Heb jij passie voor sport en wil je je verdiepen in hoe je als sportprofessional vanuit verschillende perspectieven toegevoegde waarde kunt creëren bij verschillende sociaal-maatschappelijke, economische en gezondheidsvraagstukken? Ben je organisatorisch sterk en durf je voorop te lopen? Dan is de Associate degree Sport echt iets voor jou! 

De arbeidsmarkt vraagt steeds vaker om verbindende sportprofessionals met een hands-on mentaliteit die sterk zijn in de uitvoering, maar ook beschikken over managementvaardigheden. Deze tweejarige Associate degree op hbo niveau leidt sportprofessionals op die zich kenmerken doordat ze met de voeten in de praktijk staan, met het hoofd overzicht kunnen bewaren en in staat zijn om mensen en middelen met elkaar te verbinden.

Het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen biedt deze tweejarige opleiding aan met vier uitstroomprofielen: 

 1. Buurtsportcoach
 2. Leefstijlcoach
 3. Sportondernemer
 4. Topsport- en talentcoach

Na het afronden van de Ad Sport kun je met elk uitstroomprofiel instromen in het derde jaar van onze opleiding Sportkunde. Natuurlijk kun je ook direct aan het werk, zoals onze alumnus Claire van der Laan deed. Zij werkt als sportinstructeur en therapie assistent bij Stichting BEA. In deze video vertelt ze je alles over haar beroep.

Wil je meer weten over deze 2-jarige hbo opleiding? 
Vraag dan een brochure aan of kom naar een open dag of meeloopdag!


 
 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

Opbouw van je opleiding

Deze studie leidt je in twee jaar op tot een verbindende sportprofessional met een hands-on mentaliteit. Een professional die sterk is in de uitvoering, maar ook beschikt over managementvaardigheden.

Eerste jaar

Eerste jaar

In het eerste jaar leer je de ins en outs kennen van de sportwereld en maak je actief kennis met verschillende perspectieven op de sportwereld. Je gaat aan de slag met zowel 'harde' management skills zoals financieel management en marketing management, maar ook met 'softe' management skills zoals samenwerken en presenteren. Daarnaast ga je met name op praktische wijze aan de slag in de sportpraktijk en kies je in de 2e helft van het eerste jaar voor een van de vier uitstroomprofielen;

 1. Buurtsportcoach
 2. Leefstijlcoach
 3. Sportondernemer
 4. Topsport- en talentcoach
Het onderwijs vindt vooral in projectvorm plaats en je voert voor diverse organisaties in de sportwereld opdrachten uit. Je werkt mee aan diensten en producten, doet praktische experimenten waarbij je een ondernemende en onderzoekende houding laat zien en je ontwikkelt je in het netwerken. Hoor- en werkcolleges bereiden je voor op deze uitdaging.

1. Buurtsportcoach

Buurtsportcoach

In de functie van buurtsportcoach stimuleer je sporten en bewegen voor iedereen, daarbij verbind je verschillende sectoren door sport- en beweegactiviteiten te coördineren en organiseren. Je werkt samen met onderwijs- en sportorganisaties in de wijk en zorgt voor effectief contact tussen ouders en trainers/begeleiders. Je belangrijkste taken zijn organiseren, verbinden, coördineren, communiceren en uitvoeren. Je bent bijvoorbeeld vaak bezig met het uitvoeren en begeleiden van sportevenementen en activiteiten

2. Leefstijlcoach

Leefstijlcoach

Als leefstijlcoach ben je werkzaam op het gebied van sport en bewegen en aanverwante gezondheidsdomeinen. Je leert sportieve leefstijlprogramma's op maat samenstellen, uitvoeren en bijstellen, zowel op individueel- als op groepsniveau. De term 'coach' slaat op de primaire taak van jou als professional: het coachen van mensen naar een actieve en gezonde leefstijl. Kenmerkend hierbij is dat je beschikt over een initiatiefrijke, proactieve en ondernemende houding.

3. Sportondernemer

Sportondernemer

Als sportondernemer weet je in te spelen op kansen die zich voordoen. Vanuit trends en ontwikkelingen in de lokale, regionale of landelijke sportinfrastructuur kun je passende producten en/of diensten (laten) ontwikkelen en op de markt brengen. Hierbij onderhoud je een uitgebreid netwerk en werkt samen met organisaties uit andere sectoren zoals zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven. Je kan een eigen sportonderneming opstarten maar ook in dienst zijn bij een werkgever. In beide gevallen is van belang dat je flexibel inspringt op situaties en toegevoegde waarde kan creëren voor verschillende doelgroepen waarbij je marktomstandigheden en sport een belangrijke bepalende rol geeft.

