Waar je ook kijkt, op televisie, in boeken en magazines: gezond eten en leven is hot! En dat is niet zo vreemd. Overgewicht is vandaag de dag namelijk de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Maar wat is gezond eten en wat juist niet? Is dat voor iedereen hetzelfde? En hoe maak je mensen daar bewust van? Dat is het terrein van de diëtist/voedingskundige. Als specialist op het gebied van voeding en gezondheid zijn je belangrijkste taken in het kort: onderzoeken, adviseren en voorschrijven. Wat mag iemand met suikerziekte wel eten en wat niet? Of iemand met een allergie? Een belangrijk deel van je werk bestaat uit het motiveren en/of begeleiden van mensen om anders te gaan eten dan ze gewend zijn. Nieuwsgierig? Vraag een brochure aan of meld je aan voor de open dag!

 


{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Thema-onderwijs

Thema-onderwijs

Het onderwijs binnen de opleiding Voeding en Diëtetiek is geordend rondom een aantal thema's die nauw aansluiten bij de (werk)praktijk. Deze thema's worden in blokken van tien weken behandeld aan de hand van projecten. Daarbij sluiten de theorie (zoals bijvoorbeeld voedingsleer, fysiologie, psychologie, gezondheidskunde, dieetleer, chemie, communicatie en informatica) en praktijk naadloos op elkaar aan. Tijdens de projecten werk je - samen met medestudenten - aan concrete opdrachten.

Het eerste jaar

Het eerste jaar

Het eerste jaar kent 4 blokken van 10 weken die thematisch zijn opgebouwd. Naast het verwerven van een degelijke kennisbasis werk je tijdens elk blok aan een aantal concrete beoepsproducten, zoals een het samenstellen van een voorlichtingplan, het geven van voedingskundig advies en het opzetten van een onderzoeksopzet en -rapport

Majors

Majors

In de hoofdfase wordt de kennisbasis verder uitgebouwd en vindt een aantal stages plaats (jaar 2: oriëntatiestage, jaar 3: interne stage, jaar 4: majorstage). Aan het eind van je studie kun je kiezen uit vier majors. Vanuit alle majors wordt je BIG-geregistreerd diëtist.

Voeding en Zorg

Voeding en Zorg

Bij de major Voeding en Zorg ga je je verder ontwikkelen in de rol van behandelaar. Binnen deze major leer je met name om patiënten met een complexe of meerdere ziektebeelden te behandelen. Daarnaast leer je om nieuw beleid of nieuwe behandelingen op te stellen vanuit wetenschappelijke literatuur.

Voeding en Vitaliteit

Voeding en Vitaliteit

Binnen deze major richt je je vooral op het werken met groepen en het bevorderen van een gezonde leefstijl. Samen met andere professionals werk je aan interventies die bijdragen aan een gezonder leven. Dit kan bij verschillende instellingen: vanuit een gezondheidscentrum, GGD, bij (sport)scholen en bij bedrijven (in het kader van vitaliteitsprogramma's).

Voeding en Bedrijf

Voeding en Bedrijf

Deze major richt zich op het werk van de diëtist in de rol van adviseur die zich toelegt op het opstellen van kwaliteits- en productadviezen en het werken aan productontwikkeling ten behoeve van voedingsmiddelenbedrijven en –instellingen. Dit betekent dat je vooral gericht bent op het product en zijn eigenschappen. Je onderzoekt hoe bepaalde voedingsmiddel een bijdrage leveren aan een gezondere leefstijl of eetpatroon. 

Voeding en Samenleving

Voeding en Samenleving

Studeren in het buitenland, aan de slag in een innovatiewerkplaats of studeren bij een aanverwante opleiding? Het kan tijdens de major Voeding en Samenleving. Jij bepaalt!
 

