We Energy Game

Stel de ideale duurzame energiemix vast en maak daarmee dorpen en steden energieneutraal.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

​​​​​​Hoe maak je een dorp of stad energieneutraal? En hoe zorg je daarbij dat productie, profit, people en planet in verhouding zijn? Een kwestie van slim onderhandelen en goed combineren. Waarbij het team dat de gemeenschap van voldoende energie voorziet én daarbij alle verschillende belangen in evenwicht houdt, wint.


Speluitleg

Tijdens de We Energy Game gaat het erom binnen de tijd een stad of dorp van voldoende, betaalbare energie uit duurzame bronnen te voorzien. Tijdens het spel zal blijken dat er niet één oplossing is. En ook dat duurzaamheid niet zozeer een technisch, maar vooral ook een sociaal vraagstuk is. Ook al is er bijvoorbeeld veel draagvlak voor zonnepanelen, de zon schijnt niet altijd, dus er zijn ook andere bronnen nodig. Wind levert veel energie op, maar omwonenden zijn vaak tegen. Dat ligt weer anders voor biomassa, maar daarvan zijn de opbrengsten weer laag en het ruimtebeslag groot. Zo heeft elk scenario voor- en nadelen. De uitdaging is het vinden van de optimale balans.

In de We Energy Game zijn aan al deze elementen scores verbonden. Deze zijn gebaseerd op de reële impact van elke variabele in de werkelijkheid. Er is daarbij gekeken naar (hoeveelheid) energie, emissie en impact.

Ontwikkeling van het spel

Het onderliggende model daarvoor is het resultaat van onderzoek van Frank Pierie, onderzoeker bij de Hanzehogeschool Groningen.  

De We Energy Game is ontwikkeld in het kader van het promotie onderzoek van Frank Pierie om energie-coöperaties en stakeholders inzicht te geven in de mogelijkheden van energietransitie. Tijdens het spelen onderhandelen de deelnemers over de inzet van duurzame energiebronnen om daarmee een dorp of stad energieneutraal te maken. Daarbij spelen overwegingen en belangen op alle gebieden een rol (productie, people, planet, profit, balans en regelgeving).​

In het nieuws

Speels polderen om duurzame energie, 14 april 2017 - Dagblad van het Noorden
Doe als Groningen, 20 april 2017 - Financieel Dagblad
Stimuleer lokaal werk en laat dorpen delen in de opbrengst, 17 mei 2017 - EuroForum

Speel mee!

De We Energy Game is inmiddels door verschillende groepen met enthousiasme gespeeld en heeft zich daarmee bewezen als een leuke en handige tool om groepen (leden energie-coöperaties, medewerkers overheden, studenten) inzicht te geven in de (on)mogelijkheden om energietransitie daadwerkelijk te realiseren. 

Wil je zelf ook het spel bestellen om te spelen thuis, op je school of je werk? Of wil je het spelen onder begeleiding? Dat kan! Contact{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}