​​​​Ben jij de juridisch professional van de toekomst waar werkgevers naar op zoek zijn?
Binnen de bacheloropleiding HBO-Rechten word je opgeleid tot praktijkgericht jurist met gedegen kennis van het recht en met sterke communicatieve en sociale vaardigheden. Je hebt inzicht in jezelf en in hoe organisaties werken. Je bent betrokken bij wat er leeft in de maatschappij. Je bent zakelijk ingesteld maar je hebt ook oog voor de menselijke kant. Je werkt zorgvuldig en je gaat discreet om met vertrouwelijke informatie. Je hebt een goed taalgevoel.

Na grondige analyse van een juridische vraag of een probleem ben je vooral geïnteresseerd in oplossingen. Je geeft bijvoorbeeld juridisch advies over arbeidscontract, ontslag of aansprakelijkheid, je beoordeelt juridische risico’s, je beslist op een bezwaarschrift, je maakt een verweerschrift, een contract of een akte.

Past dit profiel bij jou? Kies dan voor de opleiding HBO-Rechten! Benieuwd waar onze afgestudeerden aan het werk zijn? Bekijk dan deze video:

 

​Waarom kiezen voor HBO-Rechten? 

- Je krijgt les van ervaren docenten die in de praktijk werkzaam zijn
- Je krijgt intensieve, persoonlijke begeleiding
- We bieden je een uitgebreid internationaal stage- en afstudeernetwerk
- Je kunt tijdens je studie solliciteren naar een leer-werkplek in ons Hanze Juridisch Schrijfcentrum of in onze Rechtswinkel. Hiermee zijn we uniek in Nederland.

​Geïnteresseerd?

Vraag de brochure aan, schrijf je in voor een meeloopdag of kom naar een open dag!​

Heb je een praktische vraag over de opleiding aan een voorlichter van de studie? Stuur dan een mailtje naar rechtenstudies@org.hanze.nl. 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw ​​van ​je ople​iding

Opbouw van je opleiding

In het eerste jaar maak je kennis met de opleiding. Kun je het niveau aan? Bevalt de sfeer op de opleiding? Je oriënteert je in deze periode op je toekomstige werkveld. Je komt erachter wat het werk van een hbo-jurist inhoudt en of de opleiding bij jou past. Dit jaar is opgebouwd rondom tien verschillende thema's: Start in de juridische wereld, Rechtvaardig samenleven, Bestuur in actie, Geschilbeslechting, Werk en inkomen, Cliënten in het juridisch domein, Mijn werkveldervaring, Recht in bedrijf, Recht en digitalisering en Mijn professionele ontwikkeling.
De opleiding HBO-Rechten duurt vier jaar en is een voltijd opleiding (40 uur per week). Hiervan zijn 18-20 uren per week contacturen (lessen, bijeenkomsten, colleges etc.). De overige 20 uren zijn zelfstudie-uren.

Na het eerste jaar kun je probleemloos overstappen naar de studie Sociaal Juridis​che Dienstverlening.

BSA

Aan het einde van het eerste jaar krijgt elke student een bindend studieadvies. Als je geen 48 studiepunten uit de propedeuse hebt behaald moet je de opleiding verlaten.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

De hoofdfase (het tweede, derde en vierde jaar) van HBO-Rechten bouwt voort op de kennis en vaardigheden die je in de propedeuse hebt opgedaan. Je vaardigheden worden verder getraind in practica, zoals advies- en managementvaardigheden. De integratie tussen kennis (theorie) en vaardigheden (praktijk) vindt plaats via projecten en groepsopdrachten met een sterk praktijkgerichte inslag. 

Je krijgt steeds meer vrijheid om zelf je studie-inhoud te bepalen. Je hebt de keuze uit de volgende minoren:
- De HBO-Bedrijfsjurist
- Recht & Overheid
- Privaatrecht: Rechtsbijstand
- Privaatrecht: Familievermogensrecht
- Arbeidsrecht
- International Law
- Conflictmanagement

Na het volgen van jouw minoren ga je op stage. In het vierde jaar kun je keuzevakken of een minor kiezen. Daarna studeer je af. 

Talentroutes

​Talentroutes

​Wil je meer? Wellicht is één van onze talentroutes van ons instituut iets voor jou!

Persoonlijk Ontwikkelingsbegeleider (POB)

Het uitgangspunt van POB is dat je leert om zelf je (studie)loopbaan te plannen en te sturen. Gedurende de gehele opleiding word je begeleid door je POB'er. Bij POB gaat het om de vraag:  wat wil je bereiken, in hoeverre kun je dat en wat is er nog voor nodig?