Stages

Stages

Tijdens je studie kom je voortdurend in aanraking met de praktijk. Voor een deel wordt de praktijk op school geoefend tijdens bijvoorbeeld practica, projectonderwijs en 'skillslab'. Voor een ander deel ga je zelf de praktijk in tijdens de stages. In het skillslab train je vaardigheden die je nodig hebt voor de behandeling van een patiënt. Eerst oefen je met medestudenten, daarna met 'simulatiepatiënten' (mensen die getraind zijn om te doen alsof ze klachten hebben of ziek zijn). Zo verloopt de overgang van een theoretische omgeving naar de dagelijkse praktijk gemakkelijker.

De echte beroepspraktijk leer je het beste tijdens je stages. In het tweede studiejaar volg je een oriëntatie-werkstage van een aantal dagen. In het derde studiejaar volg je een interne stage die verweven is in je onderwijsprogramma voor 6 EC's. In het vierde studiejaar volg je je majorstage van 20 weken bij een binnen- of buitenlandse instelling passend bij je uitstroomprofiel.

Tevens schrijf je in het vierder jaar je scriptie op basis van een praktijkopdracht. 

Studeren in het buitenland

Studeren in het buitenland

Voeding en Diëtetiek biedt je de mogelijkheid je in het buitenland te oriënteren. Je kunt een stage volgen over de grens in bijvoorbeeld België, de Nederlandse Antillen, Nicaragua of Suriname.

Minoren

Minoren

Binnen de Academie voor Gezondheidsstudies kun je verder kiezen voor de Engelstalige minor Global Health and Quantified Self, de minor Healthy Ageing of de minor Ondernemerschap in Zorg en Welzijn. Je kunt er ook voor kiezen om bij een opleiding van de Hanzehogeschool  of bij een andere onderwijsinstelling een minor te volgen.

 

Beroep

Beroep

Als Diëtist heb je een paramedische bevoegdheid. Deze bevoegdheid heb je nodig als je in het ziekenhuis of bij een thuiszorgorganisatie wilt gaan werken. Verder heb je dezelfde beroepsmogelijkheden als de Voedingskundige.

Je kunt in de gezondheidszorg gaan werken, maar ook daarbuiten zijn er heel veel mogelijkheden voor de diëtist. Immers, waar voeding een rol speelt, is plek voor jou! Voedings- of productvoorlichting geven in de medische wereld of het bedrijfsleven, en eigen praktijk opzetten en voedingsonderzoek opstellen en/of uitvoeren, werk maken van voedselveiligheid: als onderzoeker of als voorlichter bij consumentenbelangenorganisaties, zelfstandig adviseur voor consumenten, bedrijven en instellingen of sportdiëtist. 
         

Master Healthy Ageing Professional

Master Healthy Ageing Professional

Na je opleiding kun je onder andere kiezen voor de masteropleiding Healthy Ageing Professional.

Alumni

Alumni

Alle alumni van de Hanzehogsechool Groningen kunnen zicht inschrijven op onze alumni-community hanze.nl/alumni. Voor afgestudeerden van de opleiding Voeding en Diëtetiek bestaat een LinkedIn-groep. Deze groep is bedoeld voor alumni, studenten en medewerkers van de opleiding Voeding en Diëtetiek van de Hanzehogeschool Groningen. Het doel is uitwisseling van informatie, vacatures, nieuwtjes en kennis. Ook biedt het de mogelijkheid contacten te leggen en te onderhouden in het werkveld.

​Jaar 1

 • Basischemie/celbiologie
 • Consumentengedrag
 • Levensmiddelenleer
 • Evidence Based Practice (EBP)
 • Kookpractica voeding

Jaar 2

 • Dieetpractica
 • Toxicologie
 • Biochemie en voedingsmiddelenmicrobiologie
 • Interculturele communicatie
 • (Practica) Microbiologie

Jaar 3

 • Dieetadvies opstellen
 • Casuïstiek dieetbehandeling
 • Endocrinologie
 • Interne stage
 • Uitstroomprofiel naar keuze

Jaar 4

 • Bachelorscriptie            
 • Stage
 •            

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}