​​​​​​​​​​​​​Zie jij jezelf in de toekomst op een (hoge) managementpositie? Ben je geïnteresseerd in bedrijfsprocessen, personeelsbeleid, organisatiekunde, management, economie en recht? Wil je geen specifieke keuze maken, maar alle opties openhouden? Dan is Bedrijfskunde dé opleiding voor jou. Je leert er hoe je management kunt combineren met duurzame innovatie en ondernemerschap.

 

De focus ligt op het bepalen van de koers van een organisatie, het verbeteren en vernieuwen van bedrijfsprocessen en de samenwerking tussen mensen. Je leert organisaties vanuit een breed perspectief en met oog voor (inter)nationale ontwikkelingen te bekijken, waardoor je als ondernemende professional op vrijwel alle gebieden binnen een organisatie inzetbaar bent, of als professionele ondernemer van start kunt gaan.

De opleiding Bedrijfskunde Groningen heeft als eerste opleiding in Nederland het kwaliteitslabel Ondernemen van VNO-NCW/MKB Noord behaald.

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw van je opleiding

Bedrijfskunde leidt op tot ondernemende bedrijfskundige generalisten. Professionals die mensen en organisaties met elkaar en met de omgeving verbinden. We bieden ondernemend onderwijs, wat betekent dat zowel onze docenten, onze werkvormen als onze studenten ondernemend zijn. Hiervoor werken wij nauw samen met het werkveld.

In het eerste en tweede jaar staat in elk blok een bedrijfskundig vraagstuk uit de praktijk centraal, waaraan je in projectvorm met een groep gaat werken. Je krijgt daarbij steeds meer zelfstandigheid. Daarnaast volg je ieder blok vakken en trainingen die ondersteunend zijn aan het project. In het 3e en 4e studiejaar kun je je via gerichte keuzes voor stageplekken en (verdiepende of verbredende) minoren specialiseren in de richting die het beste bij jou past.

Het 1e jaar

Starten met je opleiding 

De opleiding begint met een introductieperiode. In het eerste blok maak je kennis met het vakgebied Bedrijfskunde. Na de introductieperiode doe je in een groep de 'on/mogelijke opdracht’. Je gaat erop uit en ontdekt dat kennis van verschillende vakgebieden, een ondernemende houding, creativiteit en netwerken nodig zijn om succesvol te kunnen zijn. En dat is nu net datgene waar een bedrijfskundige van onze opleiding in excelleert. Na afronding van de ‘on/mogelijke opdracht' maak je onder meer via het vak Inleiding Bedrijfskunde nader kennis met wat Bedrijfskunde inhoudt. In het tweede en derde blok ga je met een groep aan de slag met een eigen onderneming. Eerst zoek je een gat in de markt en daarna ga je in het derde blok jouw product echt verkopen. In het vierde blok staat de mens centraal, het belangrijkste kapitaal van elke organisatie, en breng je advies uit aan een organisatie die in slecht weer verkeert.​

Het 2e jaar

​Start van de hoofdfase 

​Het tweedejaar is een verbreding en verdieping van het eerste jaar. In het eerste blok ga je met een groep een opdracht voor een bedrijf uit de regio uitvoeren. Ondernemend, innovatief en creatief zijn de sleutelwoorden voor succes. In het 2e blok word je met de Fresh Connection game uitgedaagd om in een competitie tot de optimale supply chain te komen. Organisatieverandering is het centrale thema van het derde blok. Je gaat een productiebedrijf adviseren over de beste aanpak voor zijn veranderingsproces. Het verplichte programma van de eerste twee studiejaren wordt in blok 4 afgesloten met een praktijkopdracht voor een internationaal opererend bedrijf.

Stage lopen

Stage

Zowel in het derde als in het vierde jaar ga je een half jaar op stage. Je bent vrij in je keuze voor een stage in Nederland of het buitenland, en ook in je keuze voor het type bedrijf, jouw rol/functie tijdens de stage en wat voor soort opdracht je voor het bedrijf gaat doen.

Minoren

Kies je eigen richting 

​​In de tweede helft van het derde jaar volg je je eerste keuzeonderdeel: de minor. Dat mag één van de verbredende minoren van Bedrijfskunde zijn, een minor van een andere opleiding, of studeren in het buitenland. We begeleiden je bij het maken van deze keuzes.

In het vierde jaar kun je onder andere kiezen uit de drie onderstaande verbredende minoren van een half jaar:
• Honoursminor Veranderen van Organisaties
• Action Lab

Ben je student aan een andere hogeschool en wil je een minor bij de Hanzehogeschool Groningen doen? Bekijk je mogelijkheden op www.kiesopmaat.nl ​ 

Wil je een minor volgen in het buitenland? Kijk dan bij Internationale mogelijkheden. 