Stage lopen

Stage lopen

In de opleiding HBO-Rechten loop je in het derde jaar een half jaar stage. Tijdens de stage functioneer je als junior hbo-jurist in een organisatie of bedrijf. Je werkt mee in de organisatie aan juridisch gerelateerde werkzaamheden. Daarnaast voer je een opdracht uit op het gebied van juridische kwaliteitszorg. Op deze wijze maak je kennis met het werkveld. De stage duurt minimaal 5 maanden.           

Minoren

Minoren

Je hebt de mogelijkheid om je opleiding te verbreden door een half jaar een minor te volgen bij het Instituut voor Rechtenstudies of een ander instituut. Een minor is een onderwijsmodule over een specifiek onderwerp. Minoren en specialisaties hebben een omvang van 30 credits en worden als geheel in één semester aangeboden.
Bij het Instituut voor Rechtenstudies kun je de minor Conflictmanagement zonder instapvoorwaarden volgen.
         

Afstuderen

Afstuderen

De afstudeerfase is de afsluiting van de opleiding HBO-Rechten. Je bent 3 dagen per week gedurende een half jaar binnen een organisatie bezig met het opzetten en uitvoeren van een parktijkonderzoek ofwel een afstudeeropdracht. Door deze opdracht laat je zien dat je als beginnend hbo-jurist een praktijkgericht onderzoek kunt opzetten en uitvoeren en dat je relevante competenties beheerst op het hoogste niveau. Je kunt de afstudeeropdracht dus beschouwen als een laatste proeve van bekwaamheid.

De nadruk van deze opdracht ligt op het zelfstandig uitvoeren van een praktijkonderzoek. De kwaliteit van het praktijkonderzoekonderzoek en de rapportage worden, na advies van de externe opdrachtgever, beoordeeld door de opleiding. Ook kun je praktijkgericht onderzoek uitvoeren via een van de lectoraten van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap.         

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Studeren in het buitenland

Als je een deel van je studie doorbrengt in het buitenland vergroot je na je studie je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De Hanzehogeschool heeft contracten met een uitgebreid netwerk aan universiteiten en hogescholen, de zogenaamde Erasmuspartners. Bij deze partners kun je kiezen uit Law-courses maar ook courses die een goede aanvulling zijn op je Hanzehogeschool opleiding. Het is overigens ook mogelijk om te kiezen voor een niet-Erasmuspartner.

Stage in het buitenland

Er zijn veel mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland. Het Instituut voor Rechtenstudies heeft een ijzersterk internationaal stagenetwerk, dichtbij én ver weg. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een stageadres in het buitenland aandragen.

Na je afstuderen

Aan de slag

Als hbo-jurist ben je voor veel organisaties een zeer gewilde werknemer. Met je graad 'Bachelor of Laws' kun je bij (semi-) overheidsinstanties zoals provincies en gemeenten, de rechterlijke macht of in de private sector bij grote en middelgrote bedrijven, zoals een juridische afdeling of afdeling P&O, aan het werk.

Verder studeren

Na je bachelorstudie HBO-Rechten kun je doorstuderen aan de juridische faculteit van een universiteit.

​Beroepen

Mogelijke beroepen

Voorbeelden van functies die je kunt bekleden:

Juridisch beleidsmedewerker bij de overheid of bij een woningbouwcoöperatie
Juridisch medewerker bij een rechtsbijstandverzekeraar
Griffier bij de rechtbank
Juridisch medewerker bij een branche- of belangenorganisatie zoals de Consumentenbond, een vakbond of werkgeversorganisatie
Bedrijfsjurist bij een grote onderneming

Verder studeren aan de RuG

Schakeltraject Master Nederlands Recht

Met ingang van 2015-2016 kun je na het behalen van je HBO-Rechten diploma deelnemen aan een vernieuwd schakelprogramma waardoor je toegang kunt krijgen tot de master Nederlands Recht met civiel effect. Deze master is een voorwaarde om uiteindelijk in togaberoepen terecht te kunnen komen.

​Jaar 1

 • Juridische Methoden en Technieken
 • Staatsrecht
 • Strafrecht / Strafprocesrecht
 • Privaatrecht
 • Arbeidsrecht
 • Juridisch Argumenteren
 • Bestuursrecht
 • Europees Recht

Jaar 2

 • Ondernemingsrecht
 • Sociaal Recht
 • Communicatieve Vaardigheden
 • Privaatrecht
 • Burgelijk Procesrecht
 • Bestuursprocesrecht
 • Juridische Kwaliteitszorg
 • Europees Recht

Jaar 3

 • Keuze uit minoren met instapvoorwaarden 
 • Stage lopen

Jaar 4

 • Keuzefase minoren​
 • Afstuderen

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}