Bio-P2G

​Professionals in de energiesector worden geconfronteerd met vele uitdagingen in de toekomstige energie-mix. De inherente onzekerheid in de productie van wind- en zonne-energie kan leiden tot een gebrek aan evenwicht tussen vraag en aanbod van energie. Deze onbalans moet worden aangepakt.​

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​​​​Power-to-Gas (P2G) met behulp van biologische methaanvorming (Bio-P2G) kan een waardevolle oplossing kan zijn als methode om meer en hogere kwaliteit methaan te maken als drager of opslag van duurzame energie. In P2G wordt elektriciteit gebruikt om waterstof uit water te genereren en de waterstof wordt omgezet in methaan met de conversie van het broeikasgas kooldioxide.

 

 Dit RaakPRO programma onderzoekt of Bio-P2G technologisch en economisch aantrekkelijk is als bijdrage aan het balanceren van de vraag en aanbod van duurzame energie in Nederland. Het project zal de technologische, economische en ecologische haalbaarheid van Bio - P2G evalueren en is gericht op het opbouwen van Nederlandse ervaring en expertise met deze technologie. 

Het zal de mogelijkheden schetsen voor de uitvoering van Bio - P2G in de Nederlandse energiehuishouding. Verschillende technologische en economische set - ups voor Bio - P2G zullen worden onderzocht op effectiviteit en haalbaarheid. Er zal een kleine tot middelgrote pilot bij EnTranCe plaatvinden.

Er zullen meer dan 40 professionals aan dit project deelnemen. Meer dan 20 docenten en meer dan 150 studenten van tenminste zes verschillende bachelor-studies en tenminste één master-studie zijn bij dit project betrokken.

Lees in de bijlage meer over voorlopige resultaten van dit project (november 2017).

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}