Dr. Henderien Steenbeek

Dr. Henderien Steenbeek is ontwikkelingspsycholoog. Zij werkt sinds 2013 als lector Leren & Gedrag aan de Hanzehogeschool Groningen. Het lectoraat Leren & Gedrag is een embedded lectoraat binnen het kernlectoraat Integraal Jeugdbeleid – Opvoeding, Onderwijs en Opvang. Haar lectorale rede was getiteld: ‘Wie zie nou dat het moeilijk was?’ – de dynamiek van leren en gedrag in de klas’. Zij werkt tevens als universitair hoofddocent Ontwikkelingspsychologie op de Rijksuniversiteit Groningen. In die functie is zij coördinator van het TalentenKracht onderzoeksprogramma (www.talentenkrachtgroningen.nl) en begeleidt diverse promotietrajecten op het gebied van leren, gedrag en interactie.


In 2006 promoveerde zij op haar onderzoek naar dyadische interactie van kinderen tijdens spel, en de verschillen daarbij tussen kinderen met verschillende sociometrische statussen. Haar onderzoek gaat over de interactie tussen volwassene-kind en kinderen onderling als motor van ontwikkeling, in onderwijsleer- en spel-contexten. Zij is internationaal erkend expert op het gebied van de complexiteitsbenadering van interactieprocessen in onderwijssettings.

{{'ProfilePage_PublicationsTitle' | i18n}}

{{'Lector_TitleContact' | i18n}}

{{'Lector_LabelAddress' | i18n}} {{vm.location.Title}}
{{vm.location.Street}}
{{vm.location.ZipCode ? vm.location.ZipCode + ' ' : ''}}{{vm.location.City}}
{{'Lector_LabelOffice' | i18n}} {{vm.profile.office}}
{{'Lector_LabelPhone' | i18n}} {{vm.profile.phoneNumber}}
{{'Lector_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.profile.emailAddressDisplay}}
{{'Lector_LabelAssistants' | i18n}} {{assistant.name}} {{assistant.name}}