Op de bachelor-opleiding Social Work ontwikkel je jouw professionele sociale vaardigheden. Je leert mensen te ondersteunen in hun sociaal functioneren, als het even kan in en met hun eigen omgeving. Veel sociaal werk speelt zich af in de wijk, achter de voordeur. Je krijgt te maken met maatschappelijke ontwikkelingen en vraagstukken zoals: armoede, kwetsbare mensen in kwetsbare wijken, verslaving en (huiselijk) geweld. Ook kun je aan de slag met vraagstukken in de samenleving, met buurtopbouw en met wijkontwikkeling. Ligt je hart bij zorg, dan ondersteun je mensen met een lichamelijke aandoening, een verstandelijke beperking of met kwetsbare ouderen. Gaat je belangstelling uit naar jeugd, dan richt je je op jongeren die bijvoorbeeld het slachtoffer zijn van geweld, die niet naar school gaan of die naar Nederland zijn gevlucht. Kortom, sociaal werk is mensenwerk!

Nieuwsgierig? Vraag een brochure aan of meld je aan voor de open dag!

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opleiding 1 Cultureel Maatschappelijke Vorming,

Opleiding 2 Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Opleiding 3 Sociaal Pedagogische Hulpverlening

Opleiding 4 Pedagogiek

Het overgrote deel van deze opleidingen is inmiddels samengevoegd tot de bachelor Social Work

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

Het eerste jaar van de opleiding Sociaal Werk is een basisjaar. Vanaf jaar twee kies je voor een profiel. Er zijn drie profielen: 
Sociaal Werk - Jeugd - In dit profiel staat educatie, jeugd en gezin, opvoedingsrelaties, jeugdhulp en jeugdzorg centraal.
Sociaal Werk - Zorg - In dit profiel staat (langdurige) begeleiding, ondersteuning, hulpverlening en behandeling centraal. 
Je hebt bij dit profiel ook de mogelijkheid om te kiezen voor het uitstroomprofiel GGZ (Geestelijke Gezondheidszorg)-agoog. Waarbij je een extra aantekening krijgt op je diploma. 
Sociaal Werk - Welzijn en samenleving - In dit profiel staat ondersteuning aan mensen in de context van hun wijk of dorp centraal.

Keuze en begeleiding

Keuze en begeleiding

Tijdens je hele studie word je begeleid door een POB'er (Professionele Ontwikkeling en Begeleiding) 

Stage lopen

Stage lopen

Het hele derde jaar ben je op stage. 

Minoren

Minoren

Buiten kaders denken (honours)
Human Rights Interdisciplinary
Licht Verstandelijk Beperkt 
Rehabilitatie 
Jeugd- en gezinsprofessional
Klik hier voor een overzicht van alle minoren

Afstuderen

Afstuderen

In het vierde jaar studeer je af. Je volgt een minor binnen de opleiding of een minor bij een andere opleiding. Daarnaast doe je een praktijkgericht onderzoek gebaseerd op een vraagstuk uit het werkveld.

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Bij de bachelor Sociaal Werk kun je in het tweede jaar deelnemen aan internationale uitwisselingsprogramma's. Je kunt de stage in het derde jaar in het buitenland volgen of deelnemen aan de internationale minor Human Rights Interdisciplinary met internationale studenten.           

Na je afstuderen

Na je afstuderen

De sociaal werker is op veel terreinen inzetbaar. Denk bijvoorbeeld aan jeugdzorg, (forensische) psychiatrie, maatschappelijke opvang, sociale wijk/ dorpenteams, vrouwenhulpverlening, vluchtelingenwerk of het ondersteunen van mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. Na je studie kun je er ook voor kiezen om verder te studeren, bijvoorbeeld de Master Social Work​, de Master Healthy Ageing Professional of de Master Energy in Society van de Hanzehogeschool Groningen of universitaire schakelprogramma's van de master Pedagogiek of Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.

​Beroepen

Beroepen

Bijvoorbeel: buurtmaatschappelijk werker, schoolmaatschappelijk werker, gezinsvoogd, jeugdzorgwerker, pedagogisch werker, ambulant begeleider, gezinscoach, hulpverlener in de verslavingszorg, reclasseringsambtenaar, ouderenadviseur.

 

​Jaar 1

 • Psychologie
 • Pedagogiek
 • Gespreksvoering
 • Vrije keuze ruimte
 • Sociale vaardigheden
 • Ethiek
 • Sociologie
 • Integrale opdrachten

Jaar 2

 • Profiel 1: Jeugd
 • Pofiel 2: Zorg
 • Profiel 3: Welzijn/ samenleving

Jaar 3

 • Stage

Jaar 4

 • Minor
 • Praktijkgericht onderzoek

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}