Tijdens de opleiding Fysiotherapie word je opgeleid tot een specialist in het menselijk bewegen. Aan de ene kant leer je om het bewegen van een patiënt of cliënt te optimaliseren, bijvoorbeeld als je een bouwvakker met rugklachten leert hoe hij moet tillen, of als je een sporter met een pijnlijke knie behandelt. Aan de andere kant leer je bewegen in te zetten als middel om iets anders te bereiken. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een behandelplan voor iemand met ernstig overgewicht om de kans op diabetes te verkleinen. Je draagt als fysiotherapeut actief bij aan het gezond opgroeien en gezond ouder worden van de samenleving, ook wel Healthy Ageing genoemd.

Als fysiotherapeut werk je met veel verschillende mensen die vaak een zeer diverse achtergrond hebben. Je leert verschillen herkennen en begrijpen, ook in internationaal perspectief. Na je opleiding ben jij een fysiotherapeut die een waardevolle bijdrage levert aan de maatschappij, doordat je goed bent in je vak, gevoel hebt voor anderen en bereid bent om verder te kijken dan je eigen vertrouwde omgeving. Nieuwsgierig? Vraag een brochure aan of meld je aan voor de open dag!

    

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Eerste jaar

Eerste jaar

Tijdens het eerste jaar ga je aan de slag met de basis van de fysiotherapie. Je krijgt les in medisch-biologische, de fysiotherapeutische en de gedrags- en communicatievakken.

De basis

De basis

Tijdens de medische lessen leer je de bouw, de werking en de ziekteleer van alles wat met botten, spieren en gewrichten te maken heeft (de orthopedische vakken) kennen. Ook de neurologie (hersenen, ruggenmerg en zenuwen) komt ruim aan bod. Je maakt verder kennis met de effecten van lichamelijke training op je hart, longen en bloedvaten. De fysiotherapiedocenten gaan vanaf dag één met je aan de slag om het menselijk lichaam te ontdekken. Je leert verschillende weefsels te lokaliseren en bijvoorbeeld spieren en gewrichten op de huid in te tekenen. Dit kan natuurlijk niet met je kleren aan, dus vanaf het begin van de opleiding sta je, met je medestudenten, regelmatig letterlijk in je ondergoed. Tijdens de lessen over gedrag en communicatie krijg je de tools voor een juiste gespreksvoering aangereikt en leer je verbanden te leggen tussen ziekte, gedrag en gezondheid.

Demonstraties en stages

Patiëntdemonstratie, snuffelstage en interne stage

Je legt in het eerste jaar gelijk contact met het werkveld. Dit doe je door het volgen van patiëntdemonstraties. Tijdens deze lessen demonstreert  een fysiotherapeut een onderzoek en een behandeling op één van zijn patiënten. Je gaat tijdens het eerste jaar ook op snuffelstage. Je bezoekt een fysiotherapiepraktijk en observeert hoe het er 'in het echt' aan toe gaat. In jaar 1 en 2 loop je tevens een aantal interne stages op de opleiding waarbij je zelf een 'patiënt' aandraagt waarop je fysiotherapeutisch onderzoek verricht. Dit kan bijvoorbeeld je huisgenoot of een familielid zijn.

Onderzoek en ondernemerschap

Onderzoek en ondernemerschap

Het verrichten van onderzoek is tijdens de opleiding een belangrijke vaardigheid die je gedurende de vier jaar verder ontwikkelt. In jaar 1 maak je een start met je wetenschappelijke vorming: hoe zoek je naar relevante wetenschappelijke literatuur in de verschillende databases, hoe lees je die wetenschappelijke literatuur en hoe maak je een inschatting over de wetenschappelijke waarde van wat je gelezen hebt? Ook ga je aan de slag met ondernemerschap. Je leert over de relevante wet- en regelgeving en probeert een ondernemende houding te ontwikkelen. Aan het eind van het jaar wordt een Healthy Ageing-event gehouden waarin je die ondernemende houding moet laten zien.

Bindend Studie Advies (BSA)

Bindend Studie Advies (BSA)

Om door te kunnen stromen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 45 van de 60 EC's behalen. Bij te weinig punten krijg je een negatief Bindend Studie Advies (BSA) en mag je de opleiding niet vervolgen.

Tweede jaar

Tweede jaar

In het tweede jaar van de opleiding bouw je verder op de vaardigheden en kennis van het eerste jaar. Je houdt je bezig met complexere beelden, zoals aspecifieke pijn. Dit is pijn waar vaak geen directe oorzaak voor aan te wijzen is. Je breidt je kennis uit op het gebied van de wervelkolom, het hart, de longen en de kleinere bloedvaten en je verdiept je in ziektebeelden als dementie, Parkinson en beroerte. Aan het eind van het tweede jaar worden alle kennis en alle vaardigheden die je tot dan toe in jaar 1 en jaar 2 hebt opgedaan getoetst. Je blijft je ook ontwikkelen op het gebied van onderzoek en ondernemerschap en je gaat verder met het onderzoeken van patiënten in de interne stage

Derde jaar en vierde jaar

Derde jaar en v​ierde jaar

In het derde en vierde jaar bestaat je studieprogramma uit vier semesters (4 keer twintig weken). Het laatste blok staat vast, dat is je afstudeeronderzoek met je afstudeerstage. De volgorde van de andere drie semesters is flexibel, maar de inhoud ervan staat wel vast.

