Studieprogramma

Het programma bestaat uit vier innovatieve, praktijkgerichte modules van ieder 15 EC. Elke module begint met een gastcollege en wordt afgesloten met een miniconferentie. Aan het einde van de opleiding ga je op een internationale studiereis. Je studeert af op een eigen onderzoek, dat je presenteert aan studenten, docenten en werkveld tijdens een minisymposium.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Module 1: Interactie in de klas

Op welke wijze kun je talentmomenten bij leerlingen ontlokken in interactie? Hoe kun je vervolgens deze talentmomenten zo uitbouwen, dat het leren en ontwikkelen van leerlingen floreert? Deze module sluit je af met een opdracht waarbij je op basis van jouw eigen onderzoek een interventie ontwerpt om de interactie in je klas te stimuleren. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en interventie, een casustoets en een portfolioassessment. Tijdens een afrondend minisymposium, presenteer je jouw nieuwe inzichten aan medestudenten, docenten en collega's uit het werkveld.

Module 2: Leeromgeving

Hoe kun je jouw leeromgeving verrijken zodat leerlingen talenten ontwikkelen en zich actief ontplooien? Hoe maak je hierbij gebruik van de verschillen tussen leerlingen in achtergronden, interesses en capaciteiten? Welke middelen komen hierbij van pas? Dat is waar het binnen de module leeromgeving om draait. Je rondt de module af met een ontwerp van een leeromgeving, gebaseerd op een onderzoek in jouw eigen praktijk. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en ontwerp van de leeromgeving, een geschreven artikel over je ontwerp en een portfolioassessment. Afsluitend presenteer je via een online platform jouw eigen ontwerp en je inzichten.

Module 3: Opbrengsten

Als leren ook gaat om het proces zelf, wat kunnen dan opbrengsten zijn? Als je betrokkenheid, motivatie of ontwikkeling van talenten wil meten, hoe doe je dat? In deze module werk je aan zelf gekozen interventies in je eigen onderwijspraktijk om groei en ontwikkeling te meten. Wat kun je doen om de opbrengsten van jouw eigen onderwijs en dat van je collega's op school te beïnvloeden? Dat merk je door te analyseren, opbrengsten te monitoren en vast te leggen. Op basis van dit onderzoek maak je een voorstel om opbrengsten te verbeteren. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en voorstel voor het verbeteren van opbrengsten, een casustoets en een portfolioassessment. Je wordt in de gelegenheid gesteld jouw innovatie te presenteren aan externe onderwijsprofessionals, de inspectie, directies en bestuurders uit het onderwijs.

Module 4: Afstudeermodule

Tijdens deze afsluitende module bundel je alles wat je hebt geleerd in een praktijkonderzoek naar een onderwerp uit de praktijk. Welk onderwerp dat is, bepaal je zelf. Op basis van dit onderzoek ontwerp je onderwijs dat talentvol gedrag ontlokt bij je leerlingen. We toetsen je werk aan de hand van je onderzoek en innovatie-ontwerp, een portfolioassessment en de mastertoets in de vorm van een criteriumgericht interview. Je masterproject krijgt een plaats op onze masterwebsite, zodat het toegankelijk is voor professionals uit het werkveld en de wetenschap.

Persoonlijke ontwikkeling

Tijdens de master werk je actief aan uw professionele en persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Je ontwikkelt jouw talenten en vaardigheden en je leert op welke manier je als leraar een positieve bijdrage kunt leveren aan het onderwijs op je eigen school. Het uitwisselen van best practices met anderen verrijkt je eigen beroepspraktijk.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}