Keuze en begeleiding

Hulp en ondersteuning 

Gedurende je gehele studie word je begeleid door een vaste Studieloopbaanbegeleider, die je helpt bij het maken van de juiste keuzes en het realiseren van jouw studiesucces.     ​

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Bij Bedrijfskunde kun je een extra dimensie aan je opleiding toevoegen door een deel van je studie in het buitenland te doen. Een studieperiode of stage in het buitenland vergroot je kansen op de arbeidsmarkt en is een unieke kans om met mensen in een andere omgeving te werken of studeren. Klik hier voor meer informatie. 

Minor in het buitenland

Uiteraard kun je ook een minor in het buitenland volgen. De mogelijkheden zijn enorm. Van Zweden  tot China, the world is yours! Wil je een minor in het buitenland volgen? Neem dan tijdig contact op met Vanessa van der Heijden via io.bk@org.hanze.nl.

Honours talentprogramma

Wil jij excelleren?

Ben jij die talentvolle student die meer aan kan dan het reguliere studieprogramma? Dan kun je aan het eind van je eerste jaar solliciteren voor een plek in ons Honoursprogramma. Om in aanmerking te komen voor deelname aan een honoursprogramma doorloop je een selectieprocedure. Bepalend daarin zijn je studieresultaten, je motivatie en jouw bereidheid je talent verder te ontwikkelen. Als honoursstudent bepaal je grotendeels zelf hoe je het talentprogramma invult. Natuurlijk word je hierbij door een docent begeleid. 

Bedrijfskunde in 3 jaar

Van vwo naar hbo

Met een vwo-diploma kun je bij de Hanzehogeschool ook kiezen voor een 3-jarige opleiding Bedrijfskunde. Deze opleiding is geschikt voor ambitieuze vwo-studenten die hun BBA in 3 jaar willen halen en de opgedane kennis direct in de praktijk willen brengen, of verder willen studeren. Studenten van de 3-jarige opleiding komen tijdens hun studie nóg meer in aanraking met het werkveld. Alle vwo​-profielen met Economie of Management en Organisatie bieden toegang tot deze opleiding. Meer weten over onze 3-jarige opleiding? Klik hier of neem contact op met Stella Tjemkes, e-mail: s.g.tjemkes@pl.hanze.nl

Studievereniging

Homerus

Homerus is de studievereniging van Bedrijfskunde op de Hanzehogeschool. Het lidmaatschap van deze vereniging is een verrijking van je studie. Leerzame activiteiten worden afgewisseld met gezellige borrels en feesten. Zie ook www.svhomerus.nl​

Na je afstuderen

Na je afstuderen

Na het afstuderen heb je je Bachelor of Science behaald. Heb je deelgenomen aan het honours-talentprogramma? Dan krijg je een aantekening op je diploma als blijk van je extra persoonlijke ontwikkeling en doorzettingsvermogen.

​Beroepen

Beroepen

Doordat je opgeleid bent als generalist kun je na jouw studie op veel terreinen en in veel sectoren aan de slag. Beroepen waar je aan kunt denken zijn organisatieadviseur, consultant, kwaliteitsmanager, juridisch of financieel adviseur, projectmanager, procesmanager, accountmanager, salesmanager, of beleidsmedewerker. Als je tijdens je studie
Bedrijfskunde de keuze maakt, stomen we je zelfs klaar voor het zelfstandig ondernemerschap.

Doorstuderen

Doorstuderen

Je kunt met een bachelor diploma Bedrijfskunde (Bachelor of Science) instromen in een masteropleiding op een aan bedrijfskunde verwant onderwerp in binnen- of buitenland. Vaak heb je daarvoor eerst een schakelprogramma of premaster nodig. Bij de Rijksuniversiteit Groningen kun je via een premaster van 1 jaar doorstromen naar een aantal masters. Klik hier voor meer specifieke informatie over doorstuderen aan de RUG.

​Wil je een masterprogramma volgen in het buitenland? Neem dan contact op met Heico van der Blonk (h.c.van.der.blonk@pl.hanze.nl). 

​Jaar 1

 • Vak 1 Recht 
 • Vak 2 Bedrijfskunde
 • Vak 3 Beroepsvaardigheden
 • Vak 4 Economie
 • Vak 5 Onderzoek

Jaar 2

 • Vak 1 Financieel Management
 • Vak 2 Strategie en Innovatie
 • Vak 3 Informatiemanagement
 • Vak 4 Organisatieverandering

Jaar 3

 • Vak 1 (verdiepende) Minor 
 • Vak 2 Stage

Jaar 4

 • Vak 1 (Verdiepende) Minor​
 • Vak 2 Afstudeerstage en -opdracht

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}