Eén semester staat in het teken van de verplichte,
verdiepende opleidingsminor met keuze uit 'Kinderen', 'Volwassenen' of 'Ouderen'. Een tweede
semester bestaat uit de keuzeruimte. Je kunt een periode onderwijs volgen in het buitenland of een
tweede verdiepende minor (bijvoorbeeld de minor Fysiotherapie en Sport) doen. Ook een verbredende minor, zoals de minor Healthy Ageing, behoort tot de mogelijkheden. Studenten die zich extra willen verdiepen, kunnen in dit semester na een selectieprocedure ook toegelaten worden tot de honoursminoren, bijvoorbeeld Onderzoeksvaardigheden. Daarna ga je 20 weken stage lopen in een fysiotherapiepraktijk, verpleeghuis, ziekenhuis of revalidatiecentrum in het binnen- of buitenland. In het laatste semester combineer je je afstudeeronderzoek met je afstudeerstage. Nadat je alle toetsen met een positief resultaat hebt afgesloten, krijg je je diploma. Je mag jezelf vanaf dat moment Bachelor of Science noemen.

​​Contacturen

Contacturen

In ons onderwijs werken studenten met en zonder begeleiding van docenten. De begeleide uren bestaan onder andere uit hoorcolleges, werkcolleges, practica en studieloopbaanbegeleiding. In de overige uren werk je in groepjes aan opdrachten, bereid je colleges voor, heb je gesprekken met je studieloopbaanbegeleider, oefen je zelfstandig je praktische vaardigheden of studeer je voor toetsen. Een studiejaar is ingedeeld in vier blokken van elk tien of elf weken (acht lesweken plus twee toetsweken). De totale studiebelasting is ongeveer 40 uur per week. In jaar één en twee heb je gemiddeld 18 begeleide contacturen per week. Wil je exact weten hoe het zit met contacturen, projectgroepen, stages, practica en zelfstudie? Vraag het dan op een Open Dag!

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden


Binnen de opleiding zijn tal van mogelijkheden om in een internationale context aan de slag te gaan. Dit is niet alleen goed wanneer je een internationale carrière wilt starten, ook heeft het veel meerwaarde wanneer je "om de hoek" aan de slag gaat. Naast je persoonlijke leerervaringen in het buitenland komt het met de laatste maatschappelijke ontwikkelingen natuurlijk steeds vaker voor dat je mensen van andere nationaliteiten onder behandeling krijgt.

Naast de Nederlandstalige opleiding Fysiotherapie, biedt de Academie voor Gezondheidsstudies ook een International Physiotherapy Programme aan. Deze bachelor is volledig gericht op internationale studenten.

International classroom

International classroom

In het eerste jaar neem je deel aan een International Classroom. Door een digitaal project via Skype heb je contact met Fysiotherapiestudenten uit andere landen. Dit doe je niet alleen, maar in groepjes met medestudenten van de opleiding Physiotherapy (de internationale opleidingsvariant van Fysiotherapie aan de Hanzehogeschool Groningen) en de andere opleidingen van de Academie voor Gezondheidsstudies.

Stage en minorruimte

Stage en minorruimte

In het derde of vierde jaar ga je op stage. Je kunt ervoor kiezen om dit in Nederland te doen, maar ook zijn er veel mogelijkheden in het buitenland. We hebben een groot stage-aanbod in alle werelddelen. Door stage te lopen in het buitenland voorgroot je je baankansen in binnen- en buitenland, en leer je te handelen als global citizen: een wereldburger met aandacht voor de wereld om je heen. Ook kun je in het derde of vierde jaar je minorruimte invullen met een verdiepende of verbredende minor in het buitenland, of een short programme aan een partneruniversiteit.

Internationaal onderzoek

Internationaal onderzoek bij ons lectoraat

De opleiding Fysiotherapie heeft een groot internationaal kennisnetwerk. Het lectoraat Healthy Ageing, Allied Health Care and Nursing maakt deel uit van het Centre of Expertise Healthy Ageing. Binnen het lectoraat doen studenten, docenten en onderzoekers, vaak multidisciplinair, onderzoek naar ontwikkelingen binnen het vakgebied. Doordat deze onderzoeken vaak in internationale samenwerkingsverbanden plaatsvinden, biedt het je de kans om op deze manier in aanraking te komen met het internationale werkveld.