4. Topsport- en talentcoach

Topsport- en talentcoach

In deze rol train en coach je topsporters en talenten passend bij de status of fase in hun sportloopbaan, waarbij je voor de opgave staat om hen te begeleiden bij het verleggen van hun grenzen. Dit kan zijn bij een sportbond, landelijke en regionale topsportcentra, een professionele sportploeg, als privétrainer of bij een (top)sportvereniging waar de sportcarrière van topsporters feitelijk begint. Je zorgt voor afstemming van activiteiten rondom de trainingstrajecten en communiceert met belanghebbenden zoals ouders, bestuurders, sponsoren en media. Je bent een echte verbinder die goed kan samenwerken met verschillende partijen en sectoren.

Tweede jaar

Tweede jaar

In het tweede studiejaar bouw je verder aan je professionele ontwikkeling binnen je uitstroomprofiel en het laatste half jaar werk je in een afstudeertraject. Je kunt je diploma kleuring geven door een praktijksetting te kiezen in de richting van jouw voorkeur. Je verdiept je al tijdig in de organisatie waar je aan de slag gaat tijdens het afstuderen. Hierbij staat de vraag of praktische behoefte van een organisatie centraal.

Extrinsieke waarden van sport

Extrinsieke waarden van sport

Hoe leuk sporten ook is, bij de Ad Sport is sport niet alleen het doel, maar vooral ook een middel. Een radertje in de processen die mensen in beweging zetten. Sporters hebben onderling plezier, moedigen elkaar aan, inspireren én werken aan hun conditie. Zo heeft sport een bijzonder positieve invloed op de deelnemers en daarmee op de samenleving. Daarom staat, naast de intrinsieke waarde, ook de extrinsieke waarde van sport centraal, hierbij kan je denken aan de sociaal maatschappelijke waarde, de gezondheidswaarde of economische waarde. Binnen elk uitstroomprofiel is het accent en de aandacht op elk van de waarden anders, maar duidelijk is dat de waarden elkaar versterken. De één kan eigenlijk niet zonder de ander.

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

Je wordt de gehele opleiding professioneel begeleid door je persoonlijke coach met als doel: op basis van jouw passie het beste uit jezelf halen en bewust beargumenteerd kiezen voor een van de uitstroomprofielen.

Ad Sport voor topsporters en professionals

Ad voor topsporters en werkenden

Ben je topsporter, werkzaam als sportprofessional of wil je je graag omscholen op het gebied van sport, dan is het ook mogelijk om voor de parttime variant van de Ad Sport te kiezen. Je kunt in deze variant zelf je studietempo bepalen door het stapelen van modules met ook de mogelijkheid om een Ad Sport diploma te krijgen wanneer je alle modules afrond.

De parttime variant van deze opleiding wordt aangeboden via HanzePro, kijk voor meer informatie op www.hanzepro.nl/sport

Topsportregeling

Het Instituut voor Sportstudies heeft een unieke regeling voor gekwalificeerde topsporters. De regeling bestaat uit een tweetal onderdelen. Ten eerste is het mogelijk om studietempo, roostering en tentaminering aan te passen aan de intensieve trainingen en wedstrijden. Ook is er de mogelijkheid tot het krijgen van een topsportbeurs.

Het tweede onderdeel betreft ondersteuning in sportbeoefening. Sinds het Instituut voor Sportstudies is gevestigd in het Willem-Alexander Sportcentrum is de sportaccomodatie voorzien van moderne faciliteiten. Krachtmetingen, bewegingsanalyses, spelpatronen voor teamsporten en prestatiediagnoses zijn daardoor mogelijk geworden in het Sports Field Lab.

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na afronden van de opleiding kan je als afgestudeerd Ad Sport professional aan de slag in de praktijk, veel afgestudeerden doen dat. Zij vormen voor de opleiding en studenten een belangrijk netwerk in de praktijk, voor onder meer stages en opdrachten.

​Beroepen

Beroepsmogelijkheden

Met de Ad Sport ben je, afhankelijk van het gekozen uitstroomprofiel, een zeer geschikte kandidaat voor de volgende functies in de sport:

 • buurtsportcoach
 • leefstijlcoach
 • sportondernemer
 • talent- en topsportcoach

Doorstuderen

Bachelor & Master

Heb je de smaak te pakken? Dan bestaat de mogelijkheid om na afronding van de Ad Sport door te studeren. Met het Ad Sport diploma kun je na een positief advies met ieder uitstroomprofiel doorstromen naar het derde studiejaar van de vierjarige bacheloropleiding Sportkunde in Groningen.  Deze bachelor kun je vervolgens met een programma van 120 studiepunten in twee jaar afronden.

Ontdek hier meer over de Bachelor Sportkunde en Sportkunde Nederland.

Na het behalen van je bachelor kun je binnen het Instituut voor Sportstudies ook nog kiezen voor het volgen van de master Master Healthy Ageing Professional. Deze master sluit naadloos aan op de bachelor Sportkunde.

 • Sportwereld
 • Financieel Management in de sport
 • Vitaliteit@work
 • Eventmanagement & marketing communcatie
 • Organisatieontwikkeling & -verandering
 • Sportperformance & active lifestyle
 • Sportbusiness
 • Sportethiek
 • Gezonde en actieve leefomgeving

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}