Ieder kind is in principe talentvol, mits als talentvol benaderd. Om het potentieel om te ontwikkelen aan te spreken, is het belangrijk dat professionals die werkzaam zijn in het onderwijs (leerkrachten, onderwijsassistenten, zorgverleners, etc.) oog hebben voor tekenen van talentvol gedrag, bijvoorbeeld enthousiasme, nieuwsgierigheid, exploratiegedrag, diepte van verwerking, creatief denken en het ontlokken van steun aan de omgeving.

Talentgericht werken – autisme in de klas

In het lectoraat Jeugd, Educatie en Samenleving – leeropdracht Diversiteit in Leren en Gedrag werken we binnen de ASS-lijn aan het ontwikkelen van kennis over hoe kinderen met (kenmerken van ASS) op een talentgerichte wijze kunnen ontwikkelen op school. We gaan ervan uit dat iedereen een potentieel heeft om te leren. Kern is dat de leerkracht de verborgen talenten bij de leerling met ASS naar boven haalt en tegelijkertijd het talent bij zichzelf ontwikkelt om de leerling met ASS adequaat te kunnen coachen.

Kansengelijkheid en participatie voor kinderen met een autismespectrum­stoornis

Handelen in de klas

Still film Talentvol gedrag.png

Introductiefilm. Het project 'Creëer een positieve talentspiraal. Innovatieve handvatten voor het werken met kinderen met autisme in de klas' is mogelijk gemaakt door de RAAK Publiek subsidie van SIA.

In het project “Creëer een positieve talentspiraal” zijn, naast een introductiefilm, ook losse videovoorbeelden opgeleverd; voorbeelden van manieren hoe talentvol gedrag gestimuleerd kan worden. De voorbeelden zijn bedoeld ter inspiratie en niet om uitputtend te zijn.

Film 1 'Samenwerken bij begrijpend lezen'
Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een moment binnen de les begrijpend lezen, waarbij een actueel thema wordt behandeld. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (enthousiasme) door ruimte te bieden (ruimte voor eigen denkproces en voor samenwerken) en door structuur te bieden (duidelijke instructie).

Film 2 'Begripsverhoging bij begrijpend lezen'
Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een les begrijpend lezen, waarbij een actueel thema wordt behandeld. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (enthousiasme en nieuwgierigheid) door ruimte te bieden (leerlinggerichte vragen stellen) en door flexibel te ondersteunen (begrip checken, leerlinggerichte doorvragen te stellen, voordoen en laten ervaren).

Film 3 'Het langetermijneffect van voorspelbaar zijn'
Dit voorbeeld is een combinatie van fragmenten uit twee lessen. De ene les is een rekenles aan het begin van het schooljaar en de andere een rekenles verderop in het schooljaar. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (diepte van verwerking) door ruimte te bieden (acceptatie persoon en ruimte voor eigen gedrag), structuur te bieden (verwachtingen aan te geven) en flexibel te ondersteunen (meeveren met het gedrag).

Film 4 'Van overprikkeld zijn tot taakgericht gedrag vertonen'
Het gaat bij dit voorbeeld om een combinatie van twee fragmenten op hetzelfde dagdeel, waarbij we eerst kijken naar een les Engels en daarna naar een memoryspel dat klassikaal gespeeld wordt. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (eerste aanzet tot de verdieping van verwerking) door ruimte te bieden (acceptatie persoon en ruimte voor eigen gedrag), structuur (voorspelbaarheid) en flexibel ondersteunen (meeveren met gedrag).

Film 5 'Het belang van een motiverende en gestructureerde taak'
Het gaat bij dit voorbeeld om een klassikale les verkeer, waarbij een tablet ingezet wordt en de leerkracht een quiz-vorm gebruikt. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (enthousiasme) door ruimte te bieden (keuze alleen of samenwerken) en structuur (via de taak: vraag – nadenktijd – feedback).

Film 6 'Wat ruimte aan het leerproces geven kan doen!'
Het gaat hier om een voorbeeld waarbij een leesles wordt gedaan. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (vragen om ondersteuning) door ruimte te bieden (nadenktijd).

Film 7 'Hoe gedrag omgekeerd kan worden'
Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een één op één situatie vlak na een les. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (verandering in houding richting enthousiasme) door flexibel te ondersteunen (meeveren met het gedrag; aansluiten door spelvorm) en ruimte te bieden (vragen stellen en ruimte voor eigen gedrag).

Film 8 'Variabiliteit van gedrag'
Het gaat bij dit voorbeeld om drie situaties met een leerling van 13 jaar. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (enthousiasme) door ruimte te bieden (eigen keuze plaats in de klas en gespreksonderwerp) en flexibel te ondersteunen (waarnemen en aansluiten in interactie).

Film 9 'Vloer is lava'
Het gaat bij dit voorbeeld om een overgangssituatie van de ene les naar de andere les. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (eerste aanzet tot enthousiasme) door ruimte te bieden (ingaan op een spontaan geïnitieerd spel) en flexibel te ondersteunen (meeveren en aansluiten door een spelvorm).

Film 10 'Een tafel moet vier poten hebben'
Het gaat bij dit voorbeeld om een één op één situatie met een leerling (14 jaar) tijdens een rekenles. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (eerste aanzet tot enthousiasme) door het bieden van ruimte (wensen uiten) en flexibel te ondersteunen (diagnosecheck, aanbieden ondersteunend materiaal, voordoen, uitleggen).

Film 11 '(Extra) Flexibel ondersteunen bij begrijpend lezen'
Het gaat bij dit filmvoorbeeld om een les begrijpend lezen, waarbij een actueel thema wordt behandeld. De leerkracht stimuleert het talentvolle gedrag (eerste stap naar diepte van verwerking) door flexibel te ondersteunen (diagnosecheck, hulpstrategie bieden, zoals hints en gerichte aanwijzingen).

Activeringskaart

Met de vragen op deze activeringskaart kunnen de leerkrachten reflecteren op de mate waarin zij talentontwikkelend lesgeven aan kinderen met autisme.

Pedagogisch-didactische onderlegger

Deze onderlegger is gemaakt voor de Talentklass en dient als inspiratiemateriaal om de kern van wat nodig is in de klas voor leerlingen met ASS (die extra ondersteuning nodig hebben) in kaart te brengen.

Professionaliseren en interprofessioneel samenwerken

Achtergrondinformatie over een integrale aanpak voor kinderen met ASS

Talentontwikkelend netwerkleren als manier om te professionaliseren
Talentontwikkelend of TalentKrachtig Netwerkleren is een manier van professionaliseren waarbij de professional als talentvol wordt benaderd. Professionals in het onderwijs en binnen de jeugdhulpverlening kunnen veel leren van collega’s door gebruik te maken van elkaars ervaring en kennis. TalentKrachtig Netwerkleren kan ingezet worden op iedere school en binnen elke organisatie, het kan volledig afgestemd worden op de behoeften van de deelnemers.

Animatiefilm Talentkrachtig Netwerkleren

Hier vindt u het draaiboek 'Talentkrachtig Netwerkleren'.

Contact

Interessegebieden

  • Onderwijs en Opvoeding