Speur de Energieslurper

​Speur de Energieslurper is de corporate variant van “Actie Energiestekkers”. Naar aanleiding van de succesvolle actie met energieverbruiksmeters in vier Drentse dorpen, hebben we samen met Gasunie, Buurkracht (Enexis Holding NV) en de provincie Drenthe de actie geschikt gemaakt voor bedrijven.

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:
{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

Teams van ongeveer 7 deelnemers konden zich aanmelden om deel te nemen aan Speur de Energieslurper. Zij kregen gedurende enkele weken een koffer beschikbaar met energieverbruiksmeters die vervolgens door het team reist. Deelnemers konden met de verbruiksmeters het verbruik van apparaten thuis meten. Elke deelnemer noteerde het verbruik van apparaten in een tabel, waardoor bijvoorbeeld een overzicht ontstaat van het verbruik van alle wasmachines in dat team. Door de tabel in te vullen, ontstond een beeld van de grootste energieverbruikers (elektriciteit) in huis.

Tijdens een slotbijeenkomst werden de resultaten besproken en werden de grootste energieslurpers bekend gemaakt. Ook werden de meetgegevens in een breder kader geplaatst(duurzaamheid en energieverbruik van particulieren). 

Speur de Energieslurper Gasunie

N.V. Nederlandse Gasunie was het eerste grote bedrijf dat de actie in het kader van hun MVO-beleid aanbood aan hun medewerkers. Meer dan 400 medewerkers hebben aan de acties deelgenomen. Uit de acties zijn verschillende werkgroepen ontstaan die zich richten op het verduurzamen van woningen en bereid zijn om collega's daarmee te helpen. Niet alleen droeg de actie bij aan het (verder) op gang brengen van gesprekken over duurzaamheid, ook heeft het ervoor gezorgd dat collega's gezamenlijk in actie gekomen zijn. Naast het ontwikkelen van de actie, hebben we onderzoek uitgevoerd naar de effecten ervan op "energiebewustzijn", duurzaam gedrag, het bevorderen van gesprekken over energie en de effecten op intercollegiaal contact.

 Speur de Energieslurper provincie Drenthe

De provincie Drenthe heeft het stokje inmiddels van Gasunie overgenomen en heeft het mogelijk gemaakt voor hun medewerkers om deel te nemen aan de actie. Het initiatief komt voort uit "Drenthe in Transitie" (zie project 7). Uit Drenthe in Transitie is de oorspronkelijke "Actie Energiestekkers" voor buurten en dorpen voortgekomen. Vanwege het succes van de oorspronkelijke actie (meer bewustzijn van het energieverbruik, meer duurzaam gedrag en het bevorderen van de sociale cohesie door het gezamenlijk uitvoeren van de actie), wil de provincie met Speur de Energieslurper het voor medewerkers eveneens mogelijk maken om ervan te profiteren. Medewerkers dragen bovendien bij aan het onderzoek naar de effecten van de acties, waardoor we ze kunnen verbeteren en op andere plekken mogelijk kunnen maken.

In the news


 

{{'Opbouw_Title' | i18n}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

  • {{item.Title}}
    • {{child.Title}}

{{'Kernvakken_Title' | i18n}}

  • {{vak.Titel}}

{{'StudieInCijfers_Title' | i18n}}

{{'ShareCounter_Share_Label' | i18n}}:

{{'Contact_Title' | i18n}}

{{'Contact_LabelName' | i18n}} {{vm.name}}
{{'Contact_LabelAddress' | i18n}} {{addressLine}}
{{'Contact_LabelOffice' | i18n}} {{vm.office}}
{{'Contact_LabelAssistant' | i18n}} {{vm.assistantName}} {{vm.assistantName}}
{{'Contact_LabelPhone' | i18n}} {{vm.phone}}
{{'Contact_LabelEmailAddress' | i18n}} {{vm.emailDisplay}}
{{'Contact_LabelWebsite' | i18n}} {{vm.website}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'ResearchProject_InfoWidgetTitle' | i18n}}

{{'ThemesWidget_Title' | i18n}}

{{"FocusAreas_Title" | i18n}}

{{'EducationProfile_Title' | i18n}}

{{'EducationProfile_VWO' | i18n}}

{{'EducationProfile_HAVO' | i18n}}

{{'EducationProfile_MBO' | i18n}}

{{'Opleidingen_Title' | i18n}}

{{'Location_Title' | i18n}}

{{'Locations_Title' | i18n}}

{{vm.model[0].Title}}

{{vm.model[0].Street}}
{{vm.model[0].ZipCode}}  {{vm.model[0].City}}

{{'ContactInformation_Title' | i18n}}