​​​​Als je kiest voor HBO-Rechten, vind je het interessant om alledaagse problemen juridisch tot op de bodem uit te pluizen. Denk bijvoorbeeld aan een hotelketen die niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Wat gebeurt er in dat geval met de gasten die al geboekt hebben? En hoe adviseer je een gemeente over het verlenen van een vergunning voor een groot evenement? Of een echtpaar heeft samen een goedlopend bedrijf, maar gaat scheiden. Hoe gaat het dan verder met het bedrijf?

Na grondige analyse van een juridische vraag of een probleem ben je vooral geïnteresseerd in oplossingen. Je geeft bijvoorbeeld juridisch advies over arbeidscontract, ontslag of aansprakelijkheid, je beoordeelt juridische risico’s, je beslist op een bezwaarschrift, je maakt een verweerschrift, een contract of een akte. Lees hier over de ervaringen van onze studenten.

Nieuwsgierig waar onze afgestudeerden na hun studie aan de slag zijn? In onderstaande video vertellen ze erover:

 

​Geïnteresseerd?
Vraag de brochure aan of bezoek een Open Dag. Lees ook de ervaringen van onze studenten. Ook online staan onze deuren altijd voor je open om je verder te helpen in je studiekeuze! Bezoek hiervoor Open Daily.

Heb je een praktische vraag over de opleiding aan een voorlichter van de studie? Stuur dan een mailtje naar rechtenstudies@org.hanze.nl of app met vierdejaarsstudente Vera!

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

 • {{item.Title}}
  • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

 • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

Voor meer informatie kijk op www.studiekeuze123.nl/sic

{{'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{vm.newsItems[0].Title}}

{{'Article_ReadMore' | i18n}}

{{'TestimonialWidget_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Opbouw ​​van ​je ople​iding

Opbouw van je opleiding

Tijdens de opleiding HBO-Rechten verdiep je je in de (inter)nationale wet- en regelgeving en leer je de fijne kneepjes van het juridische vak. In het eerste jaar maak je in vier blokken kennis met de verschillende rechtsgebieden en oriënteer je je alvast op je toekomstige werkveld. Je begint met het blok 'Start als juridische professional', waarin je onder andere kennismaakt met wetboeken, de juridische vaktaal en juridisch analyseren. Je legt de basis voor professionele vaardigheden die je later nodig hebt in je werk, zoals kritisch denken over ethische vraagstukken. 

Tijdens het blok 'Start in het publieke domein' ga je aan de slag met een bezwaarprocedure en bereid je een echte zitting voor waar jij gaat pleiten. Je doorloopt hierbij alle processtappen: het bezwaar, het verweer en de hoorzitting. Je stelt processtukken op, bouwt aan een dossier en leert over de verschillende belangen tijdens dit proces. 

In het blok 'Start in het sociale domein' leer je gesprekken met cliënten aangaan en juridische adviezen te geven. Zo ga je in gesprek met mensen die inkomensverlies lijden door bijvoorbeeld ontslag of arbeidsongeschiktheid. Onderwerpen als arbeidsrecht en socialezekerheidsrecht komen volop aan bod. 

In het blok 'Start in het zakelijke domein' maak je kennis met de zakelijke wereld. Je verdiept je in de juridische aspecten van ondernemerschap. Je schrijft een ondernemingspitch voor een eigen startup en krijgt te maken met een faillissement. Ook ga je in dit blok aan de slag met actuele thema's zoals privacy en cybercrime.

Lees hier over de ervaringen van onze studenten.

Na het eerste jaar kun je probleemloos overstappen naar de studie Sociaal Juridis​che Dienstverlening.

Na het eerste jaar

Na het eerste jaar

In het tweede jaar verdiep je je vakkennis en ontwikkel jij je tot een breed inzetbare, praktijkgerichte jurist. Je leert veel over onderwerpen als bestuursrecht, Europees recht, ICT-recht, ondernemingsrecht, arbeidsrecht en burgerlijk procesrecht. Ook de privacywetgeving komt aan bod. Vanaf het tweede jaar werk je ook veel in groepsverband aan juridische vraagstukken uit de praktijk. Echte opdrachtgevers uit Groningen en omstreken hebben jouw advies nodig. Op deze manier doe je al belangrijke werkervaring op tijdens je studie!

In het derde jaar ga je je verder specialiseren door te kiezen voor de specialisatie Overheid of Bedrijf. Kies je voor de specialisatie Bedrijf dan word jij een specialist op het gebied van bedrijfsjuridische vraagstukken. Voldoet een onderneming aan de privacyregels? Hoe zit het met aansprakelijkheid? Zijn alle contracten juridisch in orde? Bij de specialisatie Overheid ligt de focus op het overheidswezen en het publieke domein. Onderwerpen als omgevingsrecht, milieurecht en aanbestedingen spelen hier een rol. Je verdiept je bovendien in actuele ontwikkelingen zoals de nieuwe Omgevingswet. Ook ga je in het derde jaar een half jaar op stage.

