Het lesgeven gaat je goed af. Net als de interactie met je leerlingen. Je hebt interesse in het ontdekken van verborgen talenten van leerlingen, het bedenken van spannende projecten of vernieuwende lesmethoden: je geniet met volle teugen van jouw rol als leraar. Toch vraag je jezelf soms af of het anders kan. Hoe ziet jouw toekomst eruit? Op welke manier kun jij jezelf verder ontwikkelen en specialiseren? Hoe zorg jij ervoor dat ook jij klaar bent voor de klas van morgen?

Het onderwijs staat voor grote uitdagingen. Er is behoefte aan leraren die kunnen omgaan met nieuwe ontwikkelingen en complexe situaties in het onderwijs. Aan professionals die binnen een school het voortouw nemen om veranderingen te realiseren die positieve impact hebben voor leerlingen. Leraren die met passie weten hoe ze talenten kunnen ontlokken bij iedere leerling en een waarderende kijk hebben op de verschillen tussen leerlingen. Zowel in het basisonderwijs, in het voortgezet onderwijs als in het beroepsonderwijs.

Wil jij zo'n leraar zijn? Onze master Talentontwikkeling & Diversiteit helpt jou bij je ontwikkeling tot een masteropgeleide leraar met een brede blik op leren en onderwijs. Daarnaast ontwikkel je specifieke vaardigheden om talenten te ontlokken bij alle leerlingen én henzelf hiervan bewust te maken en te helpen zichzelf verder te ontplooien. Je wordt opgeleid tot een professional die de verrijking van de diversiteit in de klas ziet en benut.

Deze masteropleiding geeft jou de kans om in een leergemeenschap van gemotiveerde collega's jouw kennis, vaardigheden en ervaring te verrijken en verdiepen. Wat je leert kun je meteen toepassen in jouw eigen praktijk. Je voert zelfstandig onderzoek uit in jouw onderwijspraktijk. Daarnaast doe je nieuwe inspiratie op tijdens diverse gastcolleges en een (optionele) internationale studiereis naar één of meerdere interessante onderwijslanden.

De master Talentontwikkeling & Diversiteit is gericht op professionals met onderwijs- en/of opvoedingstaken.

 

Bekijk meer ervaringen in beeld.

Redenen om te kiezen voor de master Talentontwikkeling & Diversiteit:

 • Unieke masteropleiding in talentontwikkeling die leidt tot de titel Master of Education
 • Voor leraren, docenten en educatieve professionals uit PO, SO, VO, MBO en HBO
 • Vanaf de start direct effect in de eigen onderwijspraktijk.
 • Netwerk van (inter)nationale professionals in onderwijs en talentontwikkeling
 • Goede waardering door studenten in (nationale) evaluaties

Lerarenbeurs

Afhankelijk van jouw persoonlijke situatie kun je een lerarenbeurs aanvragen voor deze master. Toekenning geschiet op volgorde van aanvraag. De aanvraagperiode loopt van 1 april tot en met 30 juni. Ons advies is om  zo snel mogelijk de lerarenbeurs aan te vragen. Belangrijk om te weten is dat je na het aanvragen nog nergens aan vast zit. Hoe vraag je een lerarenbeurs aan? Kijk voor een volledig stappenplan www.hanze.nl/lerarenbeurs.

Interesse?

Vraag een brochure aan, meld je aan voor één van de voorlichtingen op een open dag of informatieavond, volg een proefcollege en bekijk de ervaringen van masterstudenten. Wil je graag meer hulp bij je studiekeuze? Maak dan een afspraak voor een persoonlijk gesprek met de programmamanager Marielle van den Hul-Kuijten via e-mail m.a.van.den.hul-kuijten@pl.hanze.nl of telefoon (050) 595 2725.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van de opleiding

De opleiding

De master Talentontwikkeling & Diversiteit is een deeltijdopleiding. De kennis en ervaring die je tijdens deze opleiding opdoet, pas je meteen toe in jouw eigen praktijk. Kijk hier voor meer informatie over het profiel van de master.            

Programma

Programma

Het programma bestaat uit vier innovatieve, praktijkgerichte modules van ieder 15 EC. Elke module begint met een gastcollege en wordt afgesloten met een inhoudelijke miniconferentie met sprekers uit het werkveld. Deze master maakt gebruik van blended learning, waarbij digitaal onderwijs gecombineerd wordt met contactdagen. De contactdagen zijn op de vrijdagen. Optioneel onderdeel van de opleiding is een internationale studiereis.

Kijk hier voor meer informatie over het studieprogramma.

Wat levert de master je op?

Wat levert de master u op?

Met deze master specialiseer je je in talentontwikkeling voor alle leerlingen. Deze master biedt technieken en inzichten die je in staat stellen om talentkrachtig te handelen. Het geeft je de gelegenheid om je eigen talenten op didactisch, pedagogisch en professioneel gebied verder te ontwikkelen. Zodat je gericht en onderbouwd met de diversiteit en de complexe omgeving van de moderne schoolklas talenten van leerlingen tot bloei kunt laten komen. Binnen de school ontwikkel jij je tot voortrekker die met nieuwe ideeën komt. Een vraagbaak voor collega's. Een adviseur voor het schoolbestuur. Kijk hier voor meer informatie over de opbrengsten van de master

Begeleiding

Begeleiding

Met jouw persoonlijke begeleider stelt je een persoonlijk opleidingsplan op. Deze begeleider blijft jouw aanspreekpunt tijdens de master. Verder zoek je zelf een sparringpartner in het werkveld met wie je van tijd tot tijd jouw ideeën en voortgang bespreekt. Deze gesprekspartner is niet werkzaam op jouw eigen school. Ook ga je op zoek naar een internationale buddy: een onderwijsprofessional uit het buitenland met wie je best practices en ervaringen kunt delen.

Onderzoek

Onderzoek

Elke module is gebaseerd op een onderzoek dat je uitvoert in jouw eigen praktijk. Je krijgt grote vrijheid om jouw eigen accenten te leggen in dit onderzoek. Daarom is het van belang dat je minimaal twee werkdagen per week een educatieve werkplek tot je beschikking hebt. Ook heb je toestemming nodig van jouw school om onderzoek uit te voeren in jouw eigen klas.            

Lectoraten

Lectoraten

Lectoraten die hun expertise verbonden hebben met de master zijn: lectoraat Curious Minds en lectoraat Praktijkgerichte sportwetenschap.

Community of Learners

Community of Learners

De toegevoegde waarde van de master zit ook in de Community of Learners (CoL). Een CoL bestaat uit een groep studenten met een diverse achtergrond en wordt begeleid en gestimuleerd door docenten. Studenten werken aan individuele (onderzoeks)opdrachten in hun eigen onderwijspraktijk. De uitwerkingen leggen ze aan elkaar voor in de CoL. Daar geven en ontvangen studenten feedback en werken ze samen op onderzoekende wijze op basis van praktijk, literatuur en onderzoek aan nieuw inzichten en innovatieve uitwerkingen door ieders talent te benutten.       

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Je studeert af op basis van een masterproject met impact voor je eigen onderwijspraktijk.
Na je afstuderen ontvang je de graad Master of Education.

Onze afgestudeerden

Onze afgestudeerden

Zie hier een overzicht van onze afgestudeerden Masters of Education. Waar zijn ze terecht gekomen en wat is de meerwaarde van de master Talentontwikkeling & Diversiteit geweest?

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}