Kortdurende zorg en interprofessioneel samenwerken bij kwetsbare ouderen

De verpleeghuiszorg is aan het veranderen. Gezien de verwachte toename van het aantal kwetsbare ouderen en de druk op de arbeidsmarkt is innovatie van groot belang.

De juiste zorg en behandeling voor de kwetsbare oudere is waar het om draait en is cruciaal. De focus moet zich richten op het ondersteunen van ouderen in gezond ouder worden, langer/beter thuis kunnen blijven wonen en minder snel aanspraak maken op professionele zorg en ondersteuning. Expertise vanuit het verpleeghuis en/of kortdurende opname waar expertise rondom deze groep kwetsbare ouderen aanwezig is, is hierbij noodzakelijk en zal een centrale rol moeten gaan spelen.

Lector