerde collega's uw kennis, vaardigheden en ervaring te verrijken en verdiepen. Wat u leert kunt u meteen toepassen in uw eigen klas. U voert zelfstandig en samen met anderen onderzoek uit naar de onderwijspraktijk. Daarnaast doet u nieuwe inspiratie op tijdens gastcolleges en een internationale studiereis naar een of meerdere interessante onderwijslanden.

De master Talentontwikkeling & Diversiteit is gericht op alle professionals uit het onderwijs. Het draait hier om het onderwijs aan alle leerlingen, scholieren en studenten.

 

Redenen om te kiezen voor de master Talentontwikkeling & Diversiteit:

 • Unieke masteropleiding in Talentontwikkeling die leidt tot de titel Master of Education
 • Voor leraren, docenten en educatieve professionals uit PO, SO, VO, MBO en HBO
 • Vanaf de start direct effect in de eigen onderwijspraktijk.
 • Netwerk van (inter)nationale professionals in onderwijs en talentontwikkeling
 • Goede waardering door studenten in (nationale) evaluaties

Lerarenbeurs

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kunt u mogelijk een lerarenbeurs aanvragen.

Interesse?

Vraag een brochure aan, bezoek de Open Dag Masters en meld u aan voor een proefcollege.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van de opleiding

De opleiding

De master Talentontwikkeling & Diversiteit is een deeltijdopleiding. De kennis en ervaring die u tijdens deze opleiding opdoet, past u meteen toe in uw eigen praktijk. Kijk hier voor meer informatie over het profiel van de master.            

Programma

Programma

Het programma bestaat uit vier innovatieve, praktijkgerichte modules van ieder 15 EC. Elke module begint met een gastcollege en wordt afgesloten met een inhoudelijke miniconferentie met sprekers uit het werkveld. Onderdeel van de opleiding is een internationale studiereis. De contactdagen zijn op de vrijdagen. Het onderwijs wordt online aangeboden, zodat u gedurende de week op zelf gekozen momenten aan uw studie kunt werken. Kijk hier voor meer informatie over het studieprogramma.

Wat levert de master u op?

Wat levert de master u op?

Na afloop van deze master bent u beter in staat om op verantwoorde wijze om te gaan met de diversiteit in uw klas en complexe situaties. Binnen de school ontwikkelt u zich tot voortrekker die met nieuwe ideeën komt. Een vraagbaak voor collega's. Een adviseur voor het schoolbestuur. Kijk hier voor meer informatie over de opbrengsten van de master

Begeleiding

Begeleiding

Met uw persoonlijke begeleider stelt u een persoonlijk opleidingsplan op. Deze begeleider blijft uw aanspreekpunt tijdens de master. Verder zoekt u zelf een sparringpartner in het werkveld met wie u van tijd tot tijd uw ideeën en voortgang bespreekt. Deze gesprekspartner is niet werkzaam op uw eigen school. Ook gaat u op zoek naar een internationale buddy: een onderwijsprofessional uit het buitenland met wie u best practices en ervaringen kunt delen.

Onderzoek

Onderzoek

Elke module is gebaseerd op een onderzoek dat u uitvoert in uw eigen praktijk. U krijgt grote vrijheid om uw eigen accenten te leggen in dit onderzoek. Daarom is het van belang dat u minimaal twee werkdagen per week een educatieve werkplek tot uw beschikking heeft. Ook heeft u toestemming nodig van uw school om onderzoek uit te voeren in uw eigen klas.            

Lectoraten

Lectoraten

Lectoraten die hun expertise verbonden hebben met de master zijn: lectoraat Curious Minds en lectoraat Praktijkgerichte sportwetenschap.

Community of learners

Community of learners

De toegevoegde waarde van de master zit ook in de community of learners (CoL). Een CoL bestaat uit een groep studenten met een diverse achtergrond- aan onderwijservaring en wordt begeleid en gestimuleerd door docenten. Studenten werken aan individuele (onderzoeks)opdrachten in hun eigen onderwijspraktijk. De uitwerkingen leggen ze aan elkaar voor in de CoL. Daar geven en ontvangen studenten feedback en werken ze samen op onderzoekende wijze op basis van praktijk, literatuur en onderzoek aan nieuw inzichten en innovatieve uitwerkingen door ieders talent te benutten.       

Na uw afstuderen

Na uw afstuderen

U studeert af met een eindonderzoek dat u presenteert tijdens een minisymposium voor studenten, docenten en werkveld. 

Na uw afstuderen ontvangt u de graad Master of Education.

Onze afgestudeerden

Onze afgestudeerden

Zie hier een overzicht van onze afgestudeerden Masters of Education. Waar zijn ze terecht gekomen en wat is de meerwaarde van de master Talentontwikkeling & Diversiteit geweest?

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}