In het vierde jaar mag je een half jaar studietijd zelf invullen, bijvoorbeeld door het volgen van een minor of te studeren in het buitenland. Het sluitstuk van de opleiding is je afstudeeropdracht. 

Persoonlijke Ontwikkeling en Begeleiding (POB)

Het uitgangspunt van POB is dat je leert om zelf je (studie)loopbaan te plannen en te sturen. Gedurende de gehele opleiding word je begeleid door je POB'er. Bij POB gaat het om de vraag: wat wil je bereiken, in hoeverre kun je dat en wat is er nog voor nodig?

Stage lopen

Stage lopen

In de opleiding HBO-Rechten loop je in het derde jaar een half jaar stage. Tijdens de stage functioneer je als junior hbo-jurist in een organisatie of bedrijf. Je werkt mee in de organisatie aan juridisch gerelateerde werkzaamheden. Daarnaast voer je een opdracht uit op het gebied van juridische kwaliteitszorg. Op deze wijze maak je kennis met het werkveld. De stage duurt minimaal 5 maanden.           

Minoren

Minoren

Je hebt de mogelijkheid om je opleiding te verbreden door een half jaar een minor te volgen bij het Instituut voor Rechtenstudies of een andere opleiding binnen de Hanzehogeschool of daarbuiten. Zo kun je bijvoorbeeld de minor Conflictmanagement of International Law & Relations kiezen. Er is volop keuze!
         

Afstuderen

Afstuderen

De afstudeerfase is de afsluiting van de opleiding HBO-Rechten. Je bent 3 dagen per week gedurende een half jaar binnen een organisatie bezig met het opzetten en uitvoeren van een parktijkonderzoek ofwel een afstudeeropdracht. Door deze opdracht laat je zien dat je als beginnend hbo-jurist een praktijkgericht onderzoek kunt opzetten en uitvoeren en dat je relevante competenties beheerst op het hoogste niveau. Je kunt de afstudeeropdracht dus beschouwen als een laatste proeve van bekwaamheid.   

Internationale mogelijkheden

Internationale mogelijkheden

Studeren in het buitenland
Als je een deel van je studie doorbrengt in het buitenland vergroot je na je studie je inzetbaarheid op de arbeidsmarkt. De Hanzehogeschool heeft contracten met een uitgebreid netwerk aan universiteiten en hogescholen, de zogenaamde Erasmuspartners. Bij deze partners kun je kiezen uit Law-courses maar ook courses die een goede aanvulling zijn op je Hanzehogeschool opleiding. Het is overigens ook mogelijk om te kiezen voor een niet-Erasmuspartner.

Stage in het buitenland
Er zijn veel mogelijkheden om stage te lopen in het buitenland. Het Instituut voor Rechtenstudies heeft een ijzersterk internationaal stagenetwerk, dichtbij én ver weg. Maar je kunt natuurlijk ook zelf een stageadres in het buitenland aandragen.

Na je afstuderen

Aan de slag

Als hbo-jurist ben je voor veel organisaties een zeer gewilde werknemer. Met je graad 'Bachelor of Laws' kun je bij (semi-) overheidsinstanties zoals provincies en gemeenten, de rechterlijke macht of in de private sector bij grote en middelgrote bedrijven, zoals een juridische afdeling of afdeling P&O, aan het werk.

​Beroepen

Mogelijke beroepen

Voorbeelden van functies die je kunt bekleden:

Juridisch beleidsmedewerker bij de overheid of bij een woningbouwcoöperatie
Juridisch medewerker bij een rechtsbijstandverzekeraar
Griffier bij de rechtbank
Juridisch medewerker bij een branche- of belangenorganisatie zoals de Consumentenbond, een vakbond of werkgeversorganisatie
Bedrijfsjurist bij een grote onderneming

Verder studeren na je bachelor

Verder studeren na je bachelor

Na je bacheloropleiding kun je verder studeren door het volgen van een masteropleiding. Zo kun je ervoor kiezen een doorstroommaster te volgen op de Hanzehogeschool, zoals de Master Toegepast Recht. Ook kun je verder studeren aan de juridische faculteit van een universiteit voor de titel Master of Laws.

​Jaar 1

 • Start in de juridische wereld
 • Privaatrecht
 • Arbeidsrecht
 • Ondernemingsrecht
 • Recht en digitalisering
 • Belangenbehartiging

Jaar 2

 • Omgevingsrecht
 • Bestuursrecht
 • Verbintenissenrecht
 • Goederenrecht
 • Europees recht
 • Mensenrechten
 • Burgelijk procesrecht
 • ICT-recht

Jaar 3

 • Keuze uit specialisatie Overheid of Bedrijf
 • Stage lopen

Jaar 4

 • Vrije keuzeruimte
 • Afstuderen

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}

{{vm.userIsAuthenticated && vm.isRootPortal ? 'LatestNewsWidgetAuthenticated_Title' : 'LatestNewsWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Title' | i18n}}

{{'CalendarWidget_Intro' | i18n}} {{vm.portalTitle}}

 • {{item.StartDate| date:'d MMM'}} {{item.StartDate| date:'d MMM'}} - {{item.EndDate| date:'d MMM'}} {{item.Title}}