Honours Talentprogramma

Honours Talentprogramma Healthy Ageing

Het honours talentprogramma Healthy Ageing is een honoursprogramma voor studenten die meer willen en meer kunnen dan het reguliere programma biedt. Het biedt jou de mogelijkheid om het beste uit jezelf te halen, je te verbreden en in een omgeving van gebonden vrijheid een eigen route uit te stippelen om uit te groeien tot een ondernemende en innovatieve professional: het type professional dat nodig is om tegemoet te komen aan maatschappelijke ontwikkelingen omtrent 'Gezond opgroeien en gezond ouder worden', oftewel Healthy Ageing

 

Driejarige vwo-route

Driejarige vwo route

Heb jij je vwo-diploma gehaald en wil je Fysiotherapie gaan studeren aan de Hanzehogeschool Groningen? Wellicht is de versnelde 3-jarige route Fysiotherapie dan wat voor jou!

Vanaf studiejaar 2015-2016 bestaat er de mogelijkheid voor studenten met een afgeronde VWO vooropleiding of een afgeronde Bachelor vooropleiding (HBO of universitair) om de opleiding fysiotherapie in drie jaar af te ronden. Het curriculum dat aangeboden wordt voor deze groep bestaat uit drie jaren van elk 80 credits. De reguliere 4-jarige opleiding bestaat uit vier jaren van elk 60 credits. Je haalt dus sneller je bachelor-diploma, maar volgt hetzelfde programma.

Voordeel: na drie jaar heb je je bachelor Fysiotherapie en kun je doorstromen naar een Master, bijvoorbeeld de voltijdmaster Master Healthy Ageing Professional die hier perfect op aan sluit. Wist je trouwens dat je na het afronden van de opleiding Fysiotherapie Bachelor of Science wordt?

Groningen: TOPsportstudiestad!

Groningen: TOPsportstudiestad!

Ben jij topsporter? En wil jij topsport combineren met de studie Fysiotherapie? Ontdek op Hanze.nl/topsport waarom ons aanbod voor topsporters uniek is in Nederland en kom ook studeren in Groningen: TOPsportstudiestad!

 


 

 

​Beroepen

Beroepen

Fysiotherapie is een breed vakgebied. Je kunt zowel binnen de gezondheidszorg als het onderwijs en het bedrijfsleven een baan vinden.

Gezondheidszorg

Gezondheidszorg

De meeste fysiotherapeuten werken in de gezondheidszorg, bijvoorbeeld in ziekenhuizen, verpleeghuizen, fysiotherapiepraktijken, gezondheidscentra en revalidatiecentra.

Onderwijs

Onderwijs

Daarnaast kun je als fysiotherapeut werken in medische kinderdagverblijven of op scholen voor dove, blinde of anderszins gehandicapte kinderen. Het is ook mogelijk dat je het onderwijs in gaat en les gaat geven aan toekomstige collega's.

Bedrijfsleven

Bedrijfsleven

Ook het bedrijfsleven behoort tot de mogelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan zorgverzekeraars of Arbo-diensten, om bijvoorbeeld programma's te ontwikkelen voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. Maar je kunt natuurlijk ook in een sportschool annex fitnesscentrum gaan werken.

Werkgelegenheid

Werkgelegenheid

De vraag naar fysiotherapeuten is de afgelopen jaren goed geweest, maar lijkt nu enigszins af te nemen. Hoeveel net afgestudeerde fysiotherapeuten in de toekomst een baan zullen vinden is erg afhankelijk van de economische en maatschappelijke ontwikkeling. De werkgelegenheid in het buitenland is nog steeds positief. Het Nederlandse diploma Fysiotherapie staat erg hoog aangeschreven. In de Scandinavische landen, Duitsland, Zwitserland en in de Verenigde Staten werken veel Nederlanders als fysiotherapeut.

Verder studeren

Verder studeren

Na de opleiding Fysiotherapie heb je volop mogelijkheden om verder te studeren; je kunt een aantal kanten op. Aansluitend op de opleiding kun je kiezen voor een masteropleiding. Je hebt hiertoe de keuze uit een doorstroommaster aan een hogeschool (bijvoorbeeld de master Healthy Ageing Professional aan de Hanzehogeschool Groningen) of een universiteit. Vaak moet je voor een doorstroommaster aan de universiteit eerst een schakeljaar afronden, bijvoorbeeld voor de masteropleiding Human Movement Sciences aan de Rijksuniversiteit Groningen. Je kunt gelijk na het behalen van een bachelor diploma aanmelden voor een doorstroommaster.

Voor sommige masteropleidingen moet je eerst werkervaring opdoen. Je bent dan bijvoorbeeld drie jaar fysiotherapeut geweest en je wilt je verder ontwikkelen. Voor deze professionals bieden we bijvoorbeeld de Master Physician Assistant aan bij de Hanzehogeschool Groningen. Je kunt natuurlijk ook kiezen voor een andere professionele masteropleiding bijvoorbeeld op het gebied van de manuele therapie, de sportfysiotherapie, de kinderfysiotherapie of de fysiotherapie in de geriatrie.

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

